Onderwijs

Weg kwijt in bibliotheek

Ze stellen zelden een vraag aan de bibliothecaris, zoeken in de verkeerde databases en googelen maar wat in het wilde weg. Studenten kennen nauwelijks de weg in de bibliotheek.


De ‘digital natives’ zoals de huidige generatie studenten ook wel wordt genoemd zijn bij nader inzien toch niet zo ‘web savvy’, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Antropologen en bibliothecarissen deden twee jaar lang onderzoek op vijf campussen in Illinois. Ze interviewden studenten en observeerden hun gedrag in de universiteitsbibliotheken.In één van de bibliotheken slaagden maar zeven van de dertig geobserveerde studenten erin online een redelijke zoekopdracht uit te voeren, schrijft de website Inside Higher Ed. Veel studenten zouden niet begrijpen hoe zoekmachines als Google werken en blijken zelfs niet te weten hoe ze hun zoekopdracht kunnen beperken door middel van Google Scholar of door alleen op nieuwsartikelen te zoeken.Ook in wetenschappelijke databases en -tijdschriften wisten ze de weg niet. Ze zochten op de verkeerde plek en negentig procent gebruikte de interfaces zoals ze een Google-zoekscherm gebruiken: zonder specificaties of beperkingen.In plaats van hulp te vragen, besloten studenten daarop regelmatig om een ander onderwerp te kiezen. Studenten zouden niet beseffen dat hun zoekvaardigheden tekortschieten, voeren onderzoekers van het ERIAL-project (Ethnographic Research in Illinois Academic Libraries) aan. Bovendien zouden ze te snel tevreden zijn en bibliothecarissen vooral zien als bewakers die hen het toilet kunnen wijzen.Maar ook docenten en bibliotheekpersoneel zijn volgens de onderzoekers debet aan de gebrekkige zoekvaardigheden van studenten. Ze hebben een te rooskleurig beeld van de motivatie van de gemiddelde student en overschatten hun vaardigheden, waardoor ze hen zelden te hulp schieten.De moraal: bibliothecarissen zijn helemaal niet overbodig zijn in een tijd waarin bronnen digitaal beschikbaar zijn.

 

Voor iedere student krijgen instellingen in het hoger onderwijs een bepaald bedrag van de overheid. Vanaf 2011 worden de regels strikter. Studenten moeten niet alleen bij hun opleiding ingeschreven staan, maar ook enigszins in de buurt wonen: in Nederland, België, Luxemburg of in de grensstreek van Duitsland.

Zo wil OCW fraude met buitenlandse studenten ontmoedigen. De regel maakt het een stuk lastiger om geld te vangen voor twijfelachtig afstandsonderwijs aan Aziatische studenten. Maar het gevolg is dat gewone studenten ook niet meer meetellen, als ze toevallig op de ‘teldatum’ in het buitenland verblijven.

Op 1 oktober stelt het ministerie vast hoeveel studenten een instelling heeft. Wie zich heeft uitgeschreven bij de gemeente om een half jaar in het buitenland te studeren, valt dus buiten de bekostiging.

Studenten hoeven zich niet uit te schrijven, als ze korter dan acht maanden weggaan. Toch kan het zin hebben dat te doen, bijvoorbeeld voor de studiefinanciering. Wie bij zijn ouders woont, krijgt immers 170 euro minder basisbeurs per maand dan iemand die zelfstandig woont.

Hogeschool Avans is bang veel geld te zullen mislopen. Als thuiswonende studenten de grens over gaan, krijgen ze het advies zich uit te schrijven stelt de beleidsadviseur internationalisering in hogeschoolblad Punt. Dat levert immers een hogere studiebeurs op. Vertrekken zij echter voor 1 oktober, dan schiet de instelling erbij in. De student verblijft dan niet in de Benelux of de grensgebieden van Duitsland.

Een oplossing voor de instellingen zou zijn alle studenten pas in het tweede semester naar het buitenland te laten gaan, maar liever leggen ze studenten geen strobreed in de weg. Internationalisering moedigen ze graag aan, zeggen ze.

Het is niet exact bekend hoeveel geld ermee gemoeid is. Voor het hele hoger onderwijs zou het om ongeveer vijfduizend studenten gaan, schat Wessel Meijer, voorzitter van het hogeschoolbrede internationaliseringsoverleg en hoofd internationalisering bij Fontys Hogescholen, in Transfer Magazine. Per student ontvangt een hogeschool 4400 euro. Universiteiten krijgen bijna zesduizend euro.

Ook de ‘diplomabonus’ komt in gevaar. Instellingen krijgen normaal gesproken geld als een student afstudeert. Maar dat gebeurt niet als de student ver weg woont en daar voorlopig blijft, bijvoorbeeld als hij er een baan krijgt. Ook zo’n student staat immers niet in de gewenste bevolkingsregisters ingeschreven.

De HBO-raad en universiteitenkring VSNU overleggen deze maand met het ministerie over de ongewenste effecten die de verscherping van de bekostigingsregels met zich meebrengt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.