Campus

Willekeur bij de dictatenverkoop

De verkoop van dictaten is niet bij iedere faculteit even ’top’ geregeld. Rare openingstijden en verschillende prijzen voor hetzelfde boek zijn de grootste ergernissen. Een vergelijkend warenonderzoek.

Het dictaat behoort tot de eerste levensbehoeften van de student. De beschikbaarheid van dit noodzakelijk drukwerk bepaalt mede de studiesnelheid, en uiteraard het humeur van studenten.

De weg naar het dictaat kan aan de TU kaarsrecht lopen, maar kan ook een zorgvuldig geplande expeditie vereisen. Uit een rondgang langs de dictatenverkopen blijkt dat uniformiteit niet bestaat. Ondanks de clustering zijn de verschillen tussen de studies legio, in betaalmogelijkheid, in beschikbaarheid en – vooral – in openingstijden. Met name over dat laatste klagen studenten graag en veel.

Maar er is ook goed nieuws. De kleinste opleidingen verdienen een medaille wat de openingstijden van hun dictatenverkoop betreft. Want Geodesie en Materiaalkunde doen niet moeilijk: zolang het gebouw open is, kun je er terecht. Dat stelt zelfs de meest ranzige student in staat op tijd aan de balie te verschijnen.

Bij de andere opleidingen valt op dat lang niet elke dictatenverkoop in de pauze open is. En kijk vooral niet raar op als de openingstijden synchroon lopen met de dagen en uren dat een medewerker werkt. Voor studenten die een dictaat op een andere faculteit willen aanschaffen, levert die willekeur vaak veel frustraties op.

Vreemde openingstijden hangen meestal samen met een tekort aan personeel. Beheerders van de dictaatverkoop stellen in dat geval hun loket vaak open in de pauzes. Bij Lucht- en Ruimtevaart hangt een briefje met de ‘voorlopige openingstijden’: dagelijks van half tien tot kwart voor tien en daarna ieder uur een kwartiertje, tot kwart voor vijf. Ofwel: elke pauze. Een beetje krap? Beheerder W. Spee vindt van niet: ,,Ik heb het alleen opgehangen voor die paar studenten die de neiging hebben op de meest vreemde tijdstippen te komen. Als je eraan gewend bent, valt het wel mee.” Overigens is hij tijdens de drukte aan het begin van een blok wel wat langer open.


Wegsturen

Elektrotechniek is al heel lang dagelijks open. Toch staat in het organisatieplan van de geclusterde faculteit Informatietechnologie en Systemen dat de openingstijden van de nieuwe, gecombineerde dictatenverkoop TWI-ET beter worden. ,,Een beetje vreemd”, vindt een dictaatverkoper van Elektro. ,,Waarschijnlijk is er alleen sprake van een verbetering voor Wiskunde, want ik ben al open van negen tot vijf.”

De ‘meest minimale’ dictatenverkoop is die van TB. Voor een deuropening is een bureau geschoven dat dient als balie. Het ziet er nogal ad hoc uit, evenals de openingstijden: slechtstwee uur per week.

Er zijn meer opleidingen waar de dictatenverkoop niet de hoogste prioriteit krijgt. Bij Scheikunde is er geen aparte dictatenbalie, maar doen de magazijnmedewerkers de verkoop erbij. Ook bij Natuurkunde vreest de beheerder dat zijn dictatenverkoop binnenkort hetzelfde lot wacht.

Hoe het anders kan, tonen de volwaardige dictatenwinkels bij Bouwkunde en Civiele Techniek. Studenten mogen er zelf hun boeken uit de schappen halen. Volgens beheerder W. Delrock van Civiel voldoet het systeem uitstekend: ,,Een loket zou hier niet werken. Het is hier soms zó druk.”

