Onderwijs

Delft kiest voor excellent, fundamenteel onderzoek

De TU Delft moet zich vooral profileren met excellent onderzoek, staat in het nieuwste concept van de strategienota. Goed onderwijs is een afgeleide.

/strong>

Delft gaat ‘rigoureus sturen op relevantie en kwaliteit van het onderzoek’. Iedere faculteit moet binnen haar vakgebied tot de wereldtop gaan behoren. Elk jaar beoordelen faculteiten hun onderzoek en maken keuzes over het al dan niet voortzetten van het werk. Dit is te lezen in het vertrouwelijk voorconcept van de nieuwe strategienota. Een nota die volgens collegevoorzitter De Voogd ‘veel ingrijpender’ wordt dan de vorige, die uit 1994 stamt.

Met hulp van de adviesraad voor technologiebeleid (Artd) zijn twaalf technologiethema’s geformuleerd. Zij vormen de zwaartepunten van het onderzoek voor de komende jaren. Voorbeelden van de thema’s zijn nanotechnologie, mechatronics, water, duurzame energie en materiaalwetenschappen. De bedoeling is het werkterrein te beperken en met name fundamenteel onderzoek te stimuleren. Sommige thema’s zoals aarde en water zijn echter zo breed dat elk huidig onderzoeksgebied er wel binnen past.

Kritiekpunt

Het college wil sturen op ‘kwaliteit en relevantie’ via het personeelsbeleid en financiering. Een lege formatieplaats is niet langer een criterium voor doorstroom of aanname van een wetenschapper, kwaliteit en competentie wél. Een nieuw geldverdeelmodel zal succesvol lopend onderzoek steunen, maar een vast deel van het budget is gereserveerd voor nieuwe initiatieven.

Het voorconcept is deze zomer door de staf doorgesproken met een werkgroep van studenten- en ondernemingsraadsleden. En externe deskundigen is om advies gevraagd. Gistermiddag is een inmiddels weer iets gewijzigde nota besproken in de vergadering met de voltallige ondernemings- en studentenraad.

Een belangrijk kritiekpunt van de raden op het voorconcept is de ‘ondergeschoven’ positie van het onderwijs. Excellent onderzoek vormt in de strategienota de basis voor het onderwijs. Ondernemingsraadslid Evert Angad-Gaur: ,,Zo’n zin dat onderwijs het resultaat is van onderzoek ergert me, daar is onderwijs te belangrijk voor.” Volgens collegevoorzitter Nico de Voogd betekent dit echter geenszins dat onderwijs het kind van de rekening wordt: ,,De TU wil uitstekende ingenieurs en doctors afleveren voor de internationale arbeidsmarkt.” Angad-Gaur vraagt zich af waarom dit dan niet expliciet in de nota staat. De Voogd: ,,Onderzoek is wat ons onderscheidt van het hbo, daar hangt onze reputatie vanaf. Daarom formuleren we het op deze wijze.”

Benchfee

Verder wil de raad graag weten volgens welke criteria Delft ’top’zou moeten zijn. Er slingeren zoveel scorelijstjes rond. Frank van der Vugt: ,,Zonder heldere criteria blijft het streven naar de top een vaag begrip.” De Voogd zegt dat die criteria in de uiteindelijke versie van de strategienota worden opgenomen. Ieder vakgebied krijgt eigen criteria.

De studentenraad wil geen bindend studieadvies en geen verhoogde collegegelden voor toekomstige masteropleidingen. Beide worden ook niet expliciet in de strategienota genoemd, maar de mogelijkheid om aan groepen studenten in de masterfase extra onderwijs aan te bieden tegen extra betaling (een benchfee) staat open.

Roel van Raak van de AAG-fractie tipt ook de financiële onderbouwing van de nota aan. ,,De fractie is op bezoek geweest bij ETH Zürich, een van de voorbeelden van een topuniversiteit. Maar de ETH heeft een veel groter budget dan de TU. Ik vraag me af hoe Delft dat denkt te realiseren.” De Voogd ontkent op zijn beurt dat ETH een ruimer budget heeft: ,,Zij hebben een iets ruimere begroting, maar het prijspeil in Zwitserland is hoger.”

Waardevast

Volgens het strategieconcept zullen de faculteiten voor 1 november laten weten welke onderzoeksprojecten uit hun portofolio zij zullen voortzetten, welke nieuwe plannen ze hebben en welke groepen afgebouwd zullen worden. Dit zal dan een jaarlijks terugkerend ritueel worden. Tegen het stoppen van minder goed draaiend onderzoek heeft de ondernemingsraad geen principiële bezwaren, mits er een goede oplossing voor het personeel komt. Dit kan vooral bij het opheffen van grote groepen een probleem zijn. De studenten waarschuwen voor het opheffen van opleidingen. Van Raak: ,,Als student wil je wel een waardevast diploma in handen krijgen.”

In de nota worden ook een zestal nieuwe onderzoeksinstituten aangekondigd. De ondernemingsraad vindt dat de TU-structuur ondoorzichtig wordt met alle thema’s, diocs, onderzoeksscholen, instituten en topinstituten.

