Campus

Emoties en grote egos in het Mekelpark

Drie sierlijke ‘glazen’ gebouwen op een verkeersvrije Mekelweg vormen straks het kloppende hart van de Delftse Campus. De gebouwen voegen emotie toe aan de rationele TU-wijk

De maquette staat nog niet of de vragen vliegen door de lucht. Wat zijn deze gebouwen rond het sportveld? Ik zie geen nieuwbouw voor Bouwkunde? Stopt de tram daar? Is dat een parkeergarage? Daar past Scheikunde toch niet in? Wat kost dat nou?

,,Allemaal verkeerde vragen”, horen studentenraad en ondernemingsraad even later van architect prof. Francine Houben (TU en Mecanoo Architecten) en vastgoeddirecteur Freek Higler. Op deze themadag gaat het om het masterplan, de grote lijn, het concept, een schets. Wie waar terechtkomt, hoeveel ruimte daar is, en wat het precies kost, is pas van latere zorg.

Dunbevolkt

Kern van het nieuwe masterplan, zoals op 8 november gepresenteerd, zijn drie gebouwen met veel glas. De gebouwen staan op een verkeersvrije Mekelweg en zijn elk tien meter hoog. Naar believen in te delen in een, anderhalve of twee verdiepingen. Op de maquette hebben ze sierlijk uitwaaierende daken. De uitwaaiers verbinden symbolisch, maar ook letterlijk, de faculteitsgebouwen.

Het eerste gebouw staat ter hoogte van de Aula % straks hét aankomstpunt op de TU Delft % en waaiert rechts naar de ingang van OCP en links naar Natuurwetenschappen. Het laatste gebouw reikt tot Bouwkunde. Daar begint een groenstrook met een evenemententerrein.

De gebouwen moeten een centrale functie krijgen. Houben noemde tentamen- en onderwijsruimtes, front offices, restaurants, tentoonstellingsruimtes en een supermarkt. Omdat de daken vanuit de verschillende faculteitsgebouwen duidelijk zichtbaar zullen zijn, worden ze aangekleed.

Ter voorbereiding van het masterplan bestudeerde Houben veel binnen- en buitenlandse universiteitsterreinen en analyseerde ze de TU. Zelfs alle kelderruimtes zijn opgemeten en bekeken. Delft blijkt een relatief lage ‘bevolkingsdichtheid’ te hebben: 143 mensen per hectare. Omdat dit weinig ‘gezellige’ drukte geeft, kiest Houben voor concentratie in het middengebied. Ook extra bewoning moet voor meer levendigheid op de campus zorgen. Rond de huidige sportvelden zijn een tiental nieuwe studentencomplexen gepland. Ook is er een nieuwe sporthal voorzien.

Façade

De aanblik van TU-midden wordt volgens Houben nu bepaald door de grote gebouwen, waarvan de meeste dateren uit de jaren zestig. De architect typeert ze als stoer en rationeel. Bovendien hebben ze last van een te groot ego. De Aula vindt ze hiervan een ‘mooi’ voorbeeld.

Met veel glas, een warme straatbekleding en kunst wil Houben emotie aan de TU-wijk toevoegen en de campus een uitstraling van de 21steeeuw geven. De gebouwen van civiele techniek en natuurkunde zullen, net als OCP nu, een glazen façade krijgen en vijf meter naar voren worden getrokken. De Mekelweg wordt Mekelpark. Veel groen, glas en licht, en alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Bij de hoofdingangen van het middengebied komen landmarks, opvallende kunstobjecten die de lol en vrolijkheid van techniek moeten verbeelden, maar ook de herkenbaarheid van de universiteit moeten vergroten.

Auto’s zijn ook tussen de faculteitsgebouwen niet gewenst, daar moet een patio-sfeer hangen. Het wegvallen van parkeerplaatsen wordt gecompenseerd met een drietal parkeergarages.

De tram gaat – als het aan de universiteit ligt – via de Christiaan Huygensweg over de Schoemakerstraat leiden. Er komen twee haltes. De eerste voor de Aula, de tweede op de Schoemakerstraat ter hoogte van Bouwkunde.

Na de presentatie volgen toch weer een aantal ‘foute’ vragen. Gaat met die nieuwe sporthal het renovatieplan weer de koelkast in? Aan de Rotterdamseweg kunnen toch geen woningen worden gebouwd vanwege de lijmfabriek aan de Schie? Wat gebeurt er met de Botanische Tuin? Ik zie geen plaats voor het college? Is en wordt nog over nagedacht, is het standaard antwoord.

In december volgt het eindconcept, in het voorjaar valt een besluit. Daarna komt de invulling van de faculteitsgebieden aan de orde, inclusief de financiering van de daarbij behorende investeringen van één miljard gulden.

Reacties Delftsch Overleg

,,De beslissing ‘De tram komt niet over de Mekelweg’ is naar onze smaak te vroeg genomen. De tram verbannen van de Mekelweg zal de levendigheid van het middengebied doen afnemen. Veel mensen zullen via achteruitgangen de faculteiten verlaten. Laat de hele TU hierover meedenken zodat meerdere visies mee kunnen genomen worden in het eindbesluit.”

Reactie Daan Hoogwater, voorzitter ondernemingsraad

,,Knap en creatief werk van Francine Houben. Het idee van een Mekelpark spreekt me aan. Punt van zorg is natuurlijk de financiering. Ik vraag me af of één miljard gulden wel voldoende is voor zo’n ambitieus programma. En dit in korte tijd realiseren zou tot liquiditeitsproblemen kunnen leiden. Maar zonder meer een erg aardig plan.”

