Onderwijs

Faculteiten stevenen af op tekort

Uit de eerste halfjaar cijfers blijkt dat veel faculteiten dit jaar hun budget dreigen te overschrijden. ,,Een meerderheid van de beheerseenheden stevent af op een verlies”, meldde collegevoorzitter Nico de Voogd vorige week in de ondernemingsraadsvergadering.

Hij heeft de betreffende faculteiten en diensten gevraagd om voor 1 oktober met maatregelen te komen.

De financiële hoofden van de faculteiten Informatietechnologie en Systemen (ITS) en Ontwerp, Constructie en Productie (OCP) bevestigen de dreigende tekorten. Exacte cijfers willen zij echter niet geven, omdat de financiële rapportage over het eerste halfjaar nog niet officieel is vastgesteld. Technische Natuurwetenschappen nam al in juni maatregelen om een dreigend verlies af te wenden. Alleen ‘strikt noodzakelijke’ vacatures worden sindsdien nog ingevuld.

Volgens Fred Muller, hoofd financiële zaken van OCP, spelen de tekorten TU-breed. Maatregelen waarover zijn faculteit nu discussieert, zijn een stop op het inhuren van derden, een algemene vacaturestop en het kritisch bekijken van voorgenomen reizen. Ook het verplicht stellen van tijdschrijven bij tweede- en derdegeldstroomprojecten wordt overwogen om budgetoverschrijdingen te voorkomen.

De Voogd kondigde in de or-vergadering ook aan dat de twintig miljoen gulden extra die de universiteit van het ministerie verwacht, voorlopig in reserve wordt gehouden. De TU wil namelijk aan het eind van het jaar dertig miljoen gulden overhouden voor investeringen in nieuwe gebouwen op de campus.

,,Een meerderheid van de beheerseenheden stevent af op een verlies”, meldde collegevoorzitter Nico de Voogd vorige week in de ondernemingsraadsvergadering. Hij heeft de betreffende faculteiten en diensten gevraagd om voor 1 oktober met maatregelen te komen.

De financiële hoofden van de faculteiten Informatietechnologie en Systemen (ITS) en Ontwerp, Constructie en Productie (OCP) bevestigen de dreigende tekorten. Exacte cijfers willen zij echter niet geven, omdat de financiële rapportage over het eerste halfjaar nog niet officieel is vastgesteld. Technische Natuurwetenschappen nam al in juni maatregelen om een dreigend verlies af te wenden. Alleen ‘strikt noodzakelijke’ vacatures worden sindsdien nog ingevuld.

Volgens Fred Muller, hoofd financiële zaken van OCP, spelen de tekorten TU-breed. Maatregelen waarover zijn faculteit nu discussieert, zijn een stop op het inhuren van derden, een algemene vacaturestop en het kritisch bekijken van voorgenomen reizen. Ook het verplicht stellen van tijdschrijven bij tweede- en derdegeldstroomprojecten wordt overwogen om budgetoverschrijdingen te voorkomen.

De Voogd kondigde in de or-vergadering ook aan dat de twintig miljoen gulden extra die de universiteit van het ministerie verwacht, voorlopig in reserve wordt gehouden. De TU wil namelijk aan het eind van het jaar dertig miljoen gulden overhouden voor investeringen in nieuwe gebouwen op de campus.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.