Onderwijs

Forse ruzie over studenteninspraak TBM

Het studenteninspraakorgaan voor het interfacultair onderwijs (IFO-kamer) schakelt een advocaat in, omdat het college de kamer wil afschaffen.

/strong>

De ruzie over de zogenaamde IFO-kamer voor het interfacultaire onderwijs sleept al enige maanden. Net als bij alle TU-opleidingen is er ook een studentenkamer (onderdeel van een facultaire studentenraad) voor de gemeenschappelijke TU-vakken. Deze vakken vielen vroeger onder de ex-faculteit WTM; tegenwoordig onder de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Maar het college wil van de IFO-kamer af, en schrapte de voor vorige maand geplande verkiezingen. De huidige IFO-kamer had daarmee niet ingestemd, hoewel dat juridisch volgens de leden wel zo hoort.

Nadat verschillende pogingen tot een compromis mislukt zijn, heeft de IFO-kamer nu besloten juridische stappen te ondernemen. ,,We zijn in overleg met een advocaat”, zegt Lies-Anne Schreuder van de IFO-kamer. De kamer eist van het college van bestuur dat er alsnog verkiezingen worden uitgeschreven, zodat er per 1 september een nieuwe studentenvertegenwoordiging kan worden geïnstalleerd. Het college wil de kwestie voorleggen aan de universitaire geschillencommissie in Woerden. Dat vinden Schreuder cum suis prima, maar zij vresen dat een uitspraak pas na 1 september komt. Verkiezingen blijven dus nodig, vinden zij.

,,Wij willen best praten over een alternatief voor de IFO-Kamer”, zegt Schreuder. Maar daarbij hebben de studenten een aantal harde voorwaarden: iedere alternatieve vorm van medezeggenschap moet dezelfde rechten en plichten behouden als nu. Dat betekent volgens Schreuder instemmingsrecht op het gebied van onderwijs, examens en het facullteitsreglement. En bij andere zaken: adviesrecht. Schreuder: ,,Het college wil een zogenaamde gebruikersraad installeren, dat alleen informatie- en initiariefrecht krijgt.”

Het college van bestuur is teleurgesteld in de houding van de IFO-kamer. ,,Zij hebben het overleg met ons eenzijdig afgebroken”, meldt mr. Mieneke van Horzen van de stafeenheid juridische zaken. Als de studenten niet bijdraaien, is de gang naar de landelijke geschillencommissie in Woerden volgens haar onvermijdelijk. Alsnog verkiezingen uitschrijven is volgens het college niet aan de orde. Van Horzen: ,,Als de geschillencommissie niet voor 1 september tot een uitspraak komt, zal het college op een andere manier in de medezeggenschap voorzien.” Overigens kunnen beide partijen tegen de uitspraak van de geschillencommissie in beroep gaan bij de rechter.

Het studenteninspraakorgaan voor het interfacultair onderwijs (IFO-kamer) schakelt een advocaat in, omdat het college de kamer wil afschaffen.

De ruzie over de zogenaamde IFO-kamer voor het interfacultaire onderwijs sleept al enige maanden. Net als bij alle TU-opleidingen is er ook een studentenkamer (onderdeel van een facultaire studentenraad) voor de gemeenschappelijke TU-vakken. Deze vakken vielen vroeger onder de ex-faculteit WTM; tegenwoordig onder de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). Maar het college wil van de IFO-kamer af, en schrapte de voor vorige maand geplande verkiezingen. De huidige IFO-kamer had daarmee niet ingestemd, hoewel dat juridisch volgens de leden wel zo hoort.

Nadat verschillende pogingen tot een compromis mislukt zijn, heeft de IFO-kamer nu besloten juridische stappen te ondernemen. ,,We zijn in overleg met een advocaat”, zegt Lies-Anne Schreuder van de IFO-kamer. De kamer eist van het college van bestuur dat er alsnog verkiezingen worden uitgeschreven, zodat er per 1 september een nieuwe studentenvertegenwoordiging kan worden geïnstalleerd. Het college wil de kwestie voorleggen aan de universitaire geschillencommissie in Woerden. Dat vinden Schreuder cum suis prima, maar zij vresen dat een uitspraak pas na 1 september komt. Verkiezingen blijven dus nodig, vinden zij.

,,Wij willen best praten over een alternatief voor de IFO-Kamer”, zegt Schreuder. Maar daarbij hebben de studenten een aantal harde voorwaarden: iedere alternatieve vorm van medezeggenschap moet dezelfde rechten en plichten behouden als nu. Dat betekent volgens Schreuder instemmingsrecht op het gebied van onderwijs, examens en het facullteitsreglement. En bij andere zaken: adviesrecht. Schreuder: ,,Het college wil een zogenaamde gebruikersraad installeren, dat alleen informatie- en initiariefrecht krijgt.”

Het college van bestuur is teleurgesteld in de houding van de IFO-kamer. ,,Zij hebben het overleg met ons eenzijdig afgebroken”, meldt mr. Mieneke van Horzen van de stafeenheid juridische zaken. Als de studenten niet bijdraaien, is de gang naar de landelijke geschillencommissie in Woerden volgens haar onvermijdelijk. Alsnog verkiezingen uitschrijven is volgens het college niet aan de orde. Van Horzen: ,,Als de geschillencommissie niet voor 1 september tot een uitspraak komt, zal het college op een andere manier in de medezeggenschap voorzien.” Overigens kunnen beide partijen tegen de uitspraak van de geschillencommissie in beroep gaan bij de rechter.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.