Kort

Eredoctoraat Timmermans blijft twistpunt

Meer dan 20 duizend keer is de petitie van alumnus Jan Asselbergs tegen het TU Delft eredoctoraat voor eurocommissaris Frans Timmermans de afgelopen weken ondertekend. Wie van de ondertekenaars TU-alumnus is, is niet te achterhalen, mede doordat ongeveer de helft anoniem heeft ondertekend. Van de eerste tweeduizend stemmen was ruim 10 procent ingenieur, beweert Asselbergs. Delta berichtte daar half december over.

De petitie trok de aandacht van de landelijke pers, wat het aantal ondertekenaars verder opjoeg. Ook plaatste de klimaatsceptische website Climate Gate meerdere berichten over de kwestie en verwees naar de petitie.

Hoogleraar Andy van den Dobbelsteen (faculteit Bouwkunde) zei zich genoodzaakt te voelen om te reageren op Twitter.  In dit Twitterdraadje roept hij studenten en medewerkers op om rector Tim van der Hagen actief te steunen omdat die van allerlei kanten onder vuur ligt. ‘Een eng symptoom van deze tijd’, aldus @dobbelska.

Aan Omroep West vertelde Van den Dobbelsteen dat alumni die de petitie ondertekenden hem bekend voorkomen als: ‘mensen die gelieerd zijn aan organisaties als Climategate en Clintel, die klimaatverandering bagatelliseren. Het zijn gepensioneerde heren die nooit iets hebben betekend op dit gebied, maar beweren dat de hele klimaatwetenschap op drijfzand is gebaseerd.’

Op sociale media zijn intussen allerlei steunbetuigingen te vinden voor het eredoctoraat van Timmermans, zoals deze posts van een student en de decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Daarnaast stuurde een Delftse bachelorstudent een open brief naar de rector: ‘Als een trotse student aan de TU Delft wil ik graag laten weten dat er niet alleen alumni, maar ook studenten zijn die dit (het eredoctoraat, red.) een desastreus idee vinden en ik hoop dat de universiteit deze beslissing wil heroverwegen.’

De toekenning van de eredoctoraten zal plaatsvinden tijdens de viering van de Dies Natalis, de 180ste verjaardag van de TU Delft, op vrijdag 14 januari 2022. (JW)

Geüpdated 17 januari 2022 met zin over Climate Gate.

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.