Bij Werktuigbouw denkt de beheerder zelf ook aan betere openingstijden. Hij verhuist binnenkort met hok en al naar een betere plek in het gebouw. Maar zelfs dan blijft er volgens hem een groot probleem bestaan: ,,Het gebeurt nog wel eens dat iemand die een kwartier in de rij heeft gestaan, om een map vraagt die ze alleen bij het secretariaat van een sectie verkopen. Dan moet ik zo iemand helaas weer wegsturen.”
Pinautomaat

Vreemd genoeg is niet elk dictaat of boek overal even duur. Neem het boek ‘Rapportagetechniek’: bij WTM te koop voor 55 gulden. Maar oplettende studenten kunnen datzelfde boek bij Civiel voor vijf gulden minder aanschaffen. Prijzen worden door iedere faculteit afzonderlijk bepaald, en waar de ene iets meer rekent dan de kostprijs, lijken andere faculteiten aan hun studenten te verdienen.

Daarnaast is vaak onbekend dat boeken goedkoper kunnen zijn dan dictaten. Het Handleidingenfonds van de VSSD brengt al sinds 1905 boeken uit die vaak vroeger door het leven gingen als dictaat.

Ook geeft de VSSD boeken uit die bij boekhandels nogal duur zijn. Sinds kort levert de VSSD daarom het boek ‘Funderingstechnieken’ voor 58,50 gulden, terwijl studenten dit boek voorheen alleen bij Waltman konden aanschaffen voor 65,45 gulden.

Een pinautomaat bij de dictatenverkoop is tegenwoordig geen unicum meer, maar veel opleidingen doen het nog steeds zonder (CT, ET, Ge, TA, TB, TN en WbMT). Probleem is namelijk dat betalen met pincode tijd kost. Bovendien is er volgens dictaatverkopers zonder pinautomaat weinig vraag naar bij studenten. Dat wordt ontkracht door de pinautomaten die hier en daar wél zijn geplaatst: die worden veel gebruikt.
Engelstalig

Chipautomaten staan alleen bij Bouwkunde, Materiaalkunde en de VSSD. Vroeger stonden ze bij meer faculteiten, maar deze werden al snel verwijderd vanwege problemen met de programmatuur.

Veel dictatenverkopen geven naast dictaten ook tentamenbundels uit, soms inclusief uitwerkingen. Vooral bij Natuurkunde is dat goed geregeld. De beheerder van de dictatenverkoop loopt zelf alle profs langs, zodat hij de bundels kan samenstellen. Dat heeft een groot voordeel: er is één loket voor al het papierwerk, en zo hoort het natuurlijk ook.

Ook op Civiel en Materiaalkunde worden oude tentamens inbundels verkocht. Jammer alleen dat sommige secties daar niet aan mee doen. Op alle andere faculteiten moet je voor oude tentamens bij de studievereniging zijn.

De toekomst voor de dicatenverkoop is ongewis. Want als het aan het college van bestuur ligt, dan worden in de eerste jaren van de studie toonaangevende (dure) Engelstalige boeken gebruikt in plaats van dictaten. Minder werk voor de dicatenverkopen waarschijnlijk, omdat deze prijzige literatuur meer een VSSD-aangelegenheid is. Maar in de praktijk blijkt de wil van het cvb nog lang geen wet: bij het vernieuwde basisvak Analyse gaan de boeken dicht. Volgend jaar leren alle eerstejaars aan de TU het vak uit gloednieuwe dictaten.

Heeft papier nog wel toekomst in deze tijd van Internet en CD-Rom? De Fontys Hogescholen in Brabant sloten onlangs een deal met een uitgever: een aantal studies schakelen de komende jaren geheel over op elektronische boeken via Internet. Ook verschillende universitaire medicijnen-studies doen hun best om hun boeken op CD-Rom en Internet te krijgen. In Delft gaat het nog wat traag. De nieuwe TU-brede analyse-dictaten komen waarschijnlijk wel op internet, maar de papieren versie zal zeker blijven bestaan. Hier en daar is al wel een elektronisch dictaatje te vinden, maar dat is meer hobbyisme dan beleid. Bovendien zijn elektronische dictaten vaak onoverzichtelijk, al is het natuurlijk makkelijker zoeken.

Ook op tentamengebied liggen er kansen. Downloaden van oefententamens via het net kan al in Twente. Daar heeft studentenvakbond SRD met subsidie uit het studeerbaarheidsfonds een enorme digitale tentamendatabase opgezet. Studievereningen en studenten zamelen de tentamens in en de SRD scant ze en zet ze geheel gratis op het web (orakel.srd.utwente.nl). In Delft beheren de meeste studievereningingen zelf een kast met oude tentamens. Alleen studievereniging Christiaan Huygens van TWI is bezig met een internetversie van haar database.

