Onderwijs

Groot hooglerarentekort bij IO dreigt

De drie afdelingen van Industrieel Ontwerpen kampen met een nijpend gebrek aan hoogleraren. ,,Als de huidige trend zich voortzet, houden we hier over een jaar van de veertien voltijders nog maar vijf hoogleraren over”.

Vice-decaan Ontwerp, Constructie en Productie en opleidingsdirecteur Industrieel Ontwerpen prof.ir. Jan Jacobs schetst een somber toekomstperspectief. Industrieel Ontwerpen heeft grote moeite de vijf huidige hoogleraarsvacatures op te vullen. Binnen een jaar zien de drie afdelingen van de voormalige subfaculteit nog eens een negental hoogleraren vertrekken.

Ter verklaring van de vertraging wijst Jacobs op de tijdelijke personeelsstop waar de faculteit mee te maken kreeg, de ‘oeverloze’ discussie over het hooglerarenplan, en de moeizame totstandkoming van een facultaire personeelsdienst. Daarnaast bemoeide het college van bestuur zich uitgebreid met de profielen voor aan te trekken hoogleraren. Met name de discussie rond één hoogleraar steekt Jacobs. ,,We mochten van het college twee centraal gefinancierde tophoogleraren aanstellen. Voor de zomer droegen we een kandidaat voor die in onze ogen een coryfee op ons vakgebied is. Het college legde de benoeming voor aan de raad van hoogleraren, die hem alleen met wetenschappelijke criteria beoordeelde. Nu zijn we er nog steeds niet uit.”

Vorig jaar had het college juist de mogelijkheid geschapen een hoogleraar aan te nemen op basis van een ‘portfolio’ van ontwerpen; dus niet alleen vanwege zijn wetenschappelijke kwaliteiten.

Jacobs vreest dat ‘de markt’ huiverig wordt. ,,Dit gaat rondzingen. Potentiële kandidaten kijken wel uit om in Delft beschadigd te raken.”

Ook Werktuigbouwkunde kampt met een hooglerarentekort, meldt dr. S. Dijkstra, voorzitter van de facultaire onderdeelcommissie. Op dit moment staan er bij Werktuigbouwkunde drie vacatures open – waar IO er nu vijf telt. Bij IO vrezen de medewerkers echter in het verdomhoekje te zitten, zegt hij. ,,Men vraagt zich af of dit toeval is, of dat het college het niet erg vindt dat IO het als ontwerpende discipline % evenals bouwkunde – moeilijk heeft.”

Collegevoorzitter De Voogd ontkent dat er van bewuste vertraging bij het college sprake is. ,,Het college zit aan het einde van de pijplijn. Als de faculteit met goede kandidaten komt, kunnen we de benoeming snel afhandelen.” Maar, zegt hij, de kwaliteitseisen voor hoogleraren zijn wel verscherpt % zie ook de kwestie-Van Till, de internetprofessor wiens termijn vorig jaar niet verlengd werd. ,,En er zijn nog altijd groepen binnen de TU die daar niet van op de hoogte zijn.”

,,Als de huidige trend zich voortzet, houden we hier over een jaar van de veertien voltijders nog maar vijf hoogleraren over”. Vice-decaan Ontwerp, Constructie en Productie en opleidingsdirecteur Industrieel Ontwerpen prof.ir. Jan Jacobs schetst een somber toekomstperspectief. Industrieel Ontwerpen heeft grote moeite de vijf huidige hoogleraarsvacatures op te vullen. Binnen een jaar zien de drie afdelingen van de voormalige subfaculteit nog eens een negental hoogleraren vertrekken.

Ter verklaring van de vertraging wijst Jacobs op de tijdelijke personeelsstop waar de faculteit mee te maken kreeg, de ‘oeverloze’ discussie over het hooglerarenplan, en de moeizame totstandkoming van een facultaire personeelsdienst. Daarnaast bemoeide het college van bestuur zich uitgebreid met de profielen voor aan te trekken hoogleraren. Met name de discussie rond één hoogleraar steekt Jacobs. ,,We mochten van het college twee centraal gefinancierde tophoogleraren aanstellen. Voor de zomer droegen we een kandidaat voor die in onze ogen een coryfee op ons vakgebied is. Het college legde de benoeming voor aan de raad van hoogleraren, die hem alleen met wetenschappelijke criteria beoordeelde. Nu zijn we er nog steeds niet uit.”

Vorig jaar had het college juist de mogelijkheid geschapen een hoogleraar aan te nemen op basis van een ‘portfolio’ van ontwerpen; dus niet alleen vanwege zijn wetenschappelijke kwaliteiten.

Jacobs vreest dat ‘de markt’ huiverig wordt. ,,Dit gaat rondzingen. Potentiële kandidaten kijken wel uit om in Delft beschadigd te raken.”

Ook Werktuigbouwkunde kampt met een hooglerarentekort, meldt dr. S. Dijkstra, voorzitter van de facultaire onderdeelcommissie. Op dit moment staan er bij Werktuigbouwkunde drie vacatures open – waar IO er nu vijf telt. Bij IO vrezen de medewerkers echter in het verdomhoekje te zitten, zegt hij. ,,Men vraagt zich af of dit toeval is, of dat het college het niet erg vindt dat IO het als ontwerpende discipline % evenals bouwkunde – moeilijk heeft.”

Collegevoorzitter De Voogd ontkent dat er van bewuste vertraging bij het college sprake is. ,,Het college zit aan het einde van de pijplijn. Als de faculteit met goede kandidaten komt, kunnen we de benoeming snel afhandelen.” Maar, zegt hij, de kwaliteitseisen voor hoogleraren zijn wel verscherpt % zie ook de kwestie-Van Till, de internetprofessor wiens termijn vorig jaar niet verlengd werd. ,,En er zijn nog altijd groepen binnen de TU die daar niet van op de hoogte zijn.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.