Onderwijs

Faculteiten in de rode cijfers

De faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)en Technische Natuurwetenschappen (TNW) en het cluster Staf, Bestuur en Servicecentra moeten een nieuwe begroting voor 2001 presenteren.

/strong>

Twee andere faculteiten, Lucht- en Ruimtevaarttechniek en Ontwerp, Constructie en Productie, hebben hun begroting nog niet ingediend. Gezamenlijk begroten de faculteiten en diensten een negatief resultaat van acht miljoen gulden. In de meerjarenplanning van de Nota Financiële Kaderstelling (NFK) 2001-2004 veronderstelde het college van bestuur nog dat ze gemiddeld quitte zouden spelen.

De grootste tekorten waren zichtbaar bij CiTG, TNW en het SBS-cluster, alledrie rond de vier miljoen gulden. De beide faculteiten zagen hun inkomsten uit het centrale verdeelmodel teruglopen. SBS heeft extra geld nodig voor nieuw beleid zoals het International Office, de Postgraduate School en de uitbreiding van het Business Service Centre.

Het college accepteert de tekorten niet. De drie onderdelen moeten met een nieuwe begroting komen, die op een klein tekort sluit. De faculteit TNW tekent daarbij aan dat dit een ‘louter administratieve’ operatie wordt. ,,We hebben het tekort bewust laten staan, om zichtbaar te maken hoe ongunstig het verdeelmodel voor ons uitwerkt % terwijl onze faculteit wel precies in de nieuwe strategie van het college past”, zegt A. van Steekelenburg, hoofd financieel-economische zaken van de faculteit. ,,Het college verlangt nu van ons dat we keuzes maken. Maar wij kunnen daar niet aan voldoen zolang niet duidelijk is of het verdeelmodel wordt aangepast.”

Voor de TU als geheel wordt een positief resultaat van 35 miljoen gulden geraamd. De bijdrage van het ministerie (655 miljoen van de 891 miljoen gulden totaal) valt mee. Onder meer door een onverwachte prijscompensatie is de rijksbijdrage zeventien miljoen gulden hoger dan de NFK veronderstelde. De tekorten van de faculteiten komen voor rekening van de centrale post onvoorzien. Het positieve resultaat van 35 miljoen gulden wordt grotendeels gereserveerd voor de universitaire ambities op het gebied van huisvesting.

De faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)en Technische Natuurwetenschappen (TNW) en het cluster Staf, Bestuur en Servicecentra moeten een nieuwe begroting voor 2001 presenteren.

Twee andere faculteiten, Lucht- en Ruimtevaarttechniek en Ontwerp, Constructie en Productie, hebben hun begroting nog niet ingediend. Gezamenlijk begroten de faculteiten en diensten een negatief resultaat van acht miljoen gulden. In de meerjarenplanning van de Nota Financiële Kaderstelling (NFK) 2001-2004 veronderstelde het college van bestuur nog dat ze gemiddeld quitte zouden spelen.

De grootste tekorten waren zichtbaar bij CiTG, TNW en het SBS-cluster, alledrie rond de vier miljoen gulden. De beide faculteiten zagen hun inkomsten uit het centrale verdeelmodel teruglopen. SBS heeft extra geld nodig voor nieuw beleid zoals het International Office, de Postgraduate School en de uitbreiding van het Business Service Centre.

Het college accepteert de tekorten niet. De drie onderdelen moeten met een nieuwe begroting komen, die op een klein tekort sluit. De faculteit TNW tekent daarbij aan dat dit een ‘louter administratieve’ operatie wordt. ,,We hebben het tekort bewust laten staan, om zichtbaar te maken hoe ongunstig het verdeelmodel voor ons uitwerkt % terwijl onze faculteit wel precies in de nieuwe strategie van het college past”, zegt A. van Steekelenburg, hoofd financieel-economische zaken van de faculteit. ,,Het college verlangt nu van ons dat we keuzes maken. Maar wij kunnen daar niet aan voldoen zolang niet duidelijk is of het verdeelmodel wordt aangepast.”

Voor de TU als geheel wordt een positief resultaat van 35 miljoen gulden geraamd. De bijdrage van het ministerie (655 miljoen van de 891 miljoen gulden totaal) valt mee. Onder meer door een onverwachte prijscompensatie is de rijksbijdrage zeventien miljoen gulden hoger dan de NFK veronderstelde. De tekorten van de faculteiten komen voor rekening van de centrale post onvoorzien. Het positieve resultaat van 35 miljoen gulden wordt grotendeels gereserveerd voor de universitaire ambities op het gebied van huisvesting.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.