Campus

We willen niet populistisch bezig zijn

Studentenraadverkiezingen. Geef de sr tanden en ga stemmen, is Delta’s schaamteloos ongenuanceerde Slogan van de Dag. We zetten de kopstukken van AAG en Oras tegenover elkaar, en de sfeer bleef beschaafd.

/strong>

Aan tafel zijn aangeschoven: lijsttrekkers Jeanine Porck (Oras) en Cynthia van den Eijnde (AAG), en de huidige fractievoorzitters Jan-Willem Van Ganswijk (AAG) en Willem-Jan Vos (Oras).

Wat zijn voor de lijsttrekkers de hot issues?

Cynthia van den Eijnde (AAG): ,,Een betere studiebegeleiding. Nu pakt elke faculteit dat nog op zijn eigen manier aan. Intakegesprekken moeten voorkomen dat mensen een studie kiezen die ze niet ligt. En daarnaast: aandacht voor het Engels onderwijs. Verplichte cursussen Engels % niet alleen voor de nieuwkomers, maar voor alle docenten bij wie het Engels onder de maat is.”

Jeanine Porck (Oras): ,,Het moet duidelijk worden welke mogelijkheden de bachelor-master precies biedt. Ook belangrijk: goede begeleiding voor TUD-studenten in het buitenland en buitenlandse studenten hier.”

Er komen nieuwe bezuinigingen aan. Geodesie is al verdwenen, straks is wellicht mijnbouw aan de beurt.

Porck: ,,Dat willen we voorkomen. Studenten moeten kunnen kiezen tussen een brede of een diepe bachelor.”

Van den Eijnde: ,,Als je zorgt dat de programma’s van de bachelors kwalitatief sterk genoeg zijn, en aansluiten op de behoeften van de maatschappij, hoeven ze niet in gevaar te komen.”

Jeanine, waarom heb jij voor Oras gekozen, en niet voor AAG?

Porck: ,,Dat ligt voor een deel aan een verschil in visie. De visie van Oras sluit beter aan op hoe ik er zelf over denk. Maar ook in de werkwijze van Oras kan ik me goed vinden. Juist die combinatie maakt dat ik Oras kies.”

Vervang ‘Oras’ door ‘AAG’ en Cynthia had precies hetzelfde antwoord kunnen geven. Wat is het verschil tussen beide partijen?

Porck: ,,De visie van Oras draait om de volwaardige ingenieur. We willen niet alleen opkomen voor goed onderwijs, maar ook zorgen dat de student zich kan ontplooien % sportief, cultureel, in het verenigingsleven.”

En AAG heeft daar te weinig oog voor?

Porck: ,,Ze gaan er op een andere manier mee om.”

Is er een cultuurverschil tussen AAG en Oras?

Porck: ,,Ik ben niet zo’n hokjesdenker. Een verschil in cultuur % nee. Wat vind je belangrijk, en hoe pak je dat aan % dáár zit het verschil.”

Maak de zin af: ik zou me best bij AAG kunnen aansluiten, als…

Porck: ,,Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Mag ik daar even over nadenken?”

Cynthia, waarom koos jij voor AAG?

Van den Eijnde: ,,De sfeer van discussie, zoeken naar een goede onderbouwing van de standpunten, contact zoeken met de Lsvb % dat spreekt me aan. Als Oras daar wat meer aandacht aan zou besteden, zou ik me ook tot die partij aangetrokken voelen. Oras legt meer de nadruk op het studentenleven. Dat vinden wij ook belangrijk, maar we zijn sterker gericht op de kerntaken.”

Porck: ,,Onderwijs is de belangrijkste pijler, absoluut. Overigens: ook wij zijn aangesloten bij een landelijke studentenorganisatie, de ISO. Maar goed, er is een verschil in werkwijze. AAG heeft naast de fractie nog een bestuur, waar ze mee discussieert om hun standpuntente bepalen. Wij doen dat eerder door te praten met mensen van studieverenigingen, sportverenigingen, studentenverenigingen… Contacten met bijvoorbeeld Vera vinden we heel belangrijk.”

