Opinie

Curriculumvernieuwing Bouwkunde

Nar aanleiding van het artikel ‘Bouwkunde wordt één grote kleuterschool’ (Delta 20) het volgende. In september 2002 voert Bouwkunde zijn nieuwe curriculum in.

Het programma is een sterke combinatie van onderwijseisen van de 21ste eeuw gerelateerd aan een actuele onderzoeksportfolio; de wetenschappelijke basis van het onderwijs wordt hierdoor verder verstevigd.

In elke fase van de curriculumvernieuwing wordt de facultaire gemeenschap uitgenodigd zich kritisch uit te spreken in de officiële overlegorganen. Daarnaast worden regelmatig % ook door studenten % informele discussiebijeenkomsten belegd. Na besluitvorming zijn documenten op te vragen via een speciale website. Meer achtergrondinformatie is te vinden in een interne nieuwsbrief. Kortom, de geïnteresseerde Bouwkunde-bewoner wordt zeker gelegenheid geboden om zich te laten informeren en zijn stem te laten horen.

Onlangs verscheen in Delta 20 een artikel met uitspraken over het nieuwe curriculum en de facultaire discussie daaromtrent, gehoord tijdens een onderwijssymposium van studievereniging Stylos. Deltalezers missen door de suggestieve toonzetting en keuze van citaten een belangrijk deel van de werkelijke inhoud van de curriculumvernieuwing en de gang van zaken binnen de faculteit. Helaas doet de gekozen journalistiek de inhoud ook geen recht, zo vernamen wij van studenten én de geciteerde personen. De informatieverstrekking van de faculteit zelf blijkt dus een raadzame aanvulling bij objectieve meningsvorming. De curriculumvernieuwing Bouwkunde is op internet te volgen: www.bk.tudelft.nl/curve.

Stuurgroep Curve .

Prof.ir. Kees van Weeren, opleidingsdirecteur Bouwkunde

Nar aanleiding van het artikel ‘Bouwkunde wordt één grote kleuterschool’ (Delta 20) het volgende. In september 2002 voert Bouwkunde zijn nieuwe curriculum in. Het programma is een sterke combinatie van onderwijseisen van de 21ste eeuw gerelateerd aan een actuele onderzoeksportfolio; de wetenschappelijke basis van het onderwijs wordt hierdoor verder verstevigd.

In elke fase van de curriculumvernieuwing wordt de facultaire gemeenschap uitgenodigd zich kritisch uit te spreken in de officiële overlegorganen. Daarnaast worden regelmatig % ook door studenten % informele discussiebijeenkomsten belegd. Na besluitvorming zijn documenten op te vragen via een speciale website. Meer achtergrondinformatie is te vinden in een interne nieuwsbrief. Kortom, de geïnteresseerde Bouwkunde-bewoner wordt zeker gelegenheid geboden om zich te laten informeren en zijn stem te laten horen.

Onlangs verscheen in Delta 20 een artikel met uitspraken over het nieuwe curriculum en de facultaire discussie daaromtrent, gehoord tijdens een onderwijssymposium van studievereniging Stylos. Deltalezers missen door de suggestieve toonzetting en keuze van citaten een belangrijk deel van de werkelijke inhoud van de curriculumvernieuwing en de gang van zaken binnen de faculteit. Helaas doet de gekozen journalistiek de inhoud ook geen recht, zo vernamen wij van studenten én de geciteerde personen. De informatieverstrekking van de faculteit zelf blijkt dus een raadzame aanvulling bij objectieve meningsvorming. De curriculumvernieuwing Bouwkunde is op internet te volgen: www.bk.tudelft.nl/curve.

Stuurgroep Curve .

Prof.ir. Kees van Weeren, opleidingsdirecteur Bouwkunde

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.