Campus

Zeven antwoorden over de camera’s op de campus

Camera’s die de TU plaatste op drukke plekken blijven onderwerp van debat. Jongerenpartijen sturen nu een open brief aan het cvb. Wat schrijven ze? En zes andere vragen.

Eind oktober evalueert de TU de camera's. (Foto: Dalia Madi)

1. Wat schrijven de partijen?
De politieke jongerenpartijen vinden het net als de TU belangrijk om de gezondheid van studenten, medewerkers en bezoekers te waarborgen, maar stellen dat het inzetten van camera’s een te zwaar middel is: ze vragen zich bijvoorbeeld af of de camera’s nog noodzakelijk zijn als er al extra personeel van beveiligingsbedrijf G4S rondfietst. Daarnaast willen ze weten waarom de universiteit juist dit type camera – met ‘privacy-onvriendelijke’ beelden – heeft neergezet. In plaats van deze camera’s zien ze liever extra sensoren, zoals de sensoren die momenteel worden gebruikt voor het mobiliteitsonderzoek van de TU. “Hierbij worden de beelden in de sensor omgezet tot ‘privacy-proof data’. De onderzoekers hebben dus geen toegang tot de camerabeelden, maar verkrijgen wel de benodigde informatie”, leggen de partijen uit. Ook zien ze liever dat de universiteit nu in plaats van eind oktober de camera’s evalueert. “Wij vrezen dat de camera’s al snel als een succesvol onderdeel van de maatregelen worden gezien en langer blijven staan.”

De brief is ondertekend door JOVD Rijnmond, DWARS Leiden-Haaglanden, Jonge Democraten Leiden-Haaglanden, Jonge Socialisten Den Haag-Leiden, CDJA Den Haag en Rood Den Haag.

2. Hoe reageert het college van bestuur (cvb) op de brief?
Delta heeft de brief en de vragen van de jongerenpartijen voorgelegd aan Karen Collet, de persvoorlichter van het college van bestuur. Het cvb heeft de brief ontvangen maar nog niet gereageerd, liet ze dinsdag weten. Op de vraag of de camera’s niet nu al kunnen worden geëvalueerd, komt dus vooralsnog geen antwoord. Wel gaat Collet in op de vraag over de eventuele inzet van sensoren in plaats van camera’s. “Het mobiliteitscamerasysteem van Deborah Nas was destijds nog niet beschikbaar en dekte een beperkt gebied van de campus, maar is wel degelijk overwogen.”

3. Waarom gebruikt de TU camera’s en niet bijvoorbeeld extra toezichthoudend personeel?
De universiteit vindt het inzetten van extra personeel alleen niet voldoende, vertelt programmadirecteur Operations & Facility Management Peter Weijland. “We hebben afgelopen zomer naar een heleboel middelen gekeken en die wilden we zo efficiënt mogelijk inzetten. Denk bijvoorbeeld aan verkeersregelaars en handhavers, maar camera’s horen daar ook bij. De camera’s hebben voor ons een toegevoegde waarde omdat ze vanaf een hoog punt een relatief groot gebied beslaan. Daardoor heb je in één oogopslag van bovenaf een ander beeld dan bijvoorbeeld medewerkers die langs fietsen en puur lokaal kijken. Naar ons idee kan alleen de combinatie van beelden ervoor zorgen dat handhavers naar de juiste plekken worden gestuurd.”


Dit beeld ziet de centralist in de meldkamer. (Foto: TU Delft)

4. Welke maatregelen kan de TU nemen naar aanleiding van de camerabeelden?
Dat kan van alles zijn: van kort ingrijpen tot – als het ergens herhaaldelijk druk is – grotere tijdelijke maatregelen. Zo kunnen fietsers worden omgeleid en ligt er een scenario klaar om de Mekelweg eenrichtingsverkeer te maken, vertelt Weijland. Hij vervolgt: “Deze maatregelen zijn tot nu toe niet nodig gebleken. Er zijn alleen een paar keer vanuit de meldkamer stewards naar de ingang van een gebouw en andere drukke plekken gestuurd.”

5. Hoe tijdelijk is de maatregel werkelijk? Lokale politieke partijen zijn er niet gerust op dat de camera’s verdwijnen.
Volgens zowel Peter Weijland als persvoorlichter Karen Collet is de TU vooralsnog van plan om de camera’s op 31 oktober uit te schakelen en ze vervolgens te verwijderen. Eind oktober – een exacte datum is nog niet bekend – evalueert de universiteit het cameragebruik. Weijland: “We bespreken dan bijvoorbeeld welke informatie de camera’s hebben opgeleverd voor de meldkamer en of ze hebben gebracht wat we van tevoren dachten.” De zorgen van jongerenpartijen dat de universiteit tijdens de evaluatie besluit dat de camera’s moeten blijven, wijst Weijland van de hand. “Het overleg heeft niet als doel om de camera’s langer te laten blijven of terug te laten komen.”

6. De TU vond de camera’s nodig om de gezondheid van campusgebruikers te waarborgen. Hoe zit dat dan na 31 oktober?   
Volgens Weijland heeft de universiteit mede dankzij het cameragebruik de afgelopen anderhalve maand ontdekt dat het vrijwel overal mogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren. “Doordat de beperkte opkomst van studenten en medewerkers zo veel rust en leegte met zich mee brengt, zijn er geen grote knelpunten ontstaan. Dat wisten we van tevoren niet.” Dit betekent volgens hem ook dat de camera’s na oktober niet meer nodig zijn. “We kunnen straks dit toezicht afschalen zonder dat dit afbreuk doet aan de veiligheid.”

7. Stip Delft en D66 hebben vorige maand raadsvragen gesteld. De partijen vragen zich af of de TU camera’s mag plaatsen die voor een deel openbare ruimte in beeld brengen. Is daar al antwoord op?
Ja, het college van bestuur heeft begin deze maand antwoorden gestuurd. Op de vraag over het in beeld brengen van openbaar terrein anentwoordt de gemeente: “De TU Delft mag camera’s plaatsen op eigen terrein als daar een belangenafweging aan vooraf is gegaan. Gelet op de genprivacywetgeving zijn zij verantwoordelijk en zullen zij moeten beargumenteren waarom het noodzakelijk is dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht en voor welk doel. De gemeente is hierin niet de handhavende instantie. De autoriteit persoonsgegevens kan toetsen of de camera’s en de manier waarop de beelden verwerkt worden voldoen aan de privacywetgeving.” Ook schrijft de gemeente door de TU geïnformeerd te zijn over de komst van de camera’s.

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.