De maquette staat nog niet of de vragen vliegen door de lucht. Wat zijn deze gebouwen rond het sportveld? Ik zie geen nieuwbouw voor Bouwkunde? Stopt de tram daar? Is dat een parkeergarage? Daar past Scheikunde toch niet in? Wat kost dat nou?

,,Allemaal verkeerde vragen”, horen studentenraad en ondernemingsraad even later van architect prof. Francine Houben (TU en Mecanoo Architecten) en vastgoeddirecteur Freek Higler. Op deze themadag gaat het om het masterplan, de grote lijn, het concept, een schets. Wie waar terechtkomt, hoeveel ruimte daar is, en wat het precies kost, is pas van latere zorg.

Dunbevolkt

Kern van het nieuwe masterplan, zoals op 8 november gepresenteerd, zijn drie gebouwen met veel glas. De gebouwen staan op een verkeersvrije Mekelweg en zijn elk tien meter hoog. Naar believen in te delen in een, anderhalve of twee verdiepingen. Op de maquette hebben ze sierlijk uitwaaierende daken. De uitwaaiers verbinden symbolisch, maar ook letterlijk, de faculteitsgebouwen.

Het eerste gebouw staat ter hoogte van de Aula % straks hét aankomstpunt op de TU Delft % en waaiert rechts naar de ingang van OCP en links naar Natuurwetenschappen. Het laatste gebouw reikt tot Bouwkunde. Daar begint een groenstrook met een evenemententerrein.

De gebouwen moeten een centrale functie krijgen. Houben noemde tentamen- en onderwijsruimtes, front offices, restaurants, tentoonstellingsruimtes en een supermarkt. Omdat de daken vanuit de verschillende faculteitsgebouwen duidelijk zichtbaar zullen zijn, worden ze aangekleed.

Ter voorbereiding van het masterplan bestudeerde Houben veel binnen- en buitenlandse universiteitsterreinen en analyseerde ze de TU. Zelfs alle kelderruimtes zijn opgemeten en bekeken. Delft blijkt een relatief lage ‘bevolkingsdichtheid’ te hebben: 143 mensen per hectare. Omdat dit weinig ‘gezellige’ drukte geeft, kiest Houben voor concentratie in het middengebied. Ook extra bewoning moet voor meer levendigheid op de campus zorgen. Rond de huidige sportvelden zijn een tiental nieuwe studentencomplexen gepland. Ook is er een nieuwe sporthal voorzien.

Façade

De aanblik van TU-midden wordt volgens Houben nu bepaald door de grote gebouwen, waarvan de meeste dateren uit de jaren zestig. De architect typeert ze als stoer en rationeel. Bovendien hebben ze last van een te groot ego. De Aula vindt ze hiervan een ‘mooi’ voorbeeld.

Met veel glas, een warme straatbekleding en kunst wil Houben emotie aan de TU-wijk toevoegen en de campus een uitstraling van de 21steeeuw geven. De gebouwen van civiele techniek en natuurkunde zullen, net als OCP nu, een glazen façade krijgen en vijf meter naar voren worden getrokken. De Mekelweg wordt Mekelpark. Veel groen, glas en licht, en alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Bij de hoofdingangen van het middengebied komen landmarks, opvallende kunstobjecten die de lol en vrolijkheid van techniek moeten verbeelden, maar ook de herkenbaarheid van de universiteit moeten vergroten.

Auto’s zijn ook tussen de faculteitsgebouwen niet gewenst, daar moet een patio-sfeer hangen. Het wegvallen van parkeerplaatsen wordt gecompenseerd met een drietal parkeergarages.

De tram gaat – als het aan de universiteit ligt – via de Christiaan Huygensweg over de Schoemakerstraat leiden. Er komen twee haltes. De eerste voor de Aula, de tweede op de Schoemakerstraat ter hoogte van Bouwkunde.

Na de presentatie volgen toch weer een aantal ‘foute’ vragen. Gaat met die nieuwe sporthal het renovatieplan weer de koelkast in? Aan de Rotterdamseweg kunnen toch geen woningen worden gebouwd vanwege de lijmfabriek aan de Schie? Wat gebeurt er met de Botanische Tuin? Ik zie geen plaats voor het college? Is en wordt nog over nagedacht, is het standaard antwoord.

In december volgt het eindconcept, in het voorjaar valt een besluit. Daarna komt de invulling van de faculteitsgebieden aan de orde, inclusief de financiering van de daarbij behorende investeringen van één miljard gulden.

Reacties Delftsch Overleg

,,De beslissing ‘De tram komt niet over de Mekelweg’ is naar onze smaak te vroeg genomen. De tram verbannen van de Mekelweg zal de levendigheid van het middengebied doen afnemen. Veel mensen zullen via achteruitgangen de faculteiten verlaten. Laat de hele TU hierover meedenken zodat meerdere visies mee kunnen genomen worden in het eindbesluit.”

Reactie Daan Hoogwater, voorzitter ondernemingsraad

,,Knap en creatief werk van Francine Houben. Het idee van een Mekelpark spreekt me aan. Punt van zorg is natuurlijk de financiering. Ik vraag me af of één miljard gulden wel voldoende is voor zo’n ambitieus programma. En dit in korte tijd realiseren zou tot liquiditeitsproblemen kunnen leiden. Maar zonder meer een erg aardig plan.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.