De TU Delft moet zich vooral profileren met excellent onderzoek, staat in het nieuwste concept van de strategienota. Goed onderwijs is een afgeleide.

Delft gaat ‘rigoureus sturen op relevantie en kwaliteit van het onderzoek’. Iedere faculteit moet binnen haar vakgebied tot de wereldtop gaan behoren. Elk jaar beoordelen faculteiten hun onderzoek en maken keuzes over het al dan niet voortzetten van het werk. Dit is te lezen in het vertrouwelijk voorconcept van de nieuwe strategienota. Een nota die volgens collegevoorzitter De Voogd ‘veel ingrijpender’ wordt dan de vorige, die uit 1994 stamt.

Met hulp van de adviesraad voor technologiebeleid (Artd) zijn twaalf technologiethema’s geformuleerd. Zij vormen de zwaartepunten van het onderzoek voor de komende jaren. Voorbeelden van de thema’s zijn nanotechnologie, mechatronics, water, duurzame energie en materiaalwetenschappen. De bedoeling is het werkterrein te beperken en met name fundamenteel onderzoek te stimuleren. Sommige thema’s zoals aarde en water zijn echter zo breed dat elk huidig onderzoeksgebied er wel binnen past.

Kritiekpunt

Het college wil sturen op ‘kwaliteit en relevantie’ via het personeelsbeleid en financiering. Een lege formatieplaats is niet langer een criterium voor doorstroom of aanname van een wetenschapper, kwaliteit en competentie wél. Een nieuw geldverdeelmodel zal succesvol lopend onderzoek steunen, maar een vast deel van het budget is gereserveerd voor nieuwe initiatieven.

Het voorconcept is deze zomer door de staf doorgesproken met een werkgroep van studenten- en ondernemingsraadsleden. En externe deskundigen is om advies gevraagd. Gistermiddag is een inmiddels weer iets gewijzigde nota besproken in de vergadering met de voltallige ondernemings- en studentenraad.

Een belangrijk kritiekpunt van de raden op het voorconcept is de ‘ondergeschoven’ positie van het onderwijs. Excellent onderzoek vormt in de strategienota de basis voor het onderwijs. Ondernemingsraadslid Evert Angad-Gaur: ,,Zo’n zin dat onderwijs het resultaat is van onderzoek ergert me, daar is onderwijs te belangrijk voor.” Volgens collegevoorzitter Nico de Voogd betekent dit echter geenszins dat onderwijs het kind van de rekening wordt: ,,De TU wil uitstekende ingenieurs en doctors afleveren voor de internationale arbeidsmarkt.” Angad-Gaur vraagt zich af waarom dit dan niet expliciet in de nota staat. De Voogd: ,,Onderzoek is wat ons onderscheidt van het hbo, daar hangt onze reputatie vanaf. Daarom formuleren we het op deze wijze.”

Benchfee

Verder wil de raad graag weten volgens welke criteria Delft ’top’zou moeten zijn. Er slingeren zoveel scorelijstjes rond. Frank van der Vugt: ,,Zonder heldere criteria blijft het streven naar de top een vaag begrip.” De Voogd zegt dat die criteria in de uiteindelijke versie van de strategienota worden opgenomen. Ieder vakgebied krijgt eigen criteria.

De studentenraad wil geen bindend studieadvies en geen verhoogde collegegelden voor toekomstige masteropleidingen. Beide worden ook niet expliciet in de strategienota genoemd, maar de mogelijkheid om aan groepen studenten in de masterfase extra onderwijs aan te bieden tegen extra betaling (een benchfee) staat open.

Roel van Raak van de AAG-fractie tipt ook de financiële onderbouwing van de nota aan. ,,De fractie is op bezoek geweest bij ETH Zürich, een van de voorbeelden van een topuniversiteit. Maar de ETH heeft een veel groter budget dan de TU. Ik vraag me af hoe Delft dat denkt te realiseren.” De Voogd ontkent op zijn beurt dat ETH een ruimer budget heeft: ,,Zij hebben een iets ruimere begroting, maar het prijspeil in Zwitserland is hoger.”

Waardevast

Volgens het strategieconcept zullen de faculteiten voor 1 november laten weten welke onderzoeksprojecten uit hun portofolio zij zullen voortzetten, welke nieuwe plannen ze hebben en welke groepen afgebouwd zullen worden. Dit zal dan een jaarlijks terugkerend ritueel worden. Tegen het stoppen van minder goed draaiend onderzoek heeft de ondernemingsraad geen principiële bezwaren, mits er een goede oplossing voor het personeel komt. Dit kan vooral bij het opheffen van grote groepen een probleem zijn. De studenten waarschuwen voor het opheffen van opleidingen. Van Raak: ,,Als student wil je wel een waardevast diploma in handen krijgen.”

In de nota worden ook een zestal nieuwe onderzoeksinstituten aangekondigd. De ondernemingsraad vindt dat de TU-structuur ondoorzichtig wordt met alle thema’s, diocs, onderzoeksscholen, instituten en topinstituten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.