Onderwijs

Angèle Steentjes

.Kop Cursus maakt ingenieurs communication mindedCommunicatie met mensen buiten het eigen vakgebied is steeds belangrijker voor ingenieurs.

Om ze te leren hun wetenschappelijk werk beter te presenteren, organiseert het Instituut voor Techniek & Communicatie (IT&C) de cursus wetenschapjournalistiek.

Wat willen die journalisten nou? Deze vraag heeft menig ingenieur zich wel eens vertwijfeld gesteld. De ene keer bemerken ze dat uit hun onderzoek of werk slechts wat ondergeschikte details zijn geciteerd. Een andere keer is tot hun verbazing geen enkele krant geïnteresseerd in heel interessante onderzoeks- en werkresultaten. Maar het gaat ook vaak goed. Er bestaan menig duurzame relaties tussen journalist en onderzoeker.

Het IT&C start op 30 januari met de cursus wetenschapsjournalistiek. Doel: ingenieurs meer communication minded maken. De cursus is ontwikkeld door docente Caroline Wehrmann en wetenschapsvoorlichter Maarten van der Sanden. Wehrmann is neerlandica en geeft ook schriftelijk rapporteren en mondeling presenteren. Van der Sanden, werkzaam bij de Directie Communicatie & Marketing van de Universiteitsdienst, is bezig met een proefschrift over biomedische wetenschapsvoorlichting.

In het contact tussen – bijvoorbeeld – een journalist en een onderzoeker bestaat een aantal kansen en bedreigingen. Het is handig hiervan op de hoogte te zijn als je via de media wilt communiceren met een groot publiek. Een valkuil is volgens Wehrmann dat onderzoekers niet goed inschatten aan welke informatie kranten en tijdschriften iets hebben. ,,Vaak zijn ze erg enthousiast over hun vakgebied en kunnen ze een prima verhaal houden voor vakgenoten. Moeilijker voor onderzoekers is in te schatten welk deel van hun onderzoek interessant is voor derden”, aldus Wehrmann. ,,Met de cursus wetenschapsjournalistiek willen wij de deelnemers inzicht geven in wat een krant of tijdschrift belangrijk vindt en ze vervolgens leren met die bril naar hun eigen vakgebied te kijken. Hierdoor voorkom je teleurstellingen. Wij verwachten ook dat door een gerichter aanbod van wetenschappelijke kennis, de interesse van de media zal toenemen.”

Schrijfproces

De cursus richt zich op de schrijvende pers. ,,Wij verzorgen zeven colleges en hebben een keuze moeten maken. Televisie, radio en internet zijn daarom niet in het programma opgenomen”, aldus Wehrmann.

De stof van de cursus valt uiteen in een theoretisch en een praktisch deel. In de theorie wordt een antwoord gezocht op de vragen: bij wie wil de wetenschapper dat zijn of haar informatie terecht komt? Wat is de doelgroep van een krant of tijdschrift? Hoe benaderen de media die doelgroep? Wehrmann: ,,Verder zullen wij ook aandacht besteden aan de rol van kennisinstituten, zoals de TU Delft, binnen de maatschappij.”

In het praktische deel staat het schrijfproces centraal. ,,Zelf een artikel schrijven is een goed middel om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van een journalist”, denkt de docente. ,,We laten zien op welke bronnen de media zich veelal baseren en hoe het selectieproces van de feiten verloopt. Daarnaast geven wij tips over de beste manier om een artikel te structureren. In totaal moeten de studenten vijf opdrachten uitvoeren die allemaal een verschillende insteek hebben. Met het gevarieerde aanbod aan kennis verwachten wij dat onze deelnemers na de cursus meer inzicht hebben in het fenomeen media en in het belang van het communiceren over het eigen onderzoek met tal van doelgroepen.”

Studenten kunnen zich tot 15 januari 2003 voor de cursus inschrijven. Informatie is te vinden op blackboard onder vakcode WM0213 of op instituutTC@tbm.tudelft.nl.

