Campus

Laga verhuist na jarenlang getouwtrek

Laga verkast naar de Nieuwe Haven. De roeivereniging tekende een overeenkomst met gemeente en provincie. Aan de plannen gingen jaren van getouwtrek vooraf. Een reconstructie.

Het markante clubgebouw van Laga aan de Nieuwelaan. (Foto: Laga)

Na jaren te hebben ingezet op uitbreiding op de bestaande locatie – in een moeizame relatie met verontruste buurtbewoners – lijkt D.S.R.V. Laga definitief te vertrekken uit haar markante clubgebouw aan de Nieuwelaan. De sterk gegroeide roeivereniging kan de noodzakelijke verbeteringen en uitbreidingen van haar faciliteiten niet op de huidige locatie realiseren. Als in 2021 aan de bouw begonnen wordt, kan Laga in 2022 het nieuwe onderkomen intrekken.


Laga_magazine_2019_Modernisering_locatie_zonder_tekst_(004).png


Beeld: Laga


2002: radicale koerswijziging


De behoefte aan uitbreiding vond zijn oorsprong in de radicale koerswijziging die Laga in september 2002 aankondigde. Voortaan waren ook niet-corpsleden en plezierroeiers welkom. Er moest iets gebeuren, want de kleine, hechte vereniging stond er beroerd voor. Door meer roeiers binnen te halen, zouden de ingezakte (top)prestaties terugkeren. 

Vier jaar later was Laga naar eigen inzicht van een ‘in zichzelf gekeerde vereniging’ veranderd in een ‘toegankelijke en extern geöriënteerde vereniging’, met naast sport ook andere activiteiten. Weer vier jaar later was het ledental verdubbeld naar 474 leden.


2012: buren ‘geschokt’ 


In februari 2012 schrijft Delta dat buren ‘geschokt’ zijn door de omvang van door Laga ontvouwde nieuwbouwplannen op de bestaande accommodatie. Zij vrezen ook voor het vaker openzetten van de bierkraan en daaraan inherente overlast. Bewoners van de aangrenzende Museumhof klagen dat de ‘moderne, Ikea-achtige doos’ die Laga wil bouwen hun uitzicht wegneemt en het beschermde stadsgezicht verpest. 


Laga-president Jos van Dam acht nieuwbouw noodzakelijk om de ambitie te kunnen verwezenlijken om tot de ‘absolute top van Nederland’ te horen. Het ledental staat inmiddels op zeshonderd.


Belangenvereniging Zuidpoort pleit voor verhuizing van Laga. Van Dam bezweert dat er uiteraard naar de input zal worden geluisterd van de omwonenden, maar die laten weten “alle registers te zullen opentrekken voor het aanvechten van de huidige plannen”.


Januari 2015: plannen positief beoordeeld 


‘Het college van b&w heeft de uitbreidingsplannen positief beoordeeld’, meldt Delta in januari 2015. De gemeente wil een overeenkomst sluiten over een plankostenregeling, wettelijk verplichte procedures en communicatie met de omwonenden gedurende het hele proces, vertelt Laga-secretaris Duco van Holthe tot Echte. “Als we daaraan voldoen kunnen we een vergunningaanvraag indienen bij de gemeenteraad.”


“Ze hebben het over topsport, maar het lijkt op een verkapte sociëtietsruimte”, reageert Floris le Conge Kleyn namens Belangenvereniging Zuidpoort. De bewonersverenigingen van zowel Zuidpoort als BoKa (Botaniestraat/ Kanaalweg) verwijten Laga een gebrek aan overleg en noemen de beloofde informatie ‘eenzijdige voorlichting’. Le Conge Kleyn: “Laga zit met 700 leden op een postzegeltje. Volkomen ongeschikt voor hun ambities.”


Laga_Ergometers_in_loods_(004).jpg


Foto: Laga


Van Holthe tot Echte: “We zitten hier al sinds 1926 op een unieke, aansprekende locatie. De nieuwbouwplannen kunnen we zelfstandig financieren. In principe is de ruimte er voor de verlangde trainingsfaciliteiten.”


December 2015: verhuizen geen optie 


Een onderzoek van ingenieursbureau Arcadis naar zeven alternatieven leidt tot de conclusie dat verhuizen geen optie is. Le Conge Kleyn reageert dat het rapport ‘is opgesteld om straks de bouwvergunningen te kunnen onderbouwen’.


Omwonenden zijn ‘uiterst teleurgesteld’ over gesprekken met de roeivereniging, noteert Delta in april 2016. Laga heeft de plannen deels aangepast om de omwonenden tegemoet te komen, maar die vinden de aanpassing onvoldoende.


