Onderwijs

We moeten internationale contacten mogelijk maken

Een Amerikaanse promovendus die het wachten op zijn vrouw beu was en al na vier maanden naar huis terugkeerde. Een Iraanse promovendus die zijn vrouw pas na een jaar terugzag. CDA-Kamerlid Antoinette Vietsch las erover in Delta en stelde het in de Tweede Kamer aan de orde.

De verhalen over de visaproblemen van buitenlandse wetenschappers bij de TU (‘Red tape costs TU human capital’ en ‘Victim of the system’) trokken de aandacht van het Kamerlid. Ze confronteerde staatssecretaris Mark Rutte van Sociale Zaken ermee tijdens een mondeling overleg over de wet arbeid vreemdelingen.

Wat hebt u de staatssecretaris gevraagd?

,,Ik heb hem gevraagd iets te doen aan de situatie dat wetenschappers hier zo lang moeten wachten op verblijfsvergunningen voor hun gezinsleden of partners.”

En wat gaat het opleveren?

,,Rutte heeft geantwoord dat hij er formeel niet over gaat. Sociale Zaken geeft werkvergunningen af, en verblijfsvergunningen zijn het terrein van het ministerie van Justitie. Hij heeft mij nu toegezegd dat hij er bij zijn collega’s van Justitie op gaat aandringen een oplossing te vinden.”

Gaat dat niet erg lang duren?

,,Rutte zal zich ervoor inzetten dat de zaak zich niet blijft voortslepen. Dit mondeling overleg was eigenlijk een buitenkansje. We hadden het over de wet arbeid vreemdelingen, en het ging over een wijziging die het mensen uit de nieuwe EU-landen mogelijk moet maken zich nu al makkelijk op de Nederlandse arbeidsmarkt te bewegen. Ik kon dit onderwerp gelijk meenemen. Anders had ik schriftelijke vragen moeten stellen en dan kan het antwoord wel eens zes of twaalf weken op zich laten wachten.”

Wat was eigenlijk voor u de trigger om die vragen te stellen % het belang van de Nederlandse kenniseconomie, of de CDA-overtuiging dat gezinnen bij elkaar horen te zijn?

,,Het was eigenlijk mijn eigen universitaire achtergrond. Ik vond het maar al te gek dat een wetenschapper naar zijn land terugging omdat zijn vrouw nog steeds niet was toegelaten. Uitwisseling van kennis hoort bij de cultuur van universiteiten, internationale contacten horen erbij, en dat moeten we mogelijk maken. We vinden het mooi als een Nederlandse wetenschapper aan een Amerikaanse topuniversiteit gaat doceren, en dan moet het omgekeerd ook kunnen. Bovendien kennen we al uitzonderingsregels: als we voormultinationals directeuren met hun gezinnen uit het buitenland moeten toelaten, dan verloopt dat soepel. Dat moeten we voor kenniswerkers of soortgelijke functies ook kunnen regelen.”

U leest Delta. Onderhoudt u speciale contacten met de TU Delft?

,, Ik heb er bouwkunde gestudeerd, maar ben gepromoveerd aan de TU Eindhoven. Nu ben ik lid van de Delftse alumnivereniging.”

De verhalen over de visaproblemen van buitenlandse wetenschappers bij de TU (‘Red tape costs TU human capital’ en ‘Victim of the system’) trokken de aandacht van het Kamerlid. Ze confronteerde staatssecretaris Mark Rutte van Sociale Zaken ermee tijdens een mondeling overleg over de wet arbeid vreemdelingen.

Wat hebt u de staatssecretaris gevraagd?

,,Ik heb hem gevraagd iets te doen aan de situatie dat wetenschappers hier zo lang moeten wachten op verblijfsvergunningen voor hun gezinsleden of partners.”

En wat gaat het opleveren?

,,Rutte heeft geantwoord dat hij er formeel niet over gaat. Sociale Zaken geeft werkvergunningen af, en verblijfsvergunningen zijn het terrein van het ministerie van Justitie. Hij heeft mij nu toegezegd dat hij er bij zijn collega’s van Justitie op gaat aandringen een oplossing te vinden.”

Gaat dat niet erg lang duren?

,,Rutte zal zich ervoor inzetten dat de zaak zich niet blijft voortslepen. Dit mondeling overleg was eigenlijk een buitenkansje. We hadden het over de wet arbeid vreemdelingen, en het ging over een wijziging die het mensen uit de nieuwe EU-landen mogelijk moet maken zich nu al makkelijk op de Nederlandse arbeidsmarkt te bewegen. Ik kon dit onderwerp gelijk meenemen. Anders had ik schriftelijke vragen moeten stellen en dan kan het antwoord wel eens zes of twaalf weken op zich laten wachten.”

Wat was eigenlijk voor u de trigger om die vragen te stellen % het belang van de Nederlandse kenniseconomie, of de CDA-overtuiging dat gezinnen bij elkaar horen te zijn?

,,Het was eigenlijk mijn eigen universitaire achtergrond. Ik vond het maar al te gek dat een wetenschapper naar zijn land terugging omdat zijn vrouw nog steeds niet was toegelaten. Uitwisseling van kennis hoort bij de cultuur van universiteiten, internationale contacten horen erbij, en dat moeten we mogelijk maken. We vinden het mooi als een Nederlandse wetenschapper aan een Amerikaanse topuniversiteit gaat doceren, en dan moet het omgekeerd ook kunnen. Bovendien kennen we al uitzonderingsregels: als we voormultinationals directeuren met hun gezinnen uit het buitenland moeten toelaten, dan verloopt dat soepel. Dat moeten we voor kenniswerkers of soortgelijke functies ook kunnen regelen.”

U leest Delta. Onderhoudt u speciale contacten met de TU Delft?

,, Ik heb er bouwkunde gestudeerd, maar ben gepromoveerd aan de TU Eindhoven. Nu ben ik lid van de Delftse alumnivereniging.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.