.Kop Cursus maakt ingenieurs communication minded

Communicatie met mensen buiten het eigen vakgebied is steeds belangrijker voor ingenieurs. Om ze te leren hun wetenschappelijk werk beter te presenteren, organiseert het Instituut voor Techniek & Communicatie (IT&C) de cursus wetenschapjournalistiek.

Wat willen die journalisten nou? Deze vraag heeft menig ingenieur zich wel eens vertwijfeld gesteld. De ene keer bemerken ze dat uit hun onderzoek of werk slechts wat ondergeschikte details zijn geciteerd. Een andere keer is tot hun verbazing geen enkele krant geïnteresseerd in heel interessante onderzoeks- en werkresultaten. Maar het gaat ook vaak goed. Er bestaan menig duurzame relaties tussen journalist en onderzoeker.

Het IT&C start op 30 januari met de cursus wetenschapsjournalistiek. Doel: ingenieurs meer communication minded maken. De cursus is ontwikkeld door docente Caroline Wehrmann en wetenschapsvoorlichter Maarten van der Sanden. Wehrmann is neerlandica en geeft ook schriftelijk rapporteren en mondeling presenteren. Van der Sanden, werkzaam bij de Directie Communicatie & Marketing van de Universiteitsdienst, is bezig met een proefschrift over biomedische wetenschapsvoorlichting.

In het contact tussen – bijvoorbeeld – een journalist en een onderzoeker bestaat een aantal kansen en bedreigingen. Het is handig hiervan op de hoogte te zijn als je via de media wilt communiceren met een groot publiek. Een valkuil is volgens Wehrmann dat onderzoekers niet goed inschatten aan welke informatie kranten en tijdschriften iets hebben. ,,Vaak zijn ze erg enthousiast over hun vakgebied en kunnen ze een prima verhaal houden voor vakgenoten. Moeilijker voor onderzoekers is in te schatten welk deel van hun onderzoek interessant is voor derden”, aldus Wehrmann. ,,Met de cursus wetenschapsjournalistiek willen wij de deelnemers inzicht geven in wat een krant of tijdschrift belangrijk vindt en ze vervolgens leren met die bril naar hun eigen vakgebied te kijken. Hierdoor voorkom je teleurstellingen. Wij verwachten ook dat door een gerichter aanbod van wetenschappelijke kennis, de interesse van de media zal toenemen.”

Schrijfproces

De cursus richt zich op de schrijvende pers. ,,Wij verzorgen zeven colleges en hebben een keuze moeten maken. Televisie, radio en internet zijn daarom niet in het programma opgenomen”, aldus Wehrmann.

De stof van de cursus valt uiteen in een theoretisch en een praktisch deel. In de theorie wordt een antwoord gezocht op de vragen: bij wie wil de wetenschapper dat zijn of haar informatie terecht komt? Wat is de doelgroep van een krant of tijdschrift? Hoe benaderen de media die doelgroep? Wehrmann: ,,Verder zullen wij ook aandacht besteden aan de rol van kennisinstituten, zoals de TU Delft, binnen de maatschappij.”

In het praktische deel staat het schrijfproces centraal. ,,Zelf een artikel schrijven is een goed middel om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van een journalist”, denkt de docente. ,,We laten zien op welke bronnen de media zich veelal baseren en hoe het selectieproces van de feiten verloopt. Daarnaast geven wij tips over de beste manier om een artikel te structureren. In totaal moeten de studenten vijf opdrachten uitvoeren die allemaal een verschillende insteek hebben. Met het gevarieerde aanbod aan kennis verwachten wij dat onze deelnemers na de cursus meer inzicht hebben in het fenomeen media en in het belang van het communiceren over het eigen onderzoek met tal van doelgroepen.”

Studenten kunnen zich tot 15 januari 2003 voor de cursus inschrijven. Informatie is te vinden op blackboard onder vakcode WM0213 of op instituutTC@tbm.tudelft.nl.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.