Opinie

De vreemde bochten van de AbvaKabo

In de ondernemingsraad speelt de AbvaKabo voor de tweede keer een merkwaardige hoofdrol.Bij haar aantreden als voorzitter van de ondernemingsraad (or) kondigde Dorien de Tombe aan het partijdenken uit te willen bannen.

Deze erfenis van de u-raad zou een grote belemmering zijn voor eenheid in de jonge or. Zij liet het niet bij woorden: de naambordjes met de partijen werden demonstratief van de vergadertafel verwijderd.

Na haar val beroemt ook de nieuwe or-voorzitter, Daan Hoogwater, zich op partij-overstijgend denken. Met verholen trots zei hij ,,eigenlijk niet goed te weten wie in de raad nu bij welke partij hoort”. De or-vergadering van vorige week woensdag moet voor hem een leerzame les zijn geweest.

De fracties van AbvaKabo en Democratisch Beleid (DB) stonden daar bij de behandeling van een bezwaarschrift pal tegenover elkaar. Zodanig zelfs dat het aanwijzen van de nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van de or uitgesteld werd tot na de behandeling van het bezwaarschrift. Hier en daar werd namelijk gesuggereerd dat het verloop van die discussie bepalend kon zijn voor het lot van de genomineerde vice-voorzitter, Frans Bazen van AbvaKabo.

Aanleiding voor de onenigheid was de beslissing om de verkiezingen voor de onderdeelscommissies op 19 mei te laten plaatsvinden. Die datum lag voor de hand omdat dan ook al de verkiezingen van de studentenraad stonden gepland. Toch leek de AbvaKabo daar om onduidelijke redenen niet content mee. Zij hadden eerder gedreigd de planning van 19 mei te laten ontsporen door een amendement waarin werd voorgesteld om vrije lijsten (lees: DB) handtekeningen te laten verzamelen voor de verkiezingen. De DB-fractie was niet gecharmeerd van deze manoeuvre, en na zware druk van de raad trok de AbvaKabo-fractie het amendement in.
Samenzwering

Vlak voor de vergadering van vorige week woensdag werd er alsnog bezwaar ingediend tegen de overeengekomen datum. De ogen richtten zich op de AbvaKabo, met name omdat de indiener, Rien Bos, secretaris is van de bedrijfsledengroep van die vakbond. Hij is een directe collega van de genomineerde vice-voorzitter van de or, Frans Bazen en zat ten tijde van het besluit gewoon op de publieke tribune. Geen wonder dat Van Zomeren van DB een samenzwering zag. Rien Bos zou via de achterdeur alsnog het mislukte uitstel van de verkiezingen moeten afdwingen.

Enige weken geleden speelde de AbvaKabo ook al een merkwaardige hoofdrol door haar eigen fractievoorzitter van de troon te stoten. De beweegredenen daarvoor zijn evenmin doorgrond, maar volgens De Tombe was een AbvaKabo-lid van buiten de or betrokken bij het ‘inquisitie-achtige verhoor’. De recente gebeurtenissen in de or maken duidelijk wat De Tombe bedoelde toen zij weigerde om haar voorzittersfunctie verder uit te oefenen als ‘marionet van de AbvaKabo’.

Ook nu is het weer een buitenstaander van de AbvaKabo die een ingreep wil plegen in de koers van de raad. Het lijkt erop dat de vakbond AbvaKabo, die het in het lokaal overleg al voor het zeggen heeft, nu ook zijn grip op de or wil verstevigen. Als een van de weinigen juichte deze destijds de opheffing van de u-raad en de komst van een or toe. Daar is de AbvaKabo echter met acht van de 21 koppen bepaald geen alleenheerser, en dat is blijkbaar moeilijk te verkroppen voor een onderwijsbond die elders geen omkijken heeft naar de macht.

Misschien dat de AbvaKabo zich daarom aan de TU van minder gebruikelijke middelen bedient om in dit gremium de neuzen in de gewenste richting te krijgen. Dat de eigen or-fractie zich in vreemde bochten moet wringen om geloofwaardig te blijven, kan niet anders dan een onbedoeld neveneffect zijn.