Voor het eerst hadden beide partijen met elkaar om de tafel gezeten. Zonder resultaat, zeggen de bewonersverenigingen die een ‘lange juridische strijd’ voorzien.


April 2016: ‘maximaal verzet’ 


‘Laga is klaar met praten’, kopt Delta drie maanden later. De club wil snel de vergunningprocedure opstarten. Knelpunt blijft het intact gebleven bouwvolume. Een convenant die de overlast van fietsen, auto’s en vuilcontainers die in de weg staan moet beperken is al tijden in de maak, maar volgens buurtbewoner Ad Verkooijen ‘niet meer dan een stukje papier’. Volgens hem rest de omwonenden na de mislukte besprekingen slechts bezwarenprocedures. Hij belooft ‘maximaal verzet’.


November 2017: bouwplannen niet haalbaar op huidige locatie 


In november 2017 volgt een verrassende wending. Een onderzoeksrapport in opdracht van de Provincie Zuid-Holland wijst uit dat de veiligheid van de vaarweg in gevaar komt bij de geplande modernisering. Gevolg van aangescherpte regelgeving.


“Laga heeft moeten constateren dat dit ontwerp op de huidige locatie niet te realiseren is”, citeert Delta commissaris Lukas Pragt. De provincie gaat als beheerder van het vaarwater niet akkoord met de plannen van Laga, de gemeente volgt het advies op en ontraadt Laga de geplande vergunningaanvraag. “We vinden veiligheid erg belangrijk”, zegt Pragt. “Daarom leggen we ons bij het onderzoek neer.”


Pragt ziet winst in de samenwerking met gemeente en provincie, die hebben toegezegd te zoeken naar mogelijkheden elders.


April 2019: samenwerkingsovereenkomst 


In april 2019 ondertekenen Laga, gemeente en provincie een samenwerkingsovereenkomst. Er is een geschikte locatie gevonden aan de Nieuwe Haven, aan de noordelijke Schieoever. Huidig Laga-commissaris extern Yoram Mekking is blij: “Prima plek, groot genoeg om aan alle wensen te kunnen voldoen.”


Voor het zover is, moet eerst nog het traject langs vergunningverlening en  bestemmingsplanwijziging worden doorlopen, erkent Mekking. “Dat duurt wel even, maar we vertrouwen erop dat het gaat lukken.”


Eerste ontwerp 


Laga schakelt architectenbureau ‘de Architekten Cie.’ in om aan een eerste ontwerp te werken. Binnen de oud-ledenvereniging wordt gezocht naar financiële steun. De accommodatie zou al in 2022 betrokken moeten worden. “Dat is de optimistische planning. Hoe dat in de praktijk loopt, weet je nooit”, zegt Mekking. Wat betreft het oude gebouw, een rijksmonument, kijkt Laga samen met de gemeente naar mogelijke nieuwe bestemmingen. Verkoop ligt voor de hand.


Goede relatie met buren 


Bang voor problemen met nieuwe buren aan de Nieuwe Haven, een beoogd nieuwbouwgebied met gemengde woon- en werkbestemming, is Mekking niet. “Als sportvereniging in een stad zullen we altijd met buren rekening moeten houden. Ook op een nieuwe locatie zullen we ons best doen een goede relatie op te bouwen.” Hij benadrukt de goede verstandhouding met de huidige buren: “Ze hebben laatst nog bij ons koffie gedronken. Dat was erg gezellig.”


Floris le Conge Kleyn (Belangenvereniging Zuidpoort) is blij voor Laga. “De verschillende opties die Laga presenteerde waren niet te realiseren. Sommige buurtbewoners zullen blij zijn met het vertrek, maar anderen vinden het ook jammer. Laga is toch iets dat bij de Nieuwelaan hoort. Het was wel duidelijk dat ze te groot zijn voor dat kleine stukje postzegel.” Hij beaamt de goede onderlinge verhouding. “Ik ben betrokken bij het overleg met het Laga-bestuur over de leefbaarheid in de omgeving. Dat verloopt in goede sfeer.”


Buurman Proteus-Eretes 


Met de verplaatsing wordt Laga ‘buurman’ van tegenhanger Proteus-Eretes die naast de Kruithuisbrug is gevestigd. Proteus-bestuurslid Youri Penders denkt niet dat de twee verenigingen letterlijk in elkaars vaarwater zullen zitten. “Als we goede afspraken maken, dan moet het goed gaan. We zien nu ook al Lagabootjes langs ons verenigingsgebouw voorbijkomen. Dat gaat ook goed. Supervet voor Laga dat ze kunnen uitbreiden en groeien.”


Jimmy Tigges / Redacteur Sport

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.