Wetenschap

‘Alle hens aan dek voor 100 procent open access in 2020’

Ruim de helft van de Nederlandse universitaire artikelen was vorig jaar voor iedereen gratis te lezen. Minister Van Engelshoven wil dat dat 100 procent wordt.

Het kabinet heeft de ambitie – vastgelegd in het regeerakkoord – om open science en open acces tot norm te verheffen. De resultaten van publiek gefinancierd onderzoek moeten voor iedereen toegankelijk zijn, is de gedachte. Het streven is om in 2020 alle artikelen van Nederlandse universiteiten gratis aan te bieden.
Maar het is alle hens aan dek wil de wetenschap dat binnen een jaar halen. Uit nieuwe cijfers van universiteitenkoepel VSNU blijkt namelijk dat vorig jaar nog maar 54 procent van de peer-reviewed artikelen van de veertien Nederlandse universiteiten open access beschikbaar was. In 2016 (toen de eerste meting plaatsvond) en 2017 lag dat aandeel op respectievelijk 42 en 50 procent.

Versnellingsacties
“De stijgende lijn uit de voorgaande jaren zet hiermee door, maar vlakt enigszins af”, reageert minister Van Engelshoven. Het gaat volgens haar de goede kant op, maar ze realiseert zich ook “dat er nog grote stappen moeten worden gezet”. Ze houdt desondanks vast aan 100 procent open access in 2020.

Met zogenoemde ‘versnellingsacties’ hoopt ze dit doel alsnog te halen. Een deel is dit jaar al in werking gezet. Zo wil ‘Coalitie S’, een internationale groep van onderzoeksfinanciers waartoe ook NWO en ZonMW behoren, dat wetenschappers alleen nog publiceren in open access-tijdschriften (Plan S).
De VSNU is in onderhandeling met een aantal grote wetenschappelijke uitgevers om open access te versnellen. Ze is optimistisch gestemd en denkt dat de doelstelling nog binnen bereik ligt. “De termijn is kort en het zal nog een steile stijging worden, maar we hebben er vertrouwen in”, aldus een woordvoerder.

Steuntje in de rug
Van Engelshoven gaat projecten van het Nationaal Programma Open Science, waarin wetenschappers en bestuurders met elkaar samenwerken, financieel een steuntje in de rug geven. Ook reserveert ze geld voor de Nationaal Coördinator Open Science. Voormalig TU Delft rector-magnificus Karel Luyben nam deze functie begin 2018 op zich.  

HOP, Melanie Zierse

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.