,,

Het dictaat behoort tot de eerste levensbehoeften van de student. De beschikbaarheid van dit noodzakelijk drukwerk bepaalt mede de studiesnelheid, en uiteraard het humeur van studenten.

De weg naar het dictaat kan aan de TU kaarsrecht lopen, maar kan ook een zorgvuldig geplande expeditie vereisen. Uit een rondgang langs de dictatenverkopen blijkt dat uniformiteit niet bestaat. Ondanks de clustering zijn de verschillen tussen de studies legio, in betaalmogelijkheid, in beschikbaarheid en – vooral – in openingstijden. Met name over dat laatste klagen studenten graag en veel.

Maar er is ook goed nieuws. De kleinste opleidingen verdienen een medaille wat de openingstijden van hun dictatenverkoop betreft. Want Geodesie en Materiaalkunde doen niet moeilijk: zolang het gebouw open is, kun je er terecht. Dat stelt zelfs de meest ranzige student in staat op tijd aan de balie te verschijnen.

Bij de andere opleidingen valt op dat lang niet elke dictatenverkoop in de pauze open is. En kijk vooral niet raar op als de openingstijden synchroon lopen met de dagen en uren dat een medewerker werkt. Voor studenten die een dictaat op een andere faculteit willen aanschaffen, levert die willekeur vaak veel frustraties op.

Vreemde openingstijden hangen meestal samen met een tekort aan personeel. Beheerders van de dictaatverkoop stellen in dat geval hun loket vaak open in de pauzes. Bij Lucht- en Ruimtevaart hangt een briefje met de ‘voorlopige openingstijden’: dagelijks van half tien tot kwart voor tien en daarna ieder uur een kwartiertje, tot kwart voor vijf. Ofwel: elke pauze. Een beetje krap? Beheerder W. Spee vindt van niet: ,,Ik heb het alleen opgehangen voor die paar studenten die de neiging hebben op de meest vreemde tijdstippen te komen. Als je eraan gewend bent, valt het wel mee.” Overigens is hij tijdens de drukte aan het begin van een blok wel wat langer open.


Wegsturen

Elektrotechniek is al heel lang dagelijks open. Toch staat in het organisatieplan van de geclusterde faculteit Informatietechnologie en Systemen dat de openingstijden van de nieuwe, gecombineerde dictatenverkoop TWI-ET beter worden. ,,Een beetje vreemd”, vindt een dictaatverkoper van Elektro. ,,Waarschijnlijk is er alleen sprake van een verbetering voor Wiskunde, want ik ben al open van negen tot vijf.”

De ‘meest minimale’ dictatenverkoop is die van TB. Voor een deuropening is een bureau geschoven dat dient als balie. Het ziet er nogal ad hoc uit, evenals de openingstijden: slechtstwee uur per week.

Er zijn meer opleidingen waar de dictatenverkoop niet de hoogste prioriteit krijgt. Bij Scheikunde is er geen aparte dictatenbalie, maar doen de magazijnmedewerkers de verkoop erbij. Ook bij Natuurkunde vreest de beheerder dat zijn dictatenverkoop binnenkort hetzelfde lot wacht.

Hoe het anders kan, tonen de volwaardige dictatenwinkels bij Bouwkunde en Civiele Techniek. Studenten mogen er zelf hun boeken uit de schappen halen. Volgens beheerder W. Delrock van Civiel voldoet het systeem uitstekend: ,,Een loket zou hier niet werken. Het is hier soms zó druk.”

Bij Werktuigbouw denkt de beheerder zelf ook aan betere openingstijden. Hij verhuist binnenkort met hok en al naar een betere plek in het gebouw. Maar zelfs dan blijft er volgens hem een groot probleem bestaan: ,,Het gebeurt nog wel eens dat iemand die een kwartier in de rij heeft gestaan, om een map vraagt die ze alleen bij het secretariaat van een sectie verkopen. Dan moet ik zo iemand helaas weer wegsturen.”
Pinautomaat

Vreemd genoeg is niet elk dictaat of boek overal even duur. Neem het boek ‘Rapportagetechniek’: bij WTM te koop voor 55 gulden. Maar oplettende studenten kunnen datzelfde boek bij Civiel voor vijf gulden minder aanschaffen. Prijzen worden door iedere faculteit afzonderlijk bepaald, en waar de ene iets meer rekent dan de kostprijs, lijken andere faculteiten aan hun studenten te verdienen.