Van den Eijnde: ,,AAG ook. Maar we vinden dat je de uitvoerende taken heel goed aan hen kan overlaten.”

Porck: ,,Uiteindelijk zijn het allemaal nuanceverschillen. Je staat samen in de studentenraad.”

Van den Eijnde: ,,Juist omdat beide partijen zo goed naar de wensen en problemen van studenten luisteren, zitten de verschillen in nuances. Ik vind dat wel positief.”

Gaan jullie je straks principieel of pragmatisch opstellen? En nu even geen middenpositie kiezen, alsjeblieft.

Porck: ,,Pragmatisch. Want dan bereik je meer voor de student.”

Van den Eijnde: ,,Principieel. Je moet ergens voor staan. (korte stilte) Nou ja, het hangt ervan af om welke kwestie het gaat. Soms is het goed om één blok te vormen, soms is het goed om pragmatisch met initiatieven te komen.”

Porck: ,,Mee eens. De vraag is te absoluut gesteld.”

Over naar de huidige fractievoorzitters. Als de studentenraad niet zou bestaan, dan…

Willem-Jan Vos (Oras): ,,… ben ik bang dat de universiteit de prioriteiten verkeerd gaat leggen. Dankzij de studentenraad is het college van bestuur niet alleen bezig met strategie, maar ook met zaken die klein lijken, maar wezenlijk zijn. Tentamens die te laat worden nagekeken, bijvoorbeeld.”

Jan-Willem van Ganswijk (AAG): ,,Als de studentenraad niet zou bestaan, komen de studentenbelangen in de knel. Concreet: het bindend studieadvies zou allang ingevoerd zijn als de raad niet bestond. Dan moesten studenten die in het eerste jaar niet 21 van de 42 studiepunten hadden gehaald, vertrekken naar een andere opleiding.”

Was er de afgelopen periode een moment dat je niet zo blij was met het optreden van de andere partij?

Van Ganswijk: ,,We hebben een lastige discussie gehad van enkele maanden over de vraag hoe je om moest gaan met de grotere onderwerpen. Het is in het belang van de studenten om samen te werken en er het best mogelijke resultaat uit te slepen, vind ik. Ik wil niet in details treden, maar ik kon me niet vinden in de benadering van Oras.”

Vos: ,,Volgens mij zijn we er uiteindelijk wel uitgekomen. Maar je zult altijd meningsverschillen houden over de vraag welke onderwerpen je nu gezamenlijk moet aanpakken en welke niet. Het blijft een grijs gebied.”

Noem eens een belangrijk punt dat jullie als partij hebben gescoord?

Vos: ,,De aansluiting van de master op de bachelor % we hebben per faculteit uitgezocht hoe dat precies zit, wat geresulteerd heeft in een matrix. Voor ons is een belangrijke vraag in hoeverre je de bachelors moet aanpassen om ze te laten aansluiten.”

Van Ganswijk: ,,De kwaliteit van de docenten. Alle nieuwe docenten moeten tegenwoordig een cursus didactische vaardigheden en een cursus Engels volgen.”

Hebben jullie ook wel eens een nederlaag geleden tegenover het college van bestuur?

Vos: ,,Er zijn geen dingen waarvoor we hard gewerkt hebben en die we niet bereikt hebben. Natuurlijk moet er de komende periode nog veel gedaan worden: een betere studiebegeleiding, een goede semesterindeling, de nieuwe onderwijsportfolio…”

Van Ganswijk: ,,Er zijn wel klappen uitgedeeld, maar dan denk ik aan de aangekondigde bezuinigingen van de overheid op het hoger onderwijs. Daar zijn we erg tegen. Wat dat betreft staan college en studentenraad op één lijn.”

