Onderwijs

‘Wetenschappers strenger beoordelen’

De kwaliteit van wetenschappelijk personeel wordt straks strenger getoetst. Onder wetenschappelijk personeel leidt de zogeheten resultaat- en ontwikkelingscyclus (R&O-cyclus) veelal een kwakkelend bestaan.

“Dossiers worden niet bijgehouden en als ze er zijn, bestaan ze veelal uit gebakken lucht”, zegt ondernemingsraadvoorzitter Kees Daleboudt. Daar wil het college nu verandering in brengen.

Het is de ondernemingsraad die destijds aandrong op een werkgroep die kritisch zou kijken naar moegelijkheden om de kwaliteit van het wetenschappelijke personeel te verbeteren. Dat had alles te maken met de pijnlijke reorganisatie van de ondersteunende diensten. Als het door de reorganisatie vrijgekomen geld straks in onderzoek en onderwijs gepompt zou worden, mocht van de wetenschappers zelf ook wel iets worden verwacht, meende de or.

Een werkgroep onder voorzitterschap van rector Fokkema kwam vorige maand met een actieplan, dat inmiddels de instemming van het college heeft gekregen. Er wordt sterk ingezet op de resultaat- en ontwikkelingscyclus, waarbij leidinggevende en medewerker naar aanleiding van een beoordeling heldere afspraken maken over de toekomst.”De R&O-cyclus moet de organisatie in staat stellen om tijdig te belonen en te ontwikkelen, maar ook om tijdig afscheid te nemen van medewerkers”, schrijft de werkgroep in het rapport. Daarbij hoort volgens de werkgroep een ‘zorgvuldig exitbeleid’.

Mensen die de onder de maat presteren moeten daarop wel tijdig worden aangesproken. En de leidinggevende moet de medewerker tactvol duidelijk kunnen maken dat ‘een significante verbetering vereist is dan wel dat een werkplek elders tot meer arbeidssatisfactie zal leiden’. Outplacementbegeleiding en ‘afkoopsommen’ dienen ’te worden aanvaard als common practice‘.

Het college heeft bepaald dat decanen voor 1 juli 2005 met een ‘actieplan R&O-cyclus voor het wetenschappelijke personeel’ moeten komen. In het advies van de werkgroep staat al omschreven uit welke onderdelen zo’n cyclus moet bestaan. Ook worden criteria genoemd, zoals didactisch vermogen en inzicht in leerprocessen, intern initiatief en ondernemerschap, het vermogen afstudeerders en promovendi goed te coachen en last but not least de kwaliteit en originaliteit van de vakinhoudelijke bijdragen. Dezelfde criteria moeten ook worden gehanteerd door de nog in te stellen loopbaancommissies van ‘gezaghebbende’ hoogleraren, die vooral moeten toetsen of een universitaire docent wel over de kwaliteiten beschikt om universitair hoofddocent te worden.

Ook moeten faculteiten meer ruimte scheppen voor sabbatical leaves. Zo’n sabbatical is volgens de werkgroep voor het wetenschappelijk bedrijf wat job rotation is voor het bedrijfsleven: het houdt de geest fris, brengt de werknemer op nieuwe ideeën en leidt tot nieuwe netwerken. De wetenschapper moet wel in een plan de ‘professionele voordelen’ van een sabbatical overtuigend aantonen, en dient na afloop ook in een rapport verantwoording af te leggen over de periode. De sabbatical moet ook de TU Delft profijt opleveren.

Onder wetenschappelijk personeel leidt de zogeheten resultaat- en ontwikkelingscyclus (R&O-cyclus) veelal een kwakkelend bestaan. “Dossiers worden niet bijgehouden en als ze er zijn, bestaan ze veelal uit gebakken lucht”, zegt ondernemingsraadvoorzitter Kees Daleboudt. Daar wil het college nu verandering in brengen.

Het is de ondernemingsraad die destijds aandrong op een werkgroep die kritisch zou kijken naar moegelijkheden om de kwaliteit van het wetenschappelijke personeel te verbeteren. Dat had alles te maken met de pijnlijke reorganisatie van de ondersteunende diensten. Als het door de reorganisatie vrijgekomen geld straks in onderzoek en onderwijs gepompt zou worden, mocht van de wetenschappers zelf ook wel iets worden verwacht, meende de or.

Een werkgroep onder voorzitterschap van rector Fokkema kwam vorige maand met een actieplan, dat inmiddels de instemming van het college heeft gekregen. Er wordt sterk ingezet op de resultaat- en ontwikkelingscyclus, waarbij leidinggevende en medewerker naar aanleiding van een beoordeling heldere afspraken maken over de toekomst.”De R&O-cyclus moet de organisatie in staat stellen om tijdig te belonen en te ontwikkelen, maar ook om tijdig afscheid te nemen van medewerkers”, schrijft de werkgroep in het rapport. Daarbij hoort volgens de werkgroep een ‘zorgvuldig exitbeleid’.

Mensen die de onder de maat presteren moeten daarop wel tijdig worden aangesproken. En de leidinggevende moet de medewerker tactvol duidelijk kunnen maken dat ‘een significante verbetering vereist is dan wel dat een werkplek elders tot meer arbeidssatisfactie zal leiden’. Outplacementbegeleiding en ‘afkoopsommen’ dienen ’te worden aanvaard als common practice‘.

Het college heeft bepaald dat decanen voor 1 juli 2005 met een ‘actieplan R&O-cyclus voor het wetenschappelijke personeel’ moeten komen. In het advies van de werkgroep staat al omschreven uit welke onderdelen zo’n cyclus moet bestaan. Ook worden criteria genoemd, zoals didactisch vermogen en inzicht in leerprocessen, intern initiatief en ondernemerschap, het vermogen afstudeerders en promovendi goed te coachen en last but not least de kwaliteit en originaliteit van de vakinhoudelijke bijdragen. Dezelfde criteria moeten ook worden gehanteerd door de nog in te stellen loopbaancommissies van ‘gezaghebbende’ hoogleraren, die vooral moeten toetsen of een universitaire docent wel over de kwaliteiten beschikt om universitair hoofddocent te worden.

Ook moeten faculteiten meer ruimte scheppen voor sabbatical leaves. Zo’n sabbatical is volgens de werkgroep voor het wetenschappelijk bedrijf wat job rotation is voor het bedrijfsleven: het houdt de geest fris, brengt de werknemer op nieuwe ideeën en leidt tot nieuwe netwerken. De wetenschapper moet wel in een plan de ‘professionele voordelen’ van een sabbatical overtuigend aantonen, en dient na afloop ook in een rapport verantwoording af te leggen over de periode. De sabbatical moet ook de TU Delft profijt opleveren.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.