Daarnaast is vaak onbekend dat boeken goedkoper kunnen zijn dan dictaten. Het Handleidingenfonds van de VSSD brengt al sinds 1905 boeken uit die vaak vroeger door het leven gingen als dictaat.

Ook geeft de VSSD boeken uit die bij boekhandels nogal duur zijn. Sinds kort levert de VSSD daarom het boek ‘Funderingstechnieken’ voor 58,50 gulden, terwijl studenten dit boek voorheen alleen bij Waltman konden aanschaffen voor 65,45 gulden.

Een pinautomaat bij de dictatenverkoop is tegenwoordig geen unicum meer, maar veel opleidingen doen het nog steeds zonder (CT, ET, Ge, TA, TB, TN en WbMT). Probleem is namelijk dat betalen met pincode tijd kost. Bovendien is er volgens dictaatverkopers zonder pinautomaat weinig vraag naar bij studenten. Dat wordt ontkracht door de pinautomaten die hier en daar wél zijn geplaatst: die worden veel gebruikt.
Engelstalig

Chipautomaten staan alleen bij Bouwkunde, Materiaalkunde en de VSSD. Vroeger stonden ze bij meer faculteiten, maar deze werden al snel verwijderd vanwege problemen met de programmatuur.

Veel dictatenverkopen geven naast dictaten ook tentamenbundels uit, soms inclusief uitwerkingen. Vooral bij Natuurkunde is dat goed geregeld. De beheerder van de dictatenverkoop loopt zelf alle profs langs, zodat hij de bundels kan samenstellen. Dat heeft een groot voordeel: er is één loket voor al het papierwerk, en zo hoort het natuurlijk ook.

Ook op Civiel en Materiaalkunde worden oude tentamens inbundels verkocht. Jammer alleen dat sommige secties daar niet aan mee doen. Op alle andere faculteiten moet je voor oude tentamens bij de studievereniging zijn.

De toekomst voor de dicatenverkoop is ongewis. Want als het aan het college van bestuur ligt, dan worden in de eerste jaren van de studie toonaangevende (dure) Engelstalige boeken gebruikt in plaats van dictaten. Minder werk voor de dicatenverkopen waarschijnlijk, omdat deze prijzige literatuur meer een VSSD-aangelegenheid is. Maar in de praktijk blijkt de wil van het cvb nog lang geen wet: bij het vernieuwde basisvak Analyse gaan de boeken dicht. Volgend jaar leren alle eerstejaars aan de TU het vak uit gloednieuwe dictaten.

Heeft papier nog wel toekomst in deze tijd van Internet en CD-Rom? De Fontys Hogescholen in Brabant sloten onlangs een deal met een uitgever: een aantal studies schakelen de komende jaren geheel over op elektronische boeken via Internet. Ook verschillende universitaire medicijnen-studies doen hun best om hun boeken op CD-Rom en Internet te krijgen. In Delft gaat het nog wat traag. De nieuwe TU-brede analyse-dictaten komen waarschijnlijk wel op internet, maar de papieren versie zal zeker blijven bestaan. Hier en daar is al wel een elektronisch dictaatje te vinden, maar dat is meer hobbyisme dan beleid. Bovendien zijn elektronische dictaten vaak onoverzichtelijk, al is het natuurlijk makkelijker zoeken.

Ook op tentamengebied liggen er kansen. Downloaden van oefententamens via het net kan al in Twente. Daar heeft studentenvakbond SRD met subsidie uit het studeerbaarheidsfonds een enorme digitale tentamendatabase opgezet. Studievereningen en studenten zamelen de tentamens in en de SRD scant ze en zet ze geheel gratis op het web (orakel.srd.utwente.nl). In Delft beheren de meeste studievereningingen zelf een kast met oude tentamens. Alleen studievereniging Christiaan Huygens van TWI is bezig met een internetversie van haar database.

