Campus

‘Collegegeld net zo flexibel als beurs’

Bij flexibel studeren hoort ook een flexibel collegegeld. Dus hoeven studenten die straks maar drie maanden studeren ook maar drie maanden collegegeld te betalen.

De flexibele inning van collegegelden kwam twee weken geleden naar voren in een overleg tussen minister Hermans en de studentenbonden ISO en LSVb. De beide bonden verlangden meer uitleg over Hermans’ voorstel om de studiefinanciering aan te passen. Daarin mogen studenten hun opleiding vanaf het studiejaar 2000/2001 over tien jaar ‘uitsmeren’. Net als nu krijgen ze recht op vier jaar basisbeurs, maar ze kunnen zelf bepalen wanneer ze die beurs opnemen. Flexibel studeren, noemt minister Hermans dat.

Hermans verwacht dat hogescholen en universiteiten in de toekomst individuele afspraken zullen maken met studenten. Zij bieden een pakket aan, in de vorm van een aantal modules van bijvoorbeeld drie, zes of negen maanden, waarvoor de student een navenant collegegeld betaalt. Drie maanden lijkt Hermans overigens wel het minimum. ,,Ik kan me niet voorstellen dat studenten zich per week laten in- of uitschrijven.”

De studentenbonden wezen erop dat niet elke hogeschool of universiteit zulke individuele afspraken zal willen of kunnen maken. Hermans ziet dat juist als een voordeel. ,,Door de verschillen die ontstaan, heeft de student straks iets te kiezen.”

Voor eerstejaarsstudenten verandert er waarschijnlijk weinig, voorziet Hermans. Pas na de propedeuse zullen studenten hun opleiding nu en dan willen onderbreken, bijvoorbeeld om te werken. Hogescholen en universiteiten die dan geen ‘maatwerk’ leveren, denkt Hermans, merken dat in hun portemonnee. Zij zien studenten naar de concurrent vertrekken. Hermans: ,,Instellingen die niet in deze aanpak meegaan, zullen merken dat andere dat wel doen.” (HOP/MtW)

De flexibele inning van collegegelden kwam twee weken geleden naar voren in een overleg tussen minister Hermans en de studentenbonden ISO en LSVb. De beide bonden verlangden meer uitleg over Hermans’ voorstel om de studiefinanciering aan te passen. Daarin mogen studenten hun opleiding vanaf het studiejaar 2000/2001 over tien jaar ‘uitsmeren’. Net als nu krijgen ze recht op vier jaar basisbeurs, maar ze kunnen zelf bepalen wanneer ze die beurs opnemen. Flexibel studeren, noemt minister Hermans dat.

Hermans verwacht dat hogescholen en universiteiten in de toekomst individuele afspraken zullen maken met studenten. Zij bieden een pakket aan, in de vorm van een aantal modules van bijvoorbeeld drie, zes of negen maanden, waarvoor de student een navenant collegegeld betaalt. Drie maanden lijkt Hermans overigens wel het minimum. ,,Ik kan me niet voorstellen dat studenten zich per week laten in- of uitschrijven.”

De studentenbonden wezen erop dat niet elke hogeschool of universiteit zulke individuele afspraken zal willen of kunnen maken. Hermans ziet dat juist als een voordeel. ,,Door de verschillen die ontstaan, heeft de student straks iets te kiezen.”

Voor eerstejaarsstudenten verandert er waarschijnlijk weinig, voorziet Hermans. Pas na de propedeuse zullen studenten hun opleiding nu en dan willen onderbreken, bijvoorbeeld om te werken. Hogescholen en universiteiten die dan geen ‘maatwerk’ leveren, denkt Hermans, merken dat in hun portemonnee. Zij zien studenten naar de concurrent vertrekken. Hermans: ,,Instellingen die niet in deze aanpak meegaan, zullen merken dat andere dat wel doen.” (HOP/MtW)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.