Opinie

Ad Bax, chemicus?

In Delta nummer 32 komt als meest geciteerde chemicus de naam van de Amerikaan Ad Bax voor. Deze vermelding vraagt om een correctie: Ad Bax is namelijk geen chemicus, maar een natuurkundige.

Hij studeerde technische natuurkunde aan de Technische Hogeschool Delft en deed zijn afstudeerwerk in de toenmalige vakgroep magnetische resonantie waarvan ik de leiding had. Zijn promotie-onderzoek deed hij ook in deze groep en wel onder leiding van dr.ir. (nu prof.) A.F. Mehlkopf en van mijzelf.

Een aardige bijzonderheid is dat ik voor dit onderzoek financiële steun heb aangevraagd bij de sectie Magnetische Resonantie van SON (Scheikundig Onderzoek Nederland), welke aanvraag werd afgewezen, omdat naar het oordeel van het bestuur het onderwerp van het onderzoek onvoldoende chemisch was. Gelukkig was het Delfts Hogeschool Fonds wel bereid steun te verlenen in de vorm van een stipendium. Met als resultaat dat er in 1981 van de hand van de toen 24-jarige Ad Bax een in het Engels geschreven proefschrift verscheen dat geruime tijd in de fysische en chemische wereld een bestseller is geweest. (Sans rancune jegens de chemici; vergissen is menselijk!)

Deze vermelding vraagt om een correctie: Ad Bax is namelijk geen chemicus, maar een natuurkundige. Hij studeerde technische natuurkunde aan de Technische Hogeschool Delft en deed zijn afstudeerwerk in de toenmalige vakgroep magnetische resonantie waarvan ik de leiding had. Zijn promotie-onderzoek deed hij ook in deze groep en wel onder leiding van dr.ir. (nu prof.) A.F. Mehlkopf en van mijzelf.

Een aardige bijzonderheid is dat ik voor dit onderzoek financiële steun heb aangevraagd bij de sectie Magnetische Resonantie van SON (Scheikundig Onderzoek Nederland), welke aanvraag werd afgewezen, omdat naar het oordeel van het bestuur het onderwerp van het onderzoek onvoldoende chemisch was. Gelukkig was het Delfts Hogeschool Fonds wel bereid steun te verlenen in de vorm van een stipendium. Met als resultaat dat er in 1981 van de hand van de toen 24-jarige Ad Bax een in het Engels geschreven proefschrift verscheen dat geruime tijd in de fysische en chemische wereld een bestseller is geweest. (Sans rancune jegens de chemici; vergissen is menselijk!)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.