Opinie

Cd-rom en Internet in het onderwijs zijn noodzaak

De TU laat mogelijkheden liggen om met moderne middelen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 1 Illustratie: GrippHet onderwijs aan de TU Delft moet beter.

Een manier om verbeteringen te realiseren is meer gebruik maken van de computer. Het is vreemd dat aan een TU de computer nog lang niet is ingeburgerd binnen het onderwijs, terwijl er enorme mogelijkheden voor het oprapen liggen.

Het onderwijs zoals we dat nu kennen op onze universiteit, is sterk achterhaald. Je kunt globaal zeggen dat het onderwijs op dit moment bestaat uit kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden. Kennisoverdracht vindt nog altijd vooral plaats via het hoorcollege. Nadelen van het hoorcollege zitten vooral in het feit dat het werkelijke leerrendement zeer laag is. Het aangeboden onderwijs bestaat ook uit het aanleren van vaardigheden. Ik denk dat practica hierin een belangrijke rol spelen. Er kunnen daar zeker nog verbeteringen worden aangebracht, maar de nadruk ligt hier vooral op de overdracht van kennis.

Bij nieuwe methoden om kennisoverdracht te verbeteren speelt de computer een belangrijke rol. De computer zou moeten worden ingezet om de kennisoverdracht, dus het hoorcollege met het dictaat aan te vullen. Wat zou de computer kunnen aanvullen en hoe zou dat in de praktijk moeten werken?

Bij het dictaat zou in de toekomst standaard een cd-rom moeten zitten. Op deze cd-rom vind je om te beginnen het dictaat zelf, niet als ingescande platte tekst maar als interactieve informatiebron die je op allerlei manieren kunt raadplegen. De inhoud van het dictaat dient als basis voor de cd-rom. Daaromheen kun je een aantal extra toepassingen maken. Te denken valt aan oefenopgaven, videofragmenten, plaatjes, animaties. Alles dus interactief verbonden met de inhoud van het dictaat.

Voor elk vak dat aan de TU Delft wordt gegeven kan de cd-rom een toegevoegde waarde hebben. Bij de meer theoretische vakken kan de nadruk liggen op oefenopgaven en animaties terwijl bij meer praktijk gerichte vakken ook nog gebruik kan worden gemaakt van videofragmenten en plaatjes.

In de toekomst zouden de mogelijkheden van de cd-rom nog verder uitgebreid kunnen worden. Te denken valt aan een integrale registratie van het college op de cd-rom, zodat je later bij het leren van het tentamen altijd nog een bepaalde uitleg van de docent op kunt zoeken. Het zou logisch zijn dat de inhoud van de cd-rom ook op Internet wordt geplaatst. Probleem daarbij op dit moment is dat nog lang niet alle studenten kunnen beschikken over Internet. Op een aantal faculteiten is de capaciteit gewoonweg te gering. Uiteraard is met de opening van de nieuwe bibliotheek de capaciteit voor studenten uitgebreid. Het is echter nog niet genoeg.
Vragenuurtje

Hoe meer mensen kunnen beschikken over Internet, hoe meermogelijkheden er ontstaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan een online-vragenuurtje met de docent. Nu is nog zo dat een heleboel studenten niet zo snel naar een docent stappen om vragen te stellen. Het vragenuurtje op Internet werkt drempelverlagend en zal dus meer studenten aantrekken. Ook wordt het mogelijk om opdrachten zoals een autocad-tekening of een practicumverslag via e-mail naar de docent op te sturen. Dat scheelt niet alleen een hoop tijd maar ook een hoop onnodig papiergebruik. Verder kun je het de student makkelijk maken extra informatie op te zoeken door relevante links naar Internet in de cd-rom te verwerken.

Het maken van een cd-rom hoeft niet veel tijd en arbeid te kosten. Je moet het dan wel vanaf het begin goed aanpakken. De meeste tijd wordt in beslag genomen door het maken van de basis van de cd-rom. Als dit format nu één keer goed in elkaar wordt gezet dan kan die voor heel veel vakken worden gebruikt. De docent hoeft dan alleen nog te zorgen voor de informatie en voor de links tussen de verschillende informatiebronnen. Werk dat heel goed in samenwerking met een studentenassistent kan worden uitgevoerd. Hier ligt dus weer een taak van de TU. Zij moet zorgen voor verschillende cd-rom formats zodat docenten snel voor hun eigen vak een cd-rom kunnen maken.

Natuurlijk schuilt er een gevaar bij toenemend computergebruik voor onderwijs. Het zou kunnen zijn dat studenten minder contact hebben met elkaar vanwege het simpele feit dat ze meer achter de computer zitten. Dat zou hun sociale ontwikkeling kunnen schaden. Mijn ideaal ligt niet bij een onderwijsvorm waarbij de student niet meer naar de TU hoeft. De kennisoverdracht zal vooral moeten plaatsvinden aan de TU zelf. Met de computer als hulpmiddel. Wil de TU mee blijven tellen dan moet zij nu ontwaken en actie ondernemen.