Gaat het bij meningsverschillen tussen studentenraad en het college van bestuur om details of grote lijnen?

Vos: ,,Bij het bindend studieadvies % waarover we duidelijk van mening verschillen met het college % gaat het om grote vragen: welke eisen mag je als universiteit aan de studenten stellen, en hoe hard stel je je daarbij op.”

Dat bindend studieadvies is nu van tafel?

Vos: ,,De heer Rullmann heeft gezegd dat hij nu niet zoveel zin heeft om nu over het bindend studieadvies te praten. Er waren belangrijkere zaken, zoals de onderwijsportfolio en het allocatiemodel.”

Jullie kiezen voor een constructieve opstelling. Nooit zin om te polariseren?

Vos: ,,Daar stuur ik niet op aan. Meepraten, de mening van de student naar voren brengen % daar gaat het mij om.”

Van Ganswijk: ,,De discussie rond het verdwijnen van geodesie is een mooi voorbeeld van de aanpak van de studentenraad. Het heeft lang geduurd voor we er mee instemden, maar dat was niet omdat we het besluit probeerden tegen te houden. Het ging ons erom gezamenlijk een goede oplossing te bedenken die voor bestuur, personeel en studenten aanvaardbaar is.”

Ben je niet bang door al die redelijkheid onzichtbaar te worden voor de studenten?

Van Ganswijk: ,, Het blijft natuurlijk lastig. Bij grote beleidsplannen is het moeilijk om de rol van de studentenraad te laten zien.”

Ooit de verleiding gevoeld om met retoriek of powerplay meer kiezers te trekken?

Van Ganswijk: ,,Nee. We willen niet populistisch bezig zijn, geen dingen verkondigen waar we uiteindelijk niet achter staan.”

Vos: ,,Natuurlijk houden we met het opstellen van het verkiezingsprogramma rekening met wat de studenten aanspreekt. Maar als studentenraad heb je ook te maken met de lange termijn. Je werkt soms achter de schermen.”

Studentenraadverkiezingen. Geef de sr tanden en ga stemmen, is Delta’s schaamteloos ongenuanceerde Slogan van de Dag. We zetten de kopstukken van AAG en Oras tegenover elkaar, en de sfeer bleef beschaafd.

Aan tafel zijn aangeschoven: lijsttrekkers Jeanine Porck (Oras) en Cynthia van den Eijnde (AAG), en de huidige fractievoorzitters Jan-Willem Van Ganswijk (AAG) en Willem-Jan Vos (Oras).

Wat zijn voor de lijsttrekkers de hot issues?

Cynthia van den Eijnde (AAG): ,,Een betere studiebegeleiding. Nu pakt elke faculteit dat nog op zijn eigen manier aan. Intakegesprekken moeten voorkomen dat mensen een studie kiezen die ze niet ligt. En daarnaast: aandacht voor het Engels onderwijs. Verplichte cursussen Engels % niet alleen voor de nieuwkomers, maar voor alle docenten bij wie het Engels onder de maat is.”

Jeanine Porck (Oras): ,,Het moet duidelijk worden welke mogelijkheden de bachelor-master precies biedt. Ook belangrijk: goede begeleiding voor TUD-studenten in het buitenland en buitenlandse studenten hier.”

Er komen nieuwe bezuinigingen aan. Geodesie is al verdwenen, straks is wellicht mijnbouw aan de beurt.

Porck: ,,Dat willen we voorkomen. Studenten moeten kunnen kiezen tussen een brede of een diepe bachelor.”

Van den Eijnde: ,,Als je zorgt dat de programma’s van de bachelors kwalitatief sterk genoeg zijn, en aansluiten op de behoeften van de maatschappij, hoeven ze niet in gevaar te komen.”

Jeanine, waarom heb jij voor Oras gekozen, en niet voor AAG?

