Campus

Eerstejaars weten niet of God bestaat

Een kwart van de nieuwe TU-studenten vindt dat de voordelen van de techniek niet opwegen tegen de nadelen. Desondanks geldt voor zesentachtig procent: ‘Lang leve de (technische) vooruitgang’.

br />
Zingeving

Ruim een derde (585) van de 1650 deelnemers aan de Owee vulde op de informatiemarkt de jaarlijkse enquête van Reset in over techniek en levensbeschouwing. Reset is een club van de christelijke verenigingen CSR, CSFR en VGSD die studenten wil laten nadenken over levensvragen.

Behalve eerdergenoemde discrepantie tussen de nadelen en de geneugten van de techniek, valt dit jaar op dat minder eerstejaars zichzelf atheïstisch (14% in plaats van 21%), humanistisch (2% versus 5%) of ‘anders’ (‘Ik zie mijzelf als mens’ en dergelijke, 13% tegen 27%) noemen. Bijna een kwart (22%, was 16%) van de nieuwe lichting noemt zich daarentegen christelijk, maar de meesten houden het bij ‘neutraal’ (41%, was 27%).

Pessimistisch zijn de eerstejaars over de toekomst van de mensheid. Ondergang door een ecologische catastrofe en sociale ontwrichting achten respectievelijk 18 en 23 procent van de eerstejaars het meest waarschijnlijk. 38 (7%) van de ondervraagden gelooft echter dat God op een nieuwe aarde recht en vrede zal herstellen en 32 procent vertrouwt op de ontwikkeling naar een ideale samenleving.

195 Eerstejaars (34%) weten niet of er God bestaat, terwijl een kwart (24%) zeker weet van niet. Voor 76 studenten is God een onpersoonlijke kracht en 10 procent van de ondervraagden (59) ziet de schepper als een persoon met wie ze contact kunnen hebben.

Reset durfde de Oweegangers ook de taaie zingevingsvraag voor te leggen. Het hoogst scoort ‘mijzelf ontplooien’ met 38 procent. ‘Goed zijn voor mijn medemensen’ is relatief ook populair met 18 procent, terwijl ‘het leven heeft geen zin, het is toeval’ en ‘leven in harmonie met God, mijzelf, de ander en de natuur’ elkaar in evenwicht houden met 79 tegen 73 stemmen. Eén student is echter op maandagmiddag al helemaal in Oweestemming: voor hem is bier de zin van zijn bestaan. (IB)

Een kwart van de nieuwe TU-studenten vindt dat de voordelen van de techniek niet opwegen tegen de nadelen. Desondanks geldt voor zesentachtig procent: ‘Lang leve de (technische) vooruitgang’.

Zingeving

Ruim een derde (585) van de 1650 deelnemers aan de Owee vulde op de informatiemarkt de jaarlijkse enquête van Reset in over techniek en levensbeschouwing. Reset is een club van de christelijke verenigingen CSR, CSFR en VGSD die studenten wil laten nadenken over levensvragen.

Behalve eerdergenoemde discrepantie tussen de nadelen en de geneugten van de techniek, valt dit jaar op dat minder eerstejaars zichzelf atheïstisch (14% in plaats van 21%), humanistisch (2% versus 5%) of ‘anders’ (‘Ik zie mijzelf als mens’ en dergelijke, 13% tegen 27%) noemen. Bijna een kwart (22%, was 16%) van de nieuwe lichting noemt zich daarentegen christelijk, maar de meesten houden het bij ‘neutraal’ (41%, was 27%).

Pessimistisch zijn de eerstejaars over de toekomst van de mensheid. Ondergang door een ecologische catastrofe en sociale ontwrichting achten respectievelijk 18 en 23 procent van de eerstejaars het meest waarschijnlijk. 38 (7%) van de ondervraagden gelooft echter dat God op een nieuwe aarde recht en vrede zal herstellen en 32 procent vertrouwt op de ontwikkeling naar een ideale samenleving.

195 Eerstejaars (34%) weten niet of er God bestaat, terwijl een kwart (24%) zeker weet van niet. Voor 76 studenten is God een onpersoonlijke kracht en 10 procent van de ondervraagden (59) ziet de schepper als een persoon met wie ze contact kunnen hebben.

Reset durfde de Oweegangers ook de taaie zingevingsvraag voor te leggen. Het hoogst scoort ‘mijzelf ontplooien’ met 38 procent. ‘Goed zijn voor mijn medemensen’ is relatief ook populair met 18 procent, terwijl ‘het leven heeft geen zin, het is toeval’ en ‘leven in harmonie met God, mijzelf, de ander en de natuur’ elkaar in evenwicht houden met 79 tegen 73 stemmen. Eén student is echter op maandagmiddag al helemaal in Oweestemming: voor hem is bier de zin van zijn bestaan. (IB)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.