Onderwijs

Engels wordt voertaal in deel L&R-propedeuse

Bij lucht- en ruimtevaarttechniek volgen enkele tientallen eerstejaars dit jaar een volledig Engelstalig programma.Volgens prof.dr.ir. Th.

van Holten van Lucht- en Ruimtevaart gaat het om een experiment. ,,De grote bulk van de eerstejaars krijgt nog gewoon college in het Nederlands. Het zou ook veel te griezelig zijn om direct met zo’n grote groep te beginnen.” Van Holten zegt dat een recente enquête onder nuldejaars heeft uitgewezen dat het merendeel voor een Engelstalige propedeuse is. ,,Als dit experiment nu bevalt, gaan we volgend jaar misschien massaal over op eerstejaars-colleges in het Engels.”

Voor de L&R-docenten is het geven van Engelstalig onderwijs geen probleem, meent Van Holten. ,,Die beheersen de Engelse taal allemaal goed. Toch is er voor het experiment met de Engelstalige colleges een speciaal groepje docenten gevraagd. Die kunnen ervaring opdoen, en kijken of de kennisoverdracht in een vreemde taal net zo gemakkelijk gaat als in het Nederlands.”

De scheidende voorzitter van de studentenraad, Flip van Dijk, toont zich verbaasd over het initiatief. ,,Dit hebben we al besproken met de staf van het college van bestuur”, zegt hij. ,,Toen meldde men dat het ministerie dit officieel niet toestond, zeker niet in de propedeuse.” Ook aan andere universiteiten bestaan plannen voor regulier Engelstalig onderwijs. Minister Hermans lijkt bereid op termijn de wettelijke belemmeringen weg te nemen.

Bij lucht- en ruimtevaarttechniek volgen enkele tientallen eerstejaars dit jaar een volledig Engelstalig programma.

Volgens prof.dr.ir. Th. van Holten van Lucht- en Ruimtevaart gaat het om een experiment. ,,De grote bulk van de eerstejaars krijgt nog gewoon college in het Nederlands. Het zou ook veel te griezelig zijn om direct met zo’n grote groep te beginnen.” Van Holten zegt dat een recente enquête onder nuldejaars heeft uitgewezen dat het merendeel voor een Engelstalige propedeuse is. ,,Als dit experiment nu bevalt, gaan we volgend jaar misschien massaal over op eerstejaars-colleges in het Engels.”

Voor de L&R-docenten is het geven van Engelstalig onderwijs geen probleem, meent Van Holten. ,,Die beheersen de Engelse taal allemaal goed. Toch is er voor het experiment met de Engelstalige colleges een speciaal groepje docenten gevraagd. Die kunnen ervaring opdoen, en kijken of de kennisoverdracht in een vreemde taal net zo gemakkelijk gaat als in het Nederlands.”

De scheidende voorzitter van de studentenraad, Flip van Dijk, toont zich verbaasd over het initiatief. ,,Dit hebben we al besproken met de staf van het college van bestuur”, zegt hij. ,,Toen meldde men dat het ministerie dit officieel niet toestond, zeker niet in de propedeuse.” Ook aan andere universiteiten bestaan plannen voor regulier Engelstalig onderwijs. Minister Hermans lijkt bereid op termijn de wettelijke belemmeringen weg te nemen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.