Opinie

Gids

De meest geraadpleegde informatiebron aan de TU, die o zo saaie maar oerdegelijke studiegids, gaat een macaber jaar tegemoet. Niet alleen is gids 1998/’99 al bijna een half jaar te laat omwille van de reorganisaties, maar daardoor ontbreken ook de namen van duizend tot twaalfhonderd personeelsleden.

Dat betekent dat een kwart van het TU-personeel zich straks de moeite kan besparen om te kijken waar in de gids zijn naam staat. Functie en telefoonnummer staan genoteerd, maar u bestaat even niet.

Die duizend tot twaalfhonderd mensen, dat zijn personeelsleden van de ‘ondersteunende diensten’ die ‘in het kader van de MOD’ ‘formeel’ in een ‘herplaatsingsprocedure’ zitten. Dat kan voor hen erop of eronder beteken, al naar het het ‘organisatieplan’ dicteert. De ‘projectleider MOD’ moet gedacht hebben dat ‘in het voortraject’ dan maar beter géén namen in plaats van de verkeerde in de gids kunnen staan. Dan kan de drukker in ieder geval aan de slag. Waartoe een formaliteit al niet kan leiden.

Nou, de drukproeven zijn inmiddels bij Corrie Zeeuw van de Communicatie en Marketing Groep aangekomen en we mogen er vanuit gaan dat de nieuwe studiegids er in het nieuwe jaar ligt. Ze kan zich eventuele ‘boosheid’ onder het betrokken personeel wel voorstellen, en vraagt de boodschap maar zo vriendelijk mogelijk te formuleren.

,,Het is een verschrikkelijke verschuiving”, formuleert Carla Bremer van het Rekencentrum die de telefoongids maakt. Namen veranderen steeds, namen vallen onder andere afdelingen of afdelingen vallen onder andere beheerseenheden. Gelukkig kan zij verwijzen naar de on line-telefoongids die iedere avond wordt ververst.

Ondanks alle reorganisatieperikelen hebben de beide dames nog tijd gehad voor ‘kwaliteitsverbetering’. De studiegids zowel als de telefoongids zullen in het nieuwe jaar dezelfde voorkant hebben. Dat is om alvast aan het idee te wennen dat beide gidsen in 2000 naar alle waarschijnlijkheid gebundeld zullen worden. De vernieuwde TU in één compacte gids. Dat is niet alleen handiger, maar scheelt ook in overhead.

De meest geraadpleegde informatiebron aan de TU, die o zo saaie maar oerdegelijke studiegids, gaat een macaber jaar tegemoet. Niet alleen is gids 1998/’99 al bijna een half jaar te laat omwille van de reorganisaties, maar daardoor ontbreken ook de namen van duizend tot twaalfhonderd personeelsleden. Dat betekent dat een kwart van het TU-personeel zich straks de moeite kan besparen om te kijken waar in de gids zijn naam staat. Functie en telefoonnummer staan genoteerd, maar u bestaat even niet.

Die duizend tot twaalfhonderd mensen, dat zijn personeelsleden van de ‘ondersteunende diensten’ die ‘in het kader van de MOD’ ‘formeel’ in een ‘herplaatsingsprocedure’ zitten. Dat kan voor hen erop of eronder beteken, al naar het het ‘organisatieplan’ dicteert. De ‘projectleider MOD’ moet gedacht hebben dat ‘in het voortraject’ dan maar beter géén namen in plaats van de verkeerde in de gids kunnen staan. Dan kan de drukker in ieder geval aan de slag. Waartoe een formaliteit al niet kan leiden.

Nou, de drukproeven zijn inmiddels bij Corrie Zeeuw van de Communicatie en Marketing Groep aangekomen en we mogen er vanuit gaan dat de nieuwe studiegids er in het nieuwe jaar ligt. Ze kan zich eventuele ‘boosheid’ onder het betrokken personeel wel voorstellen, en vraagt de boodschap maar zo vriendelijk mogelijk te formuleren.

,,Het is een verschrikkelijke verschuiving”, formuleert Carla Bremer van het Rekencentrum die de telefoongids maakt. Namen veranderen steeds, namen vallen onder andere afdelingen of afdelingen vallen onder andere beheerseenheden. Gelukkig kan zij verwijzen naar de on line-telefoongids die iedere avond wordt ververst.

Ondanks alle reorganisatieperikelen hebben de beide dames nog tijd gehad voor ‘kwaliteitsverbetering’. De studiegids zowel als de telefoongids zullen in het nieuwe jaar dezelfde voorkant hebben. Dat is om alvast aan het idee te wennen dat beide gidsen in 2000 naar alle waarschijnlijkheid gebundeld zullen worden. De vernieuwde TU in één compacte gids. Dat is niet alleen handiger, maar scheelt ook in overhead.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.