Porck: ,,Dat ligt voor een deel aan een verschil in visie. De visie van Oras sluit beter aan op hoe ik er zelf over denk. Maar ook in de werkwijze van Oras kan ik me goed vinden. Juist die combinatie maakt dat ik Oras kies.”

Vervang ‘Oras’ door ‘AAG’ en Cynthia had precies hetzelfde antwoord kunnen geven. Wat is het verschil tussen beide partijen?

Porck: ,,De visie van Oras draait om de volwaardige ingenieur. We willen niet alleen opkomen voor goed onderwijs, maar ook zorgen dat de student zich kan ontplooien % sportief, cultureel, in het verenigingsleven.”

En AAG heeft daar te weinig oog voor?

Porck: ,,Ze gaan er op een andere manier mee om.”

Is er een cultuurverschil tussen AAG en Oras?

Porck: ,,Ik ben niet zo’n hokjesdenker. Een verschil in cultuur % nee. Wat vind je belangrijk, en hoe pak je dat aan % dáár zit het verschil.”

Maak de zin af: ik zou me best bij AAG kunnen aansluiten, als…

Porck: ,,Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Mag ik daar even over nadenken?”

Cynthia, waarom koos jij voor AAG?

Van den Eijnde: ,,De sfeer van discussie, zoeken naar een goede onderbouwing van de standpunten, contact zoeken met de Lsvb % dat spreekt me aan. Als Oras daar wat meer aandacht aan zou besteden, zou ik me ook tot die partij aangetrokken voelen. Oras legt meer de nadruk op het studentenleven. Dat vinden wij ook belangrijk, maar we zijn sterker gericht op de kerntaken.”

Porck: ,,Onderwijs is de belangrijkste pijler, absoluut. Overigens: ook wij zijn aangesloten bij een landelijke studentenorganisatie, de ISO. Maar goed, er is een verschil in werkwijze. AAG heeft naast de fractie nog een bestuur, waar ze mee discussieert om hun standpuntente bepalen. Wij doen dat eerder door te praten met mensen van studieverenigingen, sportverenigingen, studentenverenigingen… Contacten met bijvoorbeeld Vera vinden we heel belangrijk.”

Van den Eijnde: ,,AAG ook. Maar we vinden dat je de uitvoerende taken heel goed aan hen kan overlaten.”

Porck: ,,Uiteindelijk zijn het allemaal nuanceverschillen. Je staat samen in de studentenraad.”

Van den Eijnde: ,,Juist omdat beide partijen zo goed naar de wensen en problemen van studenten luisteren, zitten de verschillen in nuances. Ik vind dat wel positief.”

Gaan jullie je straks principieel of pragmatisch opstellen? En nu even geen middenpositie kiezen, alsjeblieft.

Porck: ,,Pragmatisch. Want dan bereik je meer voor de student.”

Van den Eijnde: ,,Principieel. Je moet ergens voor staan. (korte stilte) Nou ja, het hangt ervan af om welke kwestie het gaat. Soms is het goed om één blok te vormen, soms is het goed om pragmatisch met initiatieven te komen.”

Porck: ,,Mee eens. De vraag is te absoluut gesteld.”

Over naar de huidige fractievoorzitters. Als de studentenraad niet zou bestaan, dan…

Willem-Jan Vos (Oras): ,,… ben ik bang dat de universiteit de prioriteiten verkeerd gaat leggen. Dankzij de studentenraad is het college van bestuur niet alleen bezig met strategie, maar ook met zaken die klein lijken, maar wezenlijk zijn. Tentamens die te laat worden nagekeken, bijvoorbeeld.”

Jan-Willem van Ganswijk (AAG): ,,Als de studentenraad niet zou bestaan, komen de studentenbelangen in de knel. Concreet: het bindend studieadvies zou allang ingevoerd zijn als de raad niet bestond. Dan moesten studenten die in het eerste jaar niet 21 van de 42 studiepunten hadden gehaald, vertrekken naar een andere opleiding.”

