Onderwijs

Werkloze aio’s krijgen baan door proefproject

Tien werkloze doctors koppelen aan tien bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat beoogt een proefproject dat op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs draait aan de TU Delft.

Zes faculteiten leveren de ex-aio’s.

De werkgever die de pas gepromoveerde aio voor een jaar in dienst neemt, hoeft maar een half jaar salaris te betalen. De andere zes maanden behoudt de jonge doctor zijn wachtgeld van de TU. Deze loonkostensubsidie moet doctors aantrekkelijk maken voor het mkb. Door dit plan willen de ministers Wijers en Ritzen de uitwisseling van technische kennis tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen.

De beide departementen hebben het proefproject uitbesteed aan uitzendgroep Randstad en het InnovatieCentra Netwerk Nederland (ICNN). ICNN is een koepel van achttien regionale centra die als doel hebben technische kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor het mkb.

De TU levert voor deze pilot de aio’s. Op zes faculteiten (L&R, WbMT, STM, TN, TWI en ET) zijn aio’s benaderd die inmiddels nul tot twaalf maanden wachtgeld hebben ontvangen. Tot afgelopen vrijdag konden zij op het aanbod reageren. Uiteindelijk moeten er zo tien aio’s een plek vinden in tien bedrijven. Op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, wordt over de voortgang van de regeling beslist.

,,Op dit moment zijn aio’s na hun promotie gemiddeld zeventien maanden werkloos”, meldt drs. J.C. Veldhoven, hoofd van de dienst Personeel- en Organisatieaangelegenheden. Het wachtgeld dat de jonge doctors ontvangen, drukt op de begroting van de universiteit. Dat deze kostenpost door de voorgestelde regeling omlaaggebracht wordt, noemt minister Ritzen een van de voordelen van het plan.

Voor afgestudeerde ingenieurs (ir.’s en ing.’s) loopt al een dergelijk project. ,,Het mkb bleek veel interesse te hebben voor deze regeling. Ongeveer zeventig procent van de ingenieurs die eraan meedoet, heeft na een jaar een vaste baan”, aldus Veldhoven. Hij verwacht dat het mkb ook in het aio-project geïnteresseerd is. (M.d.L.)

Tien werkloze doctors koppelen aan tien bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat beoogt een proefproject dat op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs draait aan de TU Delft. Zes faculteiten leveren de ex-aio’s.

De werkgever die de pas gepromoveerde aio voor een jaar in dienst neemt, hoeft maar een half jaar salaris te betalen. De andere zes maanden behoudt de jonge doctor zijn wachtgeld van de TU. Deze loonkostensubsidie moet doctors aantrekkelijk maken voor het mkb. Door dit plan willen de ministers Wijers en Ritzen de uitwisseling van technische kennis tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen.

De beide departementen hebben het proefproject uitbesteed aan uitzendgroep Randstad en het InnovatieCentra Netwerk Nederland (ICNN). ICNN is een koepel van achttien regionale centra die als doel hebben technische kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor het mkb.

De TU levert voor deze pilot de aio’s. Op zes faculteiten (L&R, WbMT, STM, TN, TWI en ET) zijn aio’s benaderd die inmiddels nul tot twaalf maanden wachtgeld hebben ontvangen. Tot afgelopen vrijdag konden zij op het aanbod reageren. Uiteindelijk moeten er zo tien aio’s een plek vinden in tien bedrijven. Op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, wordt over de voortgang van de regeling beslist.

,,Op dit moment zijn aio’s na hun promotie gemiddeld zeventien maanden werkloos”, meldt drs. J.C. Veldhoven, hoofd van de dienst Personeel- en Organisatieaangelegenheden. Het wachtgeld dat de jonge doctors ontvangen, drukt op de begroting van de universiteit. Dat deze kostenpost door de voorgestelde regeling omlaaggebracht wordt, noemt minister Ritzen een van de voordelen van het plan.

Voor afgestudeerde ingenieurs (ir.’s en ing.’s) loopt al een dergelijk project. ,,Het mkb bleek veel interesse te hebben voor deze regeling. Ongeveer zeventig procent van de ingenieurs die eraan meedoet, heeft na een jaar een vaste baan”, aldus Veldhoven. Hij verwacht dat het mkb ook in het aio-project geïnteresseerd is. (M.d.L.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.