Opinie

Aarzeling Abvakabo DTO-discussie?

Met enige verbazing lazen wij in het verslag over de DTO-discussie in de ondernemingsraad (Delta 24, pagina 3) dat de Abvakabofractie ,,een aanvankelijke aarzeling had met het besluit van de ondernemingsraad te wachten met het uitbrengen van een advies”.

Van onze kant als deelnemers aan de or-discussie was er absoluut geen aarzeling met dit besluit en wij hebben dan ook nooit de intentie gehad om aan te dringen nu wel een advies uit te brengen.

In de discussie is veel over tafel gekomen, variërend van een meer pragmatische benadering tot een ‘geloofsdiscussie’ zoals ook terecht opgemerkt in het verslag. Van onze kant is duidelijk benadrukt dat een nader onderzoek vereist is ten aanzien van omvang en inhoud van de gewenste MOP-diensten. Daarna kun je bezien hoe je de organisatie optuigt, waarbij de vraag aan de orde komt over het wel of niet uitbesteden van MOP-onderdelen.

In de adviesaanvraag van het college was de uitbesteding zonder enige cijfermatige onderbouwing als eindconclusie opgenomen en werd voorgesteld de dienstencapaciteit van de MOP in de loop van de reorganisatie nog eens uit te zoeken. Dit vinden wij op zijn zachts gezegd geen verantwoorde procedure.

Frank van der Vlugt, voorzitter Abvakabofractie in de or

Met enige verbazing lazen wij in het verslag over de DTO-discussie in de ondernemingsraad (Delta 24, pagina 3) dat de Abvakabofractie ,,een aanvankelijke aarzeling had met het besluit van de ondernemingsraad te wachten met het uitbrengen van een advies”. Van onze kant als deelnemers aan de or-discussie was er absoluut geen aarzeling met dit besluit en wij hebben dan ook nooit de intentie gehad om aan te dringen nu wel een advies uit te brengen.

In de discussie is veel over tafel gekomen, variërend van een meer pragmatische benadering tot een ‘geloofsdiscussie’ zoals ook terecht opgemerkt in het verslag. Van onze kant is duidelijk benadrukt dat een nader onderzoek vereist is ten aanzien van omvang en inhoud van de gewenste MOP-diensten. Daarna kun je bezien hoe je de organisatie optuigt, waarbij de vraag aan de orde komt over het wel of niet uitbesteden van MOP-onderdelen.

In de adviesaanvraag van het college was de uitbesteding zonder enige cijfermatige onderbouwing als eindconclusie opgenomen en werd voorgesteld de dienstencapaciteit van de MOP in de loop van de reorganisatie nog eens uit te zoeken. Dit vinden wij op zijn zachts gezegd geen verantwoorde procedure.

Frank van der Vlugt, voorzitter Abvakabofractie in de or

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.