In de ondernemingsraad speelt de AbvaKabo voor de tweede keer een merkwaardige hoofdrol.

Bij haar aantreden als voorzitter van de ondernemingsraad (or) kondigde Dorien de Tombe aan het partijdenken uit te willen bannen. Deze erfenis van de u-raad zou een grote belemmering zijn voor eenheid in de jonge or. Zij liet het niet bij woorden: de naambordjes met de partijen werden demonstratief van de vergadertafel verwijderd.

Na haar val beroemt ook de nieuwe or-voorzitter, Daan Hoogwater, zich op partij-overstijgend denken. Met verholen trots zei hij ,,eigenlijk niet goed te weten wie in de raad nu bij welke partij hoort”. De or-vergadering van vorige week woensdag moet voor hem een leerzame les zijn geweest.

De fracties van AbvaKabo en Democratisch Beleid (DB) stonden daar bij de behandeling van een bezwaarschrift pal tegenover elkaar. Zodanig zelfs dat het aanwijzen van de nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van de or uitgesteld werd tot na de behandeling van het bezwaarschrift. Hier en daar werd namelijk gesuggereerd dat het verloop van die discussie bepalend kon zijn voor het lot van de genomineerde vice-voorzitter, Frans Bazen van AbvaKabo.

Aanleiding voor de onenigheid was de beslissing om de verkiezingen voor de onderdeelscommissies op 19 mei te laten plaatsvinden. Die datum lag voor de hand omdat dan ook al de verkiezingen van de studentenraad stonden gepland. Toch leek de AbvaKabo daar om onduidelijke redenen niet content mee. Zij hadden eerder gedreigd de planning van 19 mei te laten ontsporen door een amendement waarin werd voorgesteld om vrije lijsten (lees: DB) handtekeningen te laten verzamelen voor de verkiezingen. De DB-fractie was niet gecharmeerd van deze manoeuvre, en na zware druk van de raad trok de AbvaKabo-fractie het amendement in.
Samenzwering

Vlak voor de vergadering van vorige week woensdag werd er alsnog bezwaar ingediend tegen de overeengekomen datum. De ogen richtten zich op de AbvaKabo, met name omdat de indiener, Rien Bos, secretaris is van de bedrijfsledengroep van die vakbond. Hij is een directe collega van de genomineerde vice-voorzitter van de or, Frans Bazen en zat ten tijde van het besluit gewoon op de publieke tribune. Geen wonder dat Van Zomeren van DB een samenzwering zag. Rien Bos zou via de achterdeur alsnog het mislukte uitstel van de verkiezingen moeten afdwingen.

Enige weken geleden speelde de AbvaKabo ook al een merkwaardige hoofdrol door haar eigen fractievoorzitter van de troon te stoten. De beweegredenen daarvoor zijn evenmin doorgrond, maar volgens De Tombe was een AbvaKabo-lid van buiten de or betrokken bij het ‘inquisitie-achtige verhoor’. De recente gebeurtenissen in de or maken duidelijk wat De Tombe bedoelde toen zij weigerde om haar voorzittersfunctie verder uit te oefenen als ‘marionet van de AbvaKabo’.

Ook nu is het weer een buitenstaander van de AbvaKabo die een ingreep wil plegen in de koers van de raad. Het lijkt erop dat de vakbond AbvaKabo, die het in het lokaal overleg al voor het zeggen heeft, nu ook zijn grip op de or wil verstevigen. Als een van de weinigen juichte deze destijds de opheffing van de u-raad en de komst van een or toe. Daar is de AbvaKabo echter met acht van de 21 koppen bepaald geen alleenheerser, en dat is blijkbaar moeilijk te verkroppen voor een onderwijsbond die elders geen omkijken heeft naar de macht.

Misschien dat de AbvaKabo zich daarom aan de TU van minder gebruikelijke middelen bedient om in dit gremium de neuzen in de gewenste richting te krijgen. Dat de eigen or-fractie zich in vreemde bochten moet wringen om geloofwaardig te blijven, kan niet anders dan een onbedoeld neveneffect zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.