Was er de afgelopen periode een moment dat je niet zo blij was met het optreden van de andere partij?

Van Ganswijk: ,,We hebben een lastige discussie gehad van enkele maanden over de vraag hoe je om moest gaan met de grotere onderwerpen. Het is in het belang van de studenten om samen te werken en er het best mogelijke resultaat uit te slepen, vind ik. Ik wil niet in details treden, maar ik kon me niet vinden in de benadering van Oras.”

Vos: ,,Volgens mij zijn we er uiteindelijk wel uitgekomen. Maar je zult altijd meningsverschillen houden over de vraag welke onderwerpen je nu gezamenlijk moet aanpakken en welke niet. Het blijft een grijs gebied.”

Noem eens een belangrijk punt dat jullie als partij hebben gescoord?

Vos: ,,De aansluiting van de master op de bachelor % we hebben per faculteit uitgezocht hoe dat precies zit, wat geresulteerd heeft in een matrix. Voor ons is een belangrijke vraag in hoeverre je de bachelors moet aanpassen om ze te laten aansluiten.”

Van Ganswijk: ,,De kwaliteit van de docenten. Alle nieuwe docenten moeten tegenwoordig een cursus didactische vaardigheden en een cursus Engels volgen.”

Hebben jullie ook wel eens een nederlaag geleden tegenover het college van bestuur?

Vos: ,,Er zijn geen dingen waarvoor we hard gewerkt hebben en die we niet bereikt hebben. Natuurlijk moet er de komende periode nog veel gedaan worden: een betere studiebegeleiding, een goede semesterindeling, de nieuwe onderwijsportfolio…”

Van Ganswijk: ,,Er zijn wel klappen uitgedeeld, maar dan denk ik aan de aangekondigde bezuinigingen van de overheid op het hoger onderwijs. Daar zijn we erg tegen. Wat dat betreft staan college en studentenraad op één lijn.”

Gaat het bij meningsverschillen tussen studentenraad en het college van bestuur om details of grote lijnen?

Vos: ,,Bij het bindend studieadvies % waarover we duidelijk van mening verschillen met het college % gaat het om grote vragen: welke eisen mag je als universiteit aan de studenten stellen, en hoe hard stel je je daarbij op.”

Dat bindend studieadvies is nu van tafel?

Vos: ,,De heer Rullmann heeft gezegd dat hij nu niet zoveel zin heeft om nu over het bindend studieadvies te praten. Er waren belangrijkere zaken, zoals de onderwijsportfolio en het allocatiemodel.”

Jullie kiezen voor een constructieve opstelling. Nooit zin om te polariseren?

Vos: ,,Daar stuur ik niet op aan. Meepraten, de mening van de student naar voren brengen % daar gaat het mij om.”

Van Ganswijk: ,,De discussie rond het verdwijnen van geodesie is een mooi voorbeeld van de aanpak van de studentenraad. Het heeft lang geduurd voor we er mee instemden, maar dat was niet omdat we het besluit probeerden tegen te houden. Het ging ons erom gezamenlijk een goede oplossing te bedenken die voor bestuur, personeel en studenten aanvaardbaar is.”

Ben je niet bang door al die redelijkheid onzichtbaar te worden voor de studenten?

Van Ganswijk: ,, Het blijft natuurlijk lastig. Bij grote beleidsplannen is het moeilijk om de rol van de studentenraad te laten zien.”

Ooit de verleiding gevoeld om met retoriek of powerplay meer kiezers te trekken?

Van Ganswijk: ,,Nee. We willen niet populistisch bezig zijn, geen dingen verkondigen waar we uiteindelijk niet achter staan.”

Vos: ,,Natuurlijk houden we met het opstellen van het verkiezingsprogramma rekening met wat de studenten aanspreekt. Maar als studentenraad heb je ook te maken met de lange termijn. Je werkt soms achter de schermen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.