Het dictaat behoort tot de eerste levensbehoeften van de student. De beschikbaarheid van dit noodzakelijk drukwerk bepaalt mede de studiesnelheid, en uiteraard het humeur van studenten.

De weg naar het dictaat kan aan de TU kaarsrecht lopen, maar kan ook een zorgvuldig geplande expeditie vereisen. Uit een rondgang langs de dictatenverkopen blijkt dat uniformiteit niet bestaat. Ondanks de clustering zijn de verschillen tussen de studies legio, in betaalmogelijkheid, in beschikbaarheid en – vooral – in openingstijden. Met name over dat laatste klagen studenten graag en veel.

Maar er is ook goed nieuws. De kleinste opleidingen verdienen een medaille wat de openingstijden van hun dictatenverkoop betreft. Want Geodesie en Materiaalkunde doen niet moeilijk: zolang het gebouw open is, kun je er terecht. Dat stelt zelfs de meest ranzige student in staat op tijd aan de balie te verschijnen.

Bij de andere opleidingen valt op dat lang niet elke dictatenverkoop in de pauze open is. En kijk vooral niet raar op als de openingstijden synchroon lopen met de dagen en uren dat een medewerker werkt. Voor studenten die een dictaat op een andere faculteit willen aanschaffen, levert die willekeur vaak veel frustraties op.

Vreemde openingstijden hangen meestal samen met een tekort aan personeel. Beheerders van de dictaatverkoop stellen in dat geval hun loket vaak open in de pauzes. Bij Lucht- en Ruimtevaart hangt een briefje met de ‘voorlopige openingstijden’: dagelijks van half tien tot kwart voor tien en daarna ieder uur een kwartiertje, tot kwart voor vijf. Ofwel: elke pauze. Een beetje krap? Beheerder W. Spee vindt van niet: ,,Ik heb het alleen opgehangen voor die paar studenten die de neiging hebben op de meest vreemde tijdstippen te komen. Als je eraan gewend bent, valt het wel mee.” Overigens is hij tijdens de drukte aan het begin van een blok wel wat langer open.


Wegsturen

Elektrotechniek is al heel lang dagelijks open. Toch staat in het organisatieplan van de geclusterde faculteit Informatietechnologie en Systemen dat de openingstijden van de nieuwe, gecombineerde dictatenverkoop TWI-ET beter worden. ,,Een beetje vreemd”, vindt een dictaatverkoper van Elektro. ,,Waarschijnlijk is er alleen sprake van een verbetering voor Wiskunde, want ik ben al open van negen tot vijf.”

De ‘meest minimale’ dictatenverkoop is die van TB. Voor een deuropening is een bureau geschoven dat dient als balie. Het ziet er nogal ad hoc uit, evenals de openingstijden: slechtstwee uur per week.

Er zijn meer opleidingen waar de dictatenverkoop niet de hoogste prioriteit krijgt. Bij Scheikunde is er geen aparte dictatenbalie, maar doen de magazijnmedewerkers de verkoop erbij. Ook bij Natuurkunde vreest de beheerder dat zijn dictatenverkoop binnenkort hetzelfde lot wacht.

Hoe het anders kan, tonen de volwaardige dictatenwinkels bij Bouwkunde en Civiele Techniek. Studenten mogen er zelf hun boeken uit de schappen halen. Volgens beheerder W. Delrock van Civiel voldoet het systeem uitstekend: ,,Een loket zou hier niet werken. Het is hier soms zó druk.”

Bij Werktuigbouw denkt de beheerder zelf ook aan betere openingstijden. Hij verhuist binnenkort met hok en al naar een betere plek in het gebouw. Maar zelfs dan blijft er volgens hem een groot probleem bestaan: ,,Het gebeurt nog wel eens dat iemand die een kwartier in de rij heeft gestaan, om een map vraagt die ze alleen bij het secretariaat van een sectie verkopen. Dan moet ik zo iemand helaas weer wegsturen.”
Pinautomaat

Vreemd genoeg is niet elk dictaat of boek overal even duur. Neem het boek ‘Rapportagetechniek’: bij WTM te koop voor 55 gulden. Maar oplettende studenten kunnen datzelfde boek bij Civiel voor vijf gulden minder aanschaffen. Prijzen worden door iedere faculteit afzonderlijk bepaald, en waar de ene iets meer rekent dan de kostprijs, lijken andere faculteiten aan hun studenten te verdienen.

