Campus

Gemeenten vrezen nieuwe rechtszaken over energietoeslag studenten

Gemeenten balen dat een landelijke oplossing voor de stijgende energiekosten van studenten er niet komt. Ook Delft hoopte dat het de energietoeslag kon overlaten aan DUO.

Het kabinet en de coalitiepartijen vinden dat studenten geen energietoeslag nodig hebben. (Foto: Justyna Botor)

De gemeenten zijn bang dat studenten de gemeentelijke energietoeslag via de rechter zullen opeisen. Op advies van het kabinet sluiten verreweg de meeste van hen studenten uit van de toeslag van 1300 euro voor inwoners met een laag inkomen. Dat beleid staat onder druk omdat een student in Nijmegen zijn energietoeslag via de rechter kon afdwingen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vanaf het begin aangedrongen op een landelijke oplossing voor studenten via de Dienst Uitvoering Onderwijs. “We zijn teleurgesteld dat dit onmogelijk is gebleken”, laat een woordvoerder weten nu de coalitie vasthoudt aan haar strategie.

Delft is één van de weinige gemeenten die studenten wel een energietoeslag uitkeert, al komen velen daar door de strenge voorwaarden alsnog niet voor in aanmerking. Desondanks ondertekende ook Delft een brief aan het kabinet om met landelijk beleid te komen en DUO voor de uitvoering aan te stellen.

Bijstand
Studenten met ernstige financiële problemen kunnen wel een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand en daarvoor heeft het kabinet de gemeenten 35 miljoen euro extra gegeven, maar voor de VNG is het de vraag of dat genoeg is. “De organisatie van deze regeling kost veel capaciteit en het is onzeker hoeveel studenten er een beroep op zullen doen.” Ze wil de garantie dat het kabinet het bedrag aanvult als dit te laag blijkt.

Ook de tijdelijke verhoging van de nieuwe basisbeurs voor uitwonenden studenten zet weinig zoden aan de dijk, vindt de VNG, want die verhoging komt er pas in september 2023. “We maken ons dan ook zorgen over mogelijke rechtszaken. Deze slokken capaciteit en budget op die gemeenten liever inzetten voor andere zaken die bewoners helpen.”

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen steunde de coalitie het kabinetsbeleid, ondanks verzet van de oppositie. Het kabinet redeneert dat studenten al van alles gaan merken van andere koopkrachtmaatregelen, waardoor ze geen energietoeslag van 1.300 euro hoeven te krijgen. Bij de begrotingsdebatten zal de Tweede Kamer zich opnieuw over deze kwestie buigen.

HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.