Campus

‘Donateurs TU willen maatschappelijke impact zien’

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil een groot vermogensfonds met geld van alumni. Iets voor de TU Delft? Evelyne Esveld, directeur van het Universiteitsfonds Delft (UfD), reageert. “Ons alumnibeleid is veel breder dan het aansturen op donaties.”

Evelyne Esveld: “Het Rotterdamse voorbeeld kan de geefcultuur in Europa positief beïnvloeden.” (Foto: TU Delft)

Ziet de TU iets in het beleid van de EUR?

“Het vermogensfonds is een mooie en inspirerende ontwikkeling. Ook wij zetten ons in voor een toenemende vierde geldstroom [geld van fondsen van bedrijven en particulieren, red.]. Geld doneren voor onderzoek en onderwijs is in Europa een stuk minder gewoon dan in Angelsaksische landen. Ik verwacht dat het Rotterdamse voorbeeld de geefcultuur in Europa alleen maar positief kan beïnvloeden.”


De EUR streeft naar een fonds van 100 miljoen euro in 2025. Heeft de TU ook zo’n streefgetal?

“Het Universiteitsfonds Delft (UfD) werft fondsen voor de TU  om talentontwikkeling kracht bij te zetten en onderwijs en onderzoek te stimuleren. De afgelopen jaren lagen de inkomsten van het Ufd rond de 500 duizend euro per jaar. De ambitie is om de komende jaren een duidelijke groei te laten zien. Overigens zijn de inkomsten vanuit filantropie op de TU veel groter.”


Hoe werkt die filantropie?

“We koppelen donateurs bijvoorbeeld aan Delftse technologieën. Zo kunnen we samen dingen mogelijk maken die er anders niet zouden zijn. Die donateurs zijn vaak ook anderen dan alumni. Er zijn verschillende fondsen en instellingen bij het UfD betrokken en we hebben een kring van bedrijfsvrienden die ons structureel steunen. Klassiek lag het accent op individuele talentontwikkeling van studenten. De afgelopen periode zien we de interesse in en donaties voor grotere projecten toenemen.”


Kunt u voorbeelden geven?

“Er is er een mooc [massive open online course, red.] packaging in ontwikkeling, geheel gefinancierd door een fonds. Onlangs kregen we van Booking.com een donatie van 250 duizend euro voor beurzen voor ‘women in technology’. Ook lopen er onderzoeksprojecten die geheel gefinancierd zijn vanuit filantropie, bijvoorbeeld een hoogleraar geothermie en onderzoek naar doelgerichte bestraling. We zien de interesse voor dit soort ‘doelbesteding’ toenemen. Mensen zijn zeer bereid te geven, maar willen wel de maatschappelijke impact zien. De mogelijkheden om dat met Delftse wetenschap en ingenieurs te doen, zijn enorm.”  


Hoogleraar filantropie René Bekkers zegt dat donaties van alumni de enige manier zijn voor universiteiten om het hoofd boven water te blijven houden. Bent u het daarmee eens?

“Ons alumnibeleid is veel breder dan het aansturen op donaties. Vorig jaar zijn we een programma gestart onder de titel TU Delft for Life, vanuit de gedachte dat je Delfts ingenieur bent voor het leven. De TU-community bestaat uit ruim 100 duizend alumni, 22 duizend studenten en zesduizend medewerkers. Zij kunnen elkaar versterken. Een alumnus kan gewoon op de hoogte willen blijven van wat er speelt in de universiteit. Maar er zijn ook vormen van betrokkenheid die verder gaan dan dat en waarbij we gebruik kunnen maken van elkaars kennis, ervaring en netwerk. Denk aan (gast)docentschappen, mentor- en adviseurschappen, of wetenschappelijke of zakelijke partnerschappen binnen onderzoeksprojecten.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.