Daarnaast is vaak onbekend dat boeken goedkoper kunnen zijn dan dictaten. Het Handleidingenfonds van de VSSD brengt al sinds 1905 boeken uit die vaak vroeger door het leven gingen als dictaat.

Ook geeft de VSSD boeken uit die bij boekhandels nogal duur zijn. Sinds kort levert de VSSD daarom het boek ‘Funderingstechnieken’ voor 58,50 gulden, terwijl studenten dit boek voorheen alleen bij Waltman konden aanschaffen voor 65,45 gulden.

Een pinautomaat bij de dictatenverkoop is tegenwoordig geen unicum meer, maar veel opleidingen doen het nog steeds zonder (CT, ET, Ge, TA, TB, TN en WbMT). Probleem is namelijk dat betalen met pincode tijd kost. Bovendien is er volgens dictaatverkopers zonder pinautomaat weinig vraag naar bij studenten. Dat wordt ontkracht door de pinautomaten die hier en daar wél zijn geplaatst: die worden veel gebruikt.
Engelstalig

Chipautomaten staan alleen bij Bouwkunde, Materiaalkunde en de VSSD. Vroeger stonden ze bij meer faculteiten, maar deze werden al snel verwijderd vanwege problemen met de programmatuur.

Veel dictatenverkopen geven naast dictaten ook tentamenbundels uit, soms inclusief uitwerkingen. Vooral bij Natuurkunde is dat goed geregeld. De beheerder van de dictatenverkoop loopt zelf alle profs langs, zodat hij de bundels kan samenstellen. Dat heeft een groot voordeel: er is één loket voor al het papierwerk, en zo hoort het natuurlijk ook.

Ook op Civiel en Materiaalkunde worden oude tentamens inbundels verkocht. Jammer alleen dat sommige secties daar niet aan mee doen. Op alle andere faculteiten moet je voor oude tentamens bij de studievereniging zijn.

De toekomst voor de dicatenverkoop is ongewis. Want als het aan het college van bestuur ligt, dan worden in de eerste jaren van de studie toonaangevende (dure) Engelstalige boeken gebruikt in plaats van dictaten. Minder werk voor de dicatenverkopen waarschijnlijk, omdat deze prijzige literatuur meer een VSSD-aangelegenheid is. Maar in de praktijk blijkt de wil van het cvb nog lang geen wet: bij het vernieuwde basisvak Analyse gaan de boeken dicht. Volgend jaar leren alle eerstejaars aan de TU het vak uit gloednieuwe dictaten.

Heeft papier nog wel toekomst in deze tijd van Internet en CD-Rom? De Fontys Hogescholen in Brabant sloten onlangs een deal met een uitgever: een aantal studies schakelen de komende jaren geheel over op elektronische boeken via Internet. Ook verschillende universitaire medicijnen-studies doen hun best om hun boeken op CD-Rom en Internet te krijgen. In Delft gaat het nog wat traag. De nieuwe TU-brede analyse-dictaten komen waarschijnlijk wel op internet, maar de papieren versie zal zeker blijven bestaan. Hier en daar is al wel een elektronisch dictaatje te vinden, maar dat is meer hobbyisme dan beleid. Bovendien zijn elektronische dictaten vaak onoverzichtelijk, al is het natuurlijk makkelijker zoeken.

Ook op tentamengebied liggen er kansen. Downloaden van oefententamens via het net kan al in Twente. Daar heeft studentenvakbond SRD met subsidie uit het studeerbaarheidsfonds een enorme digitale tentamendatabase opgezet. Studievereningen en studenten zamelen de tentamens in en de SRD scant ze en zet ze geheel gratis op het web (orakel.srd.utwente.nl). In Delft beheren de meeste studievereningingen zelf een kast met oude tentamens. Alleen studievereniging Christiaan Huygens van TWI is bezig met een internetversie van haar database.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.