Onderwijs

Zorgen om onderwijs bij TBM

Om twee miljoen euro te bezuinigen op personeelslasten wil Techniek, Bestuur en Management (TBM) ruim twintig functies opheffen. De ondernemingsraad maakt zich zorgen over het onderwijs.


Door de herijking ziet de faculteit zich gedwongen fors te snijden in sommige secties. De twee kleinere afdelingen Innovation Systems en Values & Technology worden samengevoegd tot Values, Technology and Innovation. Daardoor worden 22 medewerkers boventallig.


Bij de afdeling Systeemkunde  wordt een deel van het onderzoek geschrapt: zij wordt geacht zich meer te focussen op het ontwerp van participatory systems. Hierdoor worden vijf medewerkers boventallig. Bij de sectie ICT wordt één medewerker boventallig door het afstoten van het vakgebied standaardisatie.


Verder zullen bij de overige secties twee medewerkers boventallig worden door het afbouwen van het  rechtenonderwijs  en het verkeerskundeonderwijs. Daarnaast vertrekken er mensen via natuurlijk verloop en zijn er al medewerkers vertrokken met een overeenkomst.


Omdat op deze wijze bijna 21 fulltime banen verdwijnen, vraagt de ondernemingsraad (or) zich af of het onderwijs nog wel gegeven wordt door mensen die dat kunnen. “ Veel vakken worden niet meer, of anders, of gecombineerd gegeven”, zei or-lid Niek Tholen tijdens een vergadering met het college van bestuur.  “Is het onderwijsaanbod nog wel afgestemd op de vraag? Is er wel voldoende besef in de faculteit dat veel vakken niet meer worden gegeven?”


Eerder stelde de or daar ook al een waslijst aan vragen over, maar de antwoorden maakten het er volgens de raad niet echt duidelijker op. “Blijkbaar moeten we maar geloven dat het goed gaat en afgaan op de blauwe ogen van de decaan”, zei Tholen.


Decaan Theo Toonen zei dat er zorgvuldig naar de onderwijsportefeuille was gekeken en dat daarover contact was geweest met de opleidingsdirecteuren. “Voor zover ik kan nagaan, is het goed geregeld.”


Daarop zei collegelid Anka Mulder dat haar voorganger Paul Rullmann hierover al afspraken had gemaakt met TBM.  “Het zou goed kunnen zijn dat er af en toe vakjes verdwijnen. Dat is dan jammer, maar die keuzes moet je kunnen maken. En ik heb blauwe ogen.” 


Het was Tholen opgevallen dat een arbeidsplek vaak verdwijnt als iemand met pensioen gaat. Toonen zei dat dit niet zo is. In november waren er juist vijf nieuwe functies toegekend vanwege de toegenomen werkdruk.


Een faculteit zou volgens rector Karel Luyben eigenlijk een prioriteitenlijstje moeten hebben van wat er aan functies nodig is. Hij zei het juist ‘heel toevallig’ te vinden als een functie hoog op dat lijstje staat wanneer iemand met pensioen gaat.


De or komt nog met een advies over de reorganisatie, maar pleitte ervoor bestaand boventallig personeel te plaatsen op nieuwe functies.  

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.