Onderwijs

‘We gaan geen gezwets verkopen’

In de maand juni verscheen het tweede afvalinformatieblad van CMC-DAAS. Het is al meer dan een half jaar geleden dat het eerste afvalinformatieblad op driehonderd plaatsen aan de TU opgehangen werd. Als het aan reststoffenmanager Van Schaik ligt wordt dat tempo in de nabije toekomst flink opgevoerd.

,,Toch zeker zo’n vier à vijf keer per jaar”, denkt Van Schaik met de TU-blauwe informatieposter te kunnen uitkomen. ,,Maar je moet wel wat te melden hebben. We gaan geen gezwets verkopen.”

Het Centraal Magazijn voor Chemicaliën (CMC) levert chemische stoffen aan faculteiten en diensten van de TU. Bij de uitgang staat de Dienst Afvoer Afval Stoffen (DAAS) klaar om gevaarlijke of milieu-onvriendelijke stoffen weer af te voeren. De twee diensten opereren sinds 1985 samen en zijn vanaf die tijd ook onder een dak gehuisvest.
Twee miljoen


1 Illustratie: Gripp

De totale jaarproductie aan bedrijfsafval van de TU bedraagt twee miljoen kilo, waaronder een kleine honderddertig ton gevaarlijk afval. Sinds drie jaar wordt die afvalproductie doorberekend aan de faculteiten, en vanaf dit jaar ook het overige afval. Ondanks het principe van ‘de vervuiler betaalt’ daalt de afvalproductie van de TU niet. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen neemt zelfs toe. Om medewerkers bewust te maken van de afvalhoeveelheden, werd in samenwerking met de Communicatie & Marketing Groep (CMG) een voorlichtend informatieblad gemaakt.

,,Op het eerste blad hebben we iedereen herