Onderwijs

Workshop moet brede discussie over ict stimuleren

‘Ict, werkt dat nu eigenlijk?’ Studenten die dat willen weten kunnen zich aanmelden voor Management Workshops 2003 op 23 april en 13 mei, georganiseerd door de studievereniging Curius samen met prof.

Wim Dik.

De rol die ict (informatie- en communicatietechnologie) binnen organisaties speelt is groot en wordt alleen maar groter. Veel TU-studenten zijn vertrouwd met de technische kanten van ict, maar veel minder met de managementkant. Wie deze lacune in zijn of haar kennis wil aanvullen kan terecht bij Management Workshops 2003 van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Ze worden georganiseerd door de studievereniging Curius en prof. ir. Wim Dik, hoogleraar management van ict-georiënteerde organisaties.

,,De taken zijn aldus verdeeld: professor Dik zorgt voor de sprekers en wij doen de dagelijkse organisatie”, vertellen Joost Verboom en Maarten Noordink. Zij zijn de bestuursleden van Curius die dit jaar verantwoordelijk zijn voor het evenement. Noordink: ,,Door zijn achtergrond heeft prof. Dik de nodige contacten binnen de politiek en het bedrijfsleven. Het was altijd een van zijn voornemens om Management Workshops te organiseren, maar hiervoor ontbrak hem de tijd en daarom neemt Curius dat deel voor haar rekening.”

De workshops van 2003 worden op twee verschillende dagen gehouden met een tussenperiode van drie weken. Verboom: ,,Dat is met opzet gedaan. Door twee dagen workshops achter elkaar te plannen, overvoer je studenten snel. Daarnaast is het voor de meeste van hen makkelijker om één dag in twee verschillende weken vrij te maken dan in één week twee dagen.”

Het thema is dit jaar ‘Ict, werkt dat nu eigenlijk?’ De eerste dag is het thema ‘E-Government, de moeizame gang naar een ict-wereld in de overheid’. Noordink: ,,’s Ochtends en ’s middags hebben we twee sprekers. Een van hen is de voormalige minister Rogier van Boxtel, die een aantal stellingen over het onderwerp poneert. Vervolgens wordt in workshops daarover doorgepraat en aan het einde van de ochtend of middag is een plenaire zitting waarin de studenten de spreker met hun opvattingen kunnen confronteren.”

De organisatie let erop dat de visies van de sprekers die dezelfde dag zijn uitgenodigd aanzienlijk verschillen. Verboom: ,,Op 13 mei is het thema ‘Ict in de ‘oude’ en ‘nieuwe’ bedrijfswereld’. Er komen dan twee sprekers met een heel verschillende achtergrond. ’s Ochtends is Kees van Lede % voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel % te gast en ’s middags is het Willem Jan van den Dijssel, voorzitter van de raad van bestuur bij Newconomy. Door de tegengestelde visies willen wij de studenten uitdagen en discussie uitlokken. Ons doel is dat het levendige interactieve bijeenkomsten worden. Daarom hebben we voor workshops gekozen en niet voor een congres. Bij dat laatste ben je kennis aan het consumeren; niet actief een mening aan het vormen.”

De diverse workshops staan wel onder leiding van topmanagers. Noordink: ,,Dat zijn praktijkmensen met een schat aan ervaring. Zij kunnen tegen studenten zeggen: ,,Dat willen jullie nu wel, maar in een bedrijf of organisatie loop je tegen deze beperkingen aan.”

Verboom en Noordink benadrukken dat voor deelname aan de workshops voorkennis van ict niet vereist is. Verboom: ,,Wij willen graag een heel breed samengestelde deelnemersgroep hebben. Vorig jaar had ik iemand van de faculteit Bouwkunde in mijn groep met een totaal andere benadering van ict. Dat leidde tot heel boeiende discussies. Ik vond het interessant te zien dat iemand zo’n andere visie op ict kan hebben dan ik.”

www.curius.nl/management

‘Ict, werkt dat nu eigenlijk?’ Studenten die dat willen weten kunnen zich aanmelden voor Management Workshops 2003 op 23 april en 13 mei, georganiseerd door de studievereniging Curius samen met prof. Wim Dik.

