Onderwijs

Beperking instroom bouwkunde

Een tijdelijke beperking van de instroom moet de faculteit Bouwkunde de gelegenheid geven een nieuw onderwijsprogramma te ontwikkelen.

De faculteit Bouwkunde trekt al jaren zo’n 650 studenten. Een afname wordt de komende jaren niet verwacht. Dat trekt een zware wissel op de vaste staf en gastdocenten. Door vergrijzing verwacht de faculteit de komende jaren een tekort aan docenten te krijgen. Tegelijkertijd staat ze voor de opgave een nieuw onderwijsprogramma te ontwikkelen, deels in antwoord op de kritiek uit het recente visitatierapport.

Het college van bestuur wil daarom in samenspraak met de faculteit tijdelijk de instroom beperken tot vierhonderd studenten. Dat geldt zowel voor de groeiende groep studenten die vanuit het Hoger Technisch Onderwijs doorstromen, als voor VWO-ers. Voor hen wordt een numerus fixus voorgesteld. De selectie zal plaats moeten vinden op basis van de behaalde eindexamencijfers. De faculteit onderzoekt verder de mogelijkheden van een zwaardere propedeuse en zwaardere toelatingseisen.

Bij verschillende gelegenheden, onder andere in studentenenquêtes, hebben studenten kritiek geuit op onderwijskwaliteit en faciliteiten van de faculteit. Deze week nog verstuurde een anonieme actiegroep STOUT (Studenten tegen onjuiste tentamenuitslag) een brandbrief aan het college en diverse media, waarin ze klaagde over het niveau van het onderwijs. De faculteit is druk doende het onderwijs te verbeteren door de invoering van een nieuw curriculum. Het college van bestuur stelde geld ter beschikbaar om de computervoorzieningen te verbeteren. De nu voorgestelde instroombeperking moet de faculteit de lucht geven die verbeteringen door te voeren.

Bij het college van bestuur leeft daarnaast de wens de balans tussen de instroom van de traditionele beta-studies en ontwerpende studies als bouwkunde en IO weer wat te herstellen. Dat past beter in het profiel van de TU.

De instroombeperking zou volgend jaar in moeten gaan en voor tenminste twee jaar moeten gelden. Op 21 november buigt de studentenraad zich erover. Daarna moet het plan naar de Informatie Beheer Groep. Uiteindelijk beslist de minister.

De faculteit Bouwkunde trekt al jaren zo’n 650 studenten. Een afname wordt de komende jaren niet verwacht. Dat trekt een zware wissel op de vaste staf en gastdocenten. Door vergrijzing verwacht de faculteit de komende jaren een tekort aan docenten te krijgen. Tegelijkertijd staat ze voor de opgave een nieuw onderwijsprogramma te ontwikkelen, deels in antwoord op de kritiek uit het recente visitatierapport.

Het college van bestuur wil daarom in samenspraak met de faculteit tijdelijk de instroom beperken tot vierhonderd studenten. Dat geldt zowel voor de groeiende groep studenten die vanuit het Hoger Technisch Onderwijs doorstromen, als voor VWO-ers. Voor hen wordt een numerus fixus voorgesteld. De selectie zal plaats moeten vinden op basis van de behaalde eindexamencijfers. De faculteit onderzoekt verder de mogelijkheden van een zwaardere propedeuse en zwaardere toelatingseisen.

Bij verschillende gelegenheden, onder andere in studentenenquêtes, hebben studenten kritiek geuit op onderwijskwaliteit en faciliteiten van de faculteit. Deze week nog verstuurde een anonieme actiegroep STOUT (Studenten tegen onjuiste tentamenuitslag) een brandbrief aan het college en diverse media, waarin ze klaagde over het niveau van het onderwijs. De faculteit is druk doende het onderwijs te verbeteren door de invoering van een nieuw curriculum. Het college van bestuur stelde geld ter beschikbaar om de computervoorzieningen te verbeteren. De nu voorgestelde instroombeperking moet de faculteit de lucht geven die verbeteringen door te voeren.

Bij het college van bestuur leeft daarnaast de wens de balans tussen de instroom van de traditionele beta-studies en ontwerpende studies als bouwkunde en IO weer wat te herstellen. Dat past beter in het profiel van de TU.

De instroombeperking zou volgend jaar in moeten gaan en voor tenminste twee jaar moeten gelden. Op 21 november buigt de studentenraad zich erover. Daarna moet het plan naar de Informatie Beheer Groep. Uiteindelijk beslist de minister.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.