Campus

Docent watermanagement: ‘Het maakt zeker uit op welke partij je stemt’

Woensdag zijn er verkiezingen. Delta bespreekt drie actuele thema’s met docent watermanagement Erik Mostert. “De eerstkomende crisis kan de waterkwaliteitscrisis zijn.”

Twaalf partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen in waterschap Delfland. (Foto: Rob van der Wal)

Woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten én de waterschappen. Bij eerdere waterschapsverkiezingen organiseerde docent en mastercoördinator van de track watermanagement  dr. Erik Mostert (Civiele Techniek en Geowetenschappen) altijd een verkiezingsdebat voor zijn studenten watermanagement. “We nodigden alle waterschapspartijen uit en legden ze vooraf stellingen voor”, zegt hij. “De partijen die het met elkaar oneens zijn, mochten in debat.” Dit jaar had hij daar geen tijd voor. Waarom je moet stemmen, legt hij desondanks graag uit.

“Een waterschap is te vergelijken met een gemeenteraad”, zegt Mostert. “De dijkgraaf is de burgemeester, het algemeen bestuur is de gemeenteraad en het dagelijks bestuur het college van B en W.” Net als de gemeenteraad gaat ook een waterschap over politieke kwesties, zegt Mostert. “Ze heffen hun eigen belastingen en partijen verschillen van mening over de hoogte daarvan.”

Delta bespreekt de komende waterschapsverkiezingen in drie actuele kwesties.

Waterkwaliteit
“De eerstkomende crisis in Nederland kan weleens de waterkwaliteitscrisis zijn”, zegt Erik Mostert. “Al het water in Nederland moest vanaf 2015 al voldoen aan Europese normen. Die termijn is met twee keer zes jaar verlengd, maar in 2027 moet Nederland echt aan de bak.”

Waterschappen kunnen die waterkwaliteit helpen verbeteren. Zij gaan over de waterkwaliteit in meren, plassen en sloten, maar ook over het stedelijke afvalwater dat in zuiveringsinstallaties terechtkomt. “Waterschappen kunnen een vergunning verlenen om direct te lozen om het oppervlaktewater. Wanneer je geen riool hebt, bijvoorbeeld”, zegt Mostert. Daarnaast kunnen ze de ecologische waterkwaliteit van een gebied verbeteren. Bijvoorbeeld door rivieren opnieuw te laten kronkelen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

“Sommige waterschapspartijen zijn ambitieuzer met natuurmaatregelen dan andere en hebben hier meer geld voor over”, zegt Mostert. “Je stem voor het waterschap kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.”

Wateroverlast
“Elke partij in het waterschap is voor het voorkomen van wateroverlast”, zegt Mostert. Het budget dat partijen daarvoor over hebben verschilt wel, net als de maatregelen die ze willen nemen. “Je kunt bijvoorbeeld gemalen vergroten om water weg te pompen, of juist extra waterbergingen aanleggen.”

Er zijn normen gesteld aan de mate waarin een gebied vrij blijft van overstromingen, zegt Mostert. “Maar als het duur is om die normen te halen, mag je ervan afwijken. Ook dat is een politieke keuze.”

Waterpeil
Een keuze voor een bepaald waterpeil is in de basis een keuze tussen landbouw en natuur, zegt Mostert. Landbouwers zien graag een laag waterpeil. Zo is het land niet te drassig en kunnen boeren met machines het land op om te zaaien en te oogsten. Voor de natuur in polders is juist een hoog waterpeil gunstig. Dat vermindert de afbraak van de veengrond en bodemdaling. Afbraak van veen is een grote bron van CO2-uitstoot. Daarnaast zorgt een laag waterpeil voor verzilting in polders. Ook rotten houten funderingen van huizen makkelijker bij een laag peil, met verzakkingen tot gevolg. “Op het gebied van waterpeil heeft het waterschap veel vrijheid”, zegt Mostert. “Er is weinig vastgelegd in regels, en dus maakt het zeker uit op welke partij je stemt.”

  • Wil jij weten op welke partijen je kunt stemmen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen? Je vindt hier een stemwijzer.
Wetenschapsredacteur Rob van der Wal

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

K.S.vanderWal@tudelft.nl

Comments are closed.