De rol die ict (informatie- en communicatietechnologie) binnen organisaties speelt is groot en wordt alleen maar groter. Veel TU-studenten zijn vertrouwd met de technische kanten van ict, maar veel minder met de managementkant. Wie deze lacune in zijn of haar kennis wil aanvullen kan terecht bij Management Workshops 2003 van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Ze worden georganiseerd door de studievereniging Curius en prof. ir. Wim Dik, hoogleraar management van ict-georiënteerde organisaties.

,,De taken zijn aldus verdeeld: professor Dik zorgt voor de sprekers en wij doen de dagelijkse organisatie”, vertellen Joost Verboom en Maarten Noordink. Zij zijn de bestuursleden van Curius die dit jaar verantwoordelijk zijn voor het evenement. Noordink: ,,Door zijn achtergrond heeft prof. Dik de nodige contacten binnen de politiek en het bedrijfsleven. Het was altijd een van zijn voornemens om Management Workshops te organiseren, maar hiervoor ontbrak hem de tijd en daarom neemt Curius dat deel voor haar rekening.”

De workshops van 2003 worden op twee verschillende dagen gehouden met een tussenperiode van drie weken. Verboom: ,,Dat is met opzet gedaan. Door twee dagen workshops achter elkaar te plannen, overvoer je studenten snel. Daarnaast is het voor de meeste van hen makkelijker om één dag in twee verschillende weken vrij te maken dan in één week twee dagen.”

Het thema is dit jaar ‘Ict, werkt dat nu eigenlijk?’ De eerste dag is het thema ‘E-Government, de moeizame gang naar een ict-wereld in de overheid’. Noordink: ,,’s Ochtends en ’s middags hebben we twee sprekers. Een van hen is de voormalige minister Rogier van Boxtel, die een aantal stellingen over het onderwerp poneert. Vervolgens wordt in workshops daarover doorgepraat en aan het einde van de ochtend of middag is een plenaire zitting waarin de studenten de spreker met hun opvattingen kunnen confronteren.”

De organisatie let erop dat de visies van de sprekers die dezelfde dag zijn uitgenodigd aanzienlijk verschillen. Verboom: ,,Op 13 mei is het thema ‘Ict in de ‘oude’ en ‘nieuwe’ bedrijfswereld’. Er komen dan twee sprekers met een heel verschillende achtergrond. ’s Ochtends is Kees van Lede % voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel % te gast en ’s middags is het Willem Jan van den Dijssel, voorzitter van de raad van bestuur bij Newconomy. Door de tegengestelde visies willen wij de studenten uitdagen en discussie uitlokken. Ons doel is dat het levendige interactieve bijeenkomsten worden. Daarom hebben we voor workshops gekozen en niet voor een congres. Bij dat laatste ben je kennis aan het consumeren; niet actief een mening aan het vormen.”

De diverse workshops staan wel onder leiding van topmanagers. Noordink: ,,Dat zijn praktijkmensen met een schat aan ervaring. Zij kunnen tegen studenten zeggen: ,,Dat willen jullie nu wel, maar in een bedrijf of organisatie loop je tegen deze beperkingen aan.”

Verboom en Noordink benadrukken dat voor deelname aan de workshops voorkennis van ict niet vereist is. Verboom: ,,Wij willen graag een heel breed samengestelde deelnemersgroep hebben. Vorig jaar had ik iemand van de faculteit Bouwkunde in mijn groep met een totaal andere benadering van ict. Dat leidde tot heel boeiende discussies. Ik vond het interessant te zien dat iemand zo’n andere visie op ict kan hebben dan ik.”

www.curius.nl/management

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.