Campus

Laga is klaar met praten

Laga is klaar met praten over haar verbouwplannen. De studentenroeiclub wil snel starten met de officiële vergunningsprocedure. Omwonenden zullen ‘maximaal verzet plegen’.

Laga en haar omwonenden hebben de afgelopen maanden meerdere malen om tafel gezeten om hun onenigheid over de bouwplannen van de roeivereniging op te lossen. Dat heeft niet gewerkt. Laga laat nu in een brief aan de gemeenteraad weten dat zij ‘geen andere mogelijkheid meer ziet dan spoedig de omgevingsvergunning aan te vragen’. Dat is de start van de officiële vergunningsprocedure.


De roeivereniging schrijft dat zij op meerdere punten aan de omwonenden tegemoet is gekomen. Zo wordt de bovenste etage van de nieuwbouw niet meer van glas, maar van baksteen, wat de ‘lichtuitstraling’ beperkt. Ook wil Laga de nieuwbouw met zeventig centimeter verlagen en de aanpalende groenstrook ‘in ere herstellen’. Dat betekent dat daar geen fietsen, boten en auto’s meer mogen staan.


Een kleiner volume biedt niet genoeg ruimte kleedkamers, ergometerruimtes en botenopslag


Wat de vereniging echter niet wil veranderen, is de omvang van het bouwvolume, iets wat de omwonenden wel willen. Het bouwvolume is vastgelegd in het zogenoemde ‘programma van eisen’ en dat is voor de studenten leidend. Ze schrijven dat een kleiner volume niet genoeg ruimte biedt kleedkamers, ergometerruimtes en botenopslag. Ook een gehele of gedeeltelijke verhuizing naar een andere locatie – een voorstel van de omwonenden – is volgens Laga niet mogelijk.


Emeritus hoogleraar energietechnologie Ad Verkooijen is één van die omwonenden die zich actief met het dossier bemoeien. Hij is niet onder de indruk van de tegemoetkomingen van Laga. Neem de hoogte van de nieuwbouw: die blijft volgens hem zichtlijnen belemmeren. En dat de studenten de groenstrook weer vrij zullen maken? “Je kunt een groenstrook wel intekenen, maar wie handhaaft er? Je weet van te voren dat dat mis gaat lopen. We hebben zo vaak overlast gehad.”


Die overlast zit veel omwonenden hoog. Fietsen, auto’s en vuilcontainers staan ze vaak in de weg. Maar vooral klagen ze over geluidsoverlast, getuige het speciale twitteraccount @OverlastLAGA.


Laga is gewoon veel te groot voor die postzegel aan de Schie’


Een convenant dat die overlast moet beperken, is al tijden in de maak. Volgens Verkooijen is het ‘niet meer dan een stukje papier’. “Een convenant heeft geen betekenis als niemand het handhaaft. En bovendien: Laga is gewoon veel te groot voor die postzegel aan de Schie. Daardoor is er constant overlast.”


De verzekering van Laga dat de nieuwbouw niet zal leiden tot meer leden en dat er geen sociale ruimtes bijkomen, kan Verkooijen niet geruststellen. De ergometerruimte wordt in zijn ogen een ‘feestzaal’. “Die ruimte heeft maximaal uitzicht over de Schie. Van daaruit kun je mooi naar wedstrijden kijken. Die ergometers kun je zo inklappen.”


Volgens Verkooijen zijn na de mislukte besprekingen over de nieuwbouw bezwarenprocedures het enige dat de omwonenden rest. “We zullen maximaal verzet plegen, maar het is allemaal heel frustrerend.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.