Onderwijs

Zonder subsidies geen duurzame elektriciteit

Als Nederland zijn milieudoelen voor 2020 wil halen, zijn grote investeringen in de elektriciteitsvoorziening nodig, stelt promovendus ir. Hans Rödel.

Per verdiende euro gebruikt Nederland steeds minder energie. Maar omdat het bruto nationaal product blijft stijgen, komt er van energiebesparing  in absolute zin weinig terecht. Met name het verbruik van elektriciteit gaat nog altijd sterk omhoog. Het gevolg is dat de CO2-uitstoot blijft stijgen – mede omdat het duurzaam opwekken van elektriciteit geen grote vlucht neemt – terwijl de bedoeling is dat ze daalt.

Hans Rödel promoveert donderdag op zijn vergelijkende studie van vier scenario’s voor de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. In twee van de scenario’s zijn de milieudoelen richtinggevend, in twee andere staan de kosten voorop

Rödel concludeert dat de CO2 emissiereductie voor 2020 (minus 30 procent) alleen haalbaar is door stimuleringsmaatregelen (subsidies) van de overheid.

Over de invulling zegt hij: “Om van de huidige situatie naar het efficiëntste duurzame scenario in 2025 te komen is minstens 3000 megawatt aan windturbines op zee nodig.” Ook zou er meet gebruik gemaakt moeten worden van warmte-krachtkoppeling, Aanvullend is dan nog afvang en opslag van CO2 nodig van de conventionele centrales, om de uitstoot daarvan in te dammen. En ook kerncentrales helpen om uitstoot aan broeikasgassen te beperken. 

Lees donderdag meer in Delta / Wetenschap

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.