Campus

Gebrek

De universiteiten teren flink in op hun financiële reserves. Dit jaar houden maar drie instellingen geld over.