Onderwijs

Roeivereniging Laga blij, buurtbewoners minder

Het college van b&w heeft de uitbreidingsplannen van studentenroeivereniging Laga positief beoordeeld. Omwonenden, die al regelmatig overlast ervaren, klagen over een ernstig gebrek aan overleg.

De gemeente wil met de roeivereniging een overeenkomst sluiten.“In deze overeenkomst staan afspraken over een plankostenregeling, wettelijk verplichte procedures en communicatie met de omwonenden gedurende het hele proces”, vertelt Laga-secretaris Duco van Holthe tot Echte. “Als we daaraan voldoen kunnen we een vergunningsaanvraag indienen bij de gemeenteraad. Dat willen we rond de zomer doen.”


Een twee lagen hoog gebouw moet de aangebouwde werkplaats uit 1991 vervangen. Beneden komt extra loodsruimte voor de boten, boven kleedkamers en een ergometerruimte. Het monumentale clubhuis uit 1926 komt weer los te staan en wordt door een loopbrug verbonden met het nieuwe pand.


De modernisering is nodig om het door Laga gewenste topsportklimaat te creëren. De kleedkamers zijn veel te krap en de ergometers staan tussen de boten in de loods. Het oude clubgebouw – een Rijksmonument – behoeft een grote onderhoudsbeurt; in de vloer zitten flinke slijtplekken, gaten zelfs. “Als de nieuwbouw klaar is gaan we de interne ruimtes opnieuw indelen. De keuken wordt vernieuwd en er wordt een geluidsbuffer gecreëerd van de eetzaal naar de straat.”


Maar daar gaat het niet om, volgens Floris le conge Kleyn, secretaris van Belangenvereniging Zuidpoort: “Het gaat om de buitenruimte. Ze hebben het over topsport, maar het lijkt vooral op een verkapte sociëteitsruimte.” Met de belangenvereniging BoKa (Botaniestraat, Kanaalweg) is al verschillende keren zorg geuit over de plannen en de gevolgde procedure. Bezwaren zijn, naast alle overlast, onder meer het uitzicht dat door de nieuwbouw voor veel Museumhofbewoners wordt verstoord en de voorziene ‘lichtbak’ op de verdieping.


De roeivereniging zegt haar uiterste best te doen om omwonenden zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Le conge Kleyn en Wil Aalbers van BoKa lachen schamperend. “Op 2 september 2013 presenteerde Laga de plannen”, zegt de laatste, “maar dat was eenzijdige voorlichting. Op 25 november 2013 schreven onze beide verenigingen hierover aan de gemeenteraadscommissie SVR, waarvan de leden uitspraken overleg zeer belangrijk te vinden en wel in een tijdig stadium als ‘beginspraak’, het nieuwe toverwoord. B&W schreven vervolgens op 18 december 2013 er bij de initiatiefnemers op aan te zullen dringen om over het bouwplan in overleg te treden met de buurt, alsmede een informatieavond te organiseren over de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning. Tot 21 januari jl niets van vernomen.”


Op die dag viel huis-aan-huis een brief in de bus over de te sluiten overeenkomst, als een voldongen feit. “Er zouden gesprekken met omwonenden zijn gevoerd. Helaas niet met onze beide verenigingen, die voldoende bekend zijn bij de gemeente en Laga. In het bericht staat ook dat Laga de bewoners gaat informeren (dat is geen overleg) en dat de mogelijkheid bestaat te zijner tijd bezwaren kenbaar te maken. Dat laatste is wettelijk verplicht, maar speelt pas in een eindstadium. Gezien de gang van zaken zijn wij zeer verontrust.”


Van Holthe tot Echte: “Wij hebben in overleg met omwonenden naar onze bouwplannen gekeken en hun aanmerkingen ter harte genomen. Vorig jaar zijn we op een vergadering van de Vereniging Van Eigenaren geweest. We doen ons uiterste best om naast elkaar te leven. De regels uit ons in 2013 opgestelde Buurtprotocol werken in het algemeen goed. Het lastige is dat als het één keer misgaat, dat meteen in de picture staat.”


Le conge Kleyn vreest een nieuw debacle voor de gemeente. “Op de vraag ‘waarom de gewenste trainingsfaciliteiten niet concentreren op de campus?’ kwam geen antwoord. Laga zit nu met 700 leden op een klein postzegeltje. Volkomen ongeschikt voor hun ambities.” Verhuizen is volgens Van Holthe tot Echte geen optie. “We zitten hier al sinds 1926 op een unieke, aansprekende locatie. De nieuwbouwplannen kunnen we zelfstandig financieren. In principe is de ruimte er voor de verlangde trainingsfaciliteiten.”


Aalbers: “Laga zegt: ga maar naar de rechter. Dat is natuurlijk een foute houding. Zó jammer. We gaan reageren op de brief van B&W. Er zullen bij de komende raadszitting ongetwijfeld ook individuele sprekers zijn.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.