De auteur is lid van de centrale studentenraad voor de AAG


1 Illustratie: Gripp

Het onderwijs aan de TU Delft moet beter. Een manier om verbeteringen te realiseren is meer gebruik maken van de computer. Het is vreemd dat aan een TU de computer nog lang niet is ingeburgerd binnen het onderwijs, terwijl er enorme mogelijkheden voor het oprapen liggen.

Het onderwijs zoals we dat nu kennen op onze universiteit, is sterk achterhaald. Je kunt globaal zeggen dat het onderwijs op dit moment bestaat uit kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden. Kennisoverdracht vindt nog altijd vooral plaats via het hoorcollege. Nadelen van het hoorcollege zitten vooral in het feit dat het werkelijke leerrendement zeer laag is. Het aangeboden onderwijs bestaat ook uit het aanleren van vaardigheden. Ik denk dat practica hierin een belangrijke rol spelen. Er kunnen daar zeker nog verbeteringen worden aangebracht, maar de nadruk ligt hier vooral op de overdracht van kennis.

Bij nieuwe methoden om kennisoverdracht te verbeteren speelt de computer een belangrijke rol. De computer zou moeten worden ingezet om de kennisoverdracht, dus het hoorcollege met het dictaat aan te vullen. Wat zou de computer kunnen aanvullen en hoe zou dat in de praktijk moeten werken?

Bij het dictaat zou in de toekomst standaard een cd-rom moeten zitten. Op deze cd-rom vind je om te beginnen het dictaat zelf, niet als ingescande platte tekst maar als interactieve informatiebron die je op allerlei manieren kunt raadplegen. De inhoud van het dictaat dient als basis voor de cd-rom. Daaromheen kun je een aantal extra toepassingen maken. Te denken valt aan oefenopgaven, videofragmenten, plaatjes, animaties. Alles dus interactief verbonden met de inhoud van het dictaat.

Voor elk vak dat aan de TU Delft wordt gegeven kan de cd-rom een toegevoegde waarde hebben. Bij de meer theoretische vakken kan de nadruk liggen op oefenopgaven en animaties terwijl bij meer praktijk gerichte vakken ook nog gebruik kan worden gemaakt van videofragmenten en plaatjes.

In de toekomst zouden de mogelijkheden van de cd-rom nog verder uitgebreid kunnen worden. Te denken valt aan een integrale registratie van het college op de cd-rom, zodat je later bij het leren van het tentamen altijd nog een bepaalde uitleg van de docent op kunt zoeken. Het zou logisch zijn dat de inhoud van de cd-rom ook op Internet wordt geplaatst. Probleem daarbij op dit moment is dat nog lang niet alle studenten kunnen beschikken over Internet. Op een aantal faculteiten is de capaciteit gewoonweg te gering. Uiteraard is met de opening van de nieuwe bibliotheek de capaciteit voor studenten uitgebreid. Het is echter nog niet genoeg.
Vragenuurtje

Hoe meer mensen kunnen beschikken over Internet, hoe meermogelijkheden er ontstaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan een online-vragenuurtje met de docent. Nu is nog zo dat een heleboel studenten niet zo snel naar een docent stappen om vragen te stellen. Het vragenuurtje op Internet werkt drempelverlagend en zal dus meer studenten aantrekken. Ook wordt het mogelijk om opdrachten zoals een autocad-tekening of een practicumverslag via e-mail naar de docent op te sturen. Dat scheelt niet alleen een hoop tijd maar ook een hoop onnodig papiergebruik. Verder kun je het de student makkelijk maken extra informatie op te zoeken door relevante links naar Internet in de cd-rom te verwerken.

Het maken van een cd-rom hoeft niet veel tijd en arbeid te kosten. Je moet het dan wel vanaf het begin goed aanpakken. De meeste tijd wordt in beslag genomen door het maken van de basis van de cd-rom. Als dit format nu één keer goed in elkaar wordt gezet dan kan die voor heel veel vakken worden gebruikt. De docent hoeft dan alleen nog te zorgen voor de informatie en voor de links tussen de verschillende informatiebronnen. Werk dat heel goed in samenwerking met een studentenassistent kan worden uitgevoerd. Hier ligt dus weer een taak van de TU. Zij moet zorgen voor verschillende cd-rom formats zodat docenten snel voor hun eigen vak een cd-rom kunnen maken.

Natuurlijk schuilt er een gevaar bij toenemend computergebruik voor onderwijs. Het zou kunnen zijn dat studenten minder contact hebben met elkaar vanwege het simpele feit dat ze meer achter de computer zitten. Dat zou hun sociale ontwikkeling kunnen schaden. Mijn ideaal ligt niet bij een onderwijsvorm waarbij de student niet meer naar de TU hoeft. De kennisoverdracht zal vooral moeten plaatsvinden aan de TU zelf. Met de computer als hulpmiddel. Wil de TU mee blijven tellen dan moet zij nu ontwaken en actie ondernemen.

De auteur is lid van de centrale studentenraad voor de AAG

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.