Onderwijs

‘Zet de verwarming aan voor de millenniumwisseling’

De millenniumwisseling staat voor de deur. Binnenkort krijgen studenten en medewerkers aanwijzingen hoe zij aan een probleemloze eeuwwisseling kunnen bijdragen.

Op de TU hebben de millenniumcoördinatoren van de beheerseenheden afgelopen tijd de knelpunten op een rij gezet en noodplannen ontwikkeld. Referentiepunt hierbij waren de twee millennium-pilotprojecten die in juni bij de afdelingen biotechnologie en scheikunde hebben gedraaid.

Wim Pieters en Birgitta van der Touw maken deel uit van de projectgroep Noodplannen en Draaiboeken (N&D). Het is hun taak om de lokale noodplannen te screenen en te bekijken welke aanvullende maatregelen nog op centraal niveau nodig zijn. Van der Touw en Pieters. ,,Een aantal beheerseenheden kon naadloos aansluiten bij bestaande procedures, andere moesten voor het millenniumvraagstuk speciale noodplannen en draaiboeken ontwikkelen.”

De projectgroep N&D heeft ook veiligheid in haar pakket zitten. De politie heeft onlangs bekend gemaakt dat iedereen zelf over zijn eigendommen moet waken. Pieters en Van der Touw: ,,De politie en brandweer hebben ons al eerder op de hoogte gesteld van hun beleid en daar hebben wij rekening mee gehouden. Wij zijn nu in de fase dat wij onze millenniummaatregelen afstemmen op de gemeentelijke hulpdiensten.”
Dauwpunt

Voor een soepele millenniumwisseling moet niet alleen op bestuurlijk niveau actie worden genomen, ook de TU-medewerkers en de studenten kunnen hun bijdrage leveren. Begin december start de projectgroep een voorlichtingscampagne met tips en aanwijzingen voor hen. Pieters en Van der Touw: ,,Op dit moment leggen wij de laatste hand aan deze campagne.”

De projectgroep onderscheidt drie risicomomenten. De eerste is om 0.00 uur in de millenniumnacht. Het is mogelijk dat zich incidenten voordoen door bijvoorbeeld het uitvallen van de stroom. Op 1 januari kunnen er spanningswisselingen optreden als veel bedrijven hun apparatuur gaan testen en op 3 januari eveneens als het economische leven weer volop gaat draaien.

Voor het risico-moment van 0.00 uur is een deel van de aanwijzingen voor medewerkers en studenten al bekend. Deze zijn: maak back-ups van de computerbestanden, trek de stekker van de computer eruit, laat geen apparaten op stand-by staan, laat wel de verwarming openstaan en doe ramen en deuren dicht. Pieters en Van der Touw: ,,Iedere beheerseenheid heeft ook weer een eigen problematiek en daar heeft de lokale millenniumcoördinator aandacht aan besteed. Dat kan zijn het tijdelijk stopzetten van proefnemingen en/of het tijdig afronden van complexe onderhoudswerkzaamheden.”

Het uitschakelen van de apparatuur en het maken van back-ups zal niemand verbazen. Het aanzetten van de verwarming is minder vanzelfsprekend. Pieters en Van der Touw: ,,Ook gebouwen kennen een zogeheten dauwpunt. Bij het uitvallen van de verwarming ontstaat condensvorming als de temperatuur telaag wordt. Dit vocht kan veel schade veroorzaken aan apparatuur, boeken en papieren. De verwarming moet open blijven om de gebouwen voor te verwarmen zodat bij een eventuele uitval het bereiken van dit dauwpunt zolang mogelijk wordt uitgesteld.”

Een ander voorbeeld is volgens Pieters de botanische tuin. In de kassen staan tropische planten die ook bij lagere temperaturen boven nul schade op kunnen lopen. ,,Het vriespunt wordt gezien als ‘risico’, maar in feite ontstaan op de TU een aantal problemen al bij hogere temperaturen.”

Op de TU hebben de millenniumcoördinatoren van de beheerseenheden afgelopen tijd de knelpunten op een rij gezet en noodplannen ontwikkeld. Referentiepunt hierbij waren de twee millennium-pilotprojecten die in juni bij de afdelingen biotechnologie en scheikunde hebben gedraaid.

Wim Pieters en Birgitta van der Touw maken deel uit van de projectgroep Noodplannen en Draaiboeken (N&D). Het is hun taak om de lokale noodplannen te screenen en te bekijken welke aanvullende maatregelen nog op centraal niveau nodig zijn. Van der Touw en Pieters. ,,Een aantal beheerseenheden kon naadloos aansluiten bij bestaande procedures, andere moesten voor het millenniumvraagstuk speciale noodplannen en draaiboeken ontwikkelen.”

De projectgroep N&D heeft ook veiligheid in haar pakket zitten. De politie heeft onlangs bekend gemaakt dat iedereen zelf over zijn eigendommen moet waken. Pieters en Van der Touw: ,,De politie en brandweer hebben ons al eerder op de hoogte gesteld van hun beleid en daar hebben wij rekening mee gehouden. Wij zijn nu in de fase dat wij onze millenniummaatregelen afstemmen op de gemeentelijke hulpdiensten.”
Dauwpunt

Voor een soepele millenniumwisseling moet niet alleen op bestuurlijk niveau actie worden genomen, ook de TU-medewerkers en de studenten kunnen hun bijdrage leveren. Begin december start de projectgroep een voorlichtingscampagne met tips en aanwijzingen voor hen. Pieters en Van der Touw: ,,Op dit moment leggen wij de laatste hand aan deze campagne.”

De projectgroep onderscheidt drie risicomomenten. De eerste is om 0.00 uur in de millenniumnacht. Het is mogelijk dat zich incidenten voordoen door bijvoorbeeld het uitvallen van de stroom. Op 1 januari kunnen er spanningswisselingen optreden als veel bedrijven hun apparatuur gaan testen en op 3 januari eveneens als het economische leven weer volop gaat draaien.

Voor het risico-moment van 0.00 uur is een deel van de aanwijzingen voor medewerkers en studenten al bekend. Deze zijn: maak back-ups van de computerbestanden, trek de stekker van de computer eruit, laat geen apparaten op stand-by staan, laat wel de verwarming openstaan en doe ramen en deuren dicht. Pieters en Van der Touw: ,,Iedere beheerseenheid heeft ook weer een eigen problematiek en daar heeft de lokale millenniumcoördinator aandacht aan besteed. Dat kan zijn het tijdelijk stopzetten van proefnemingen en/of het tijdig afronden van complexe onderhoudswerkzaamheden.”

Het uitschakelen van de apparatuur en het maken van back-ups zal niemand verbazen. Het aanzetten van de verwarming is minder vanzelfsprekend. Pieters en Van der Touw: ,,Ook gebouwen kennen een zogeheten dauwpunt. Bij het uitvallen van de verwarming ontstaat condensvorming als de temperatuur telaag wordt. Dit vocht kan veel schade veroorzaken aan apparatuur, boeken en papieren. De verwarming moet open blijven om de gebouwen voor te verwarmen zodat bij een eventuele uitval het bereiken van dit dauwpunt zolang mogelijk wordt uitgesteld.”

Een ander voorbeeld is volgens Pieters de botanische tuin. In de kassen staan tropische planten die ook bij lagere temperaturen boven nul schade op kunnen lopen. ,,Het vriespunt wordt gezien als ‘risico’, maar in feite ontstaan op de TU een aantal problemen al bij hogere temperaturen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.