Campus

Zorgen over ‘beste kamerstad’ Delft

Dat studenten Delft de beste studentenkamerstad vinden is volgens CDA Delft mooi, maar de partij ziet ook de keerzijde van verkamering.

CDA Delft maakt zich zorgen over het groeiend aantal koophuizen dat zonder hypotheek wordt gekocht. Volgens de partij kan dat duiden op omzetting tot studentenhuisvesting, waardoor starters op de woningmarkt worden verdrongen. ‘Delft blijkt samen met andere gemeenten zelfs koploper als het gaat om het kopen van woningen zonder hypotheek’, schrijft de partij aan het college van burgemeester en wethouders.


Hoewel de Landelijke Studentenvakbond Delft onlangs uitriep tot de beste studentenkamerstad van Nederland, levert verkamering volgens CDA Delft dus ook verdringing op en overlast voor niet-studerende bewoners. Daarom vraagt de partij het college waar de omzettingsvergunning blijft voor de splitsing van particuliere huur- of koopwoningen in meerdere kamers. Voorwaarden voor een bouwvergunning zouden dan zijn dat er voldoende stallingsruimte is voor fietsen en afvalbakken.Tegelijkertijd wil CDA Delft weten of alleen deze maatregel wel doelmatig is. De partij vraagt om een aanpak per straat en wijk.


‘Dakkapel als dakterras’


Ook bewoners van de omgeving Julianalaan/Zeeheldenbuurt vragen om snelle invoering van de verplichte omzettingsvergunning en andere maatregelen. In een brief aan de gemeenteraad klagen zij over ‘overlast door een toenemend aantal studentenhuizen’. Volgens hen is er in tuinen sprake van lawaai en grote vuren nabij bomen, zijn er te veel fietsen op het trottoir en maken studenten onrechtmatig gebruik van de dakkapel als dakterras.


In een reactie op klachten over overlast op de Hooikade en achterliggende tuinen schreef loco-burgemeester Lennart Harpe in juni dat de omzettingsvergunning en regels voor handhaving nog worden uitgewerkt. De raad bespreekt ze na de zomer.


Meer maatregelen


Volgens Harpe neemt Delft maatregelen om de druk op de woningmarkt te verminderen. Zo komen er tweeduizend nieuwe beheerde studentenwoningen, vooral op de TU campus. Verder wijst de gemeente investeerders op alternatieven voor verkamering, zoals investeren in duurdere huur- en koopwoningen.


Tot slot biedt de gemeente mediation aan in straten waar bewoners overlast ervaren. Zij krijgen daarbij ondersteuning om met elkaar in gesprek te gaan en onderling afspraken te maken. ‘In de meeste gevallen zien we dat inwoners met de nieuwe afspraken elkaar makkelijker aanspreken, het gesprek constructief voortzetten, en de relatie aanzienlijk verbetert’, aldus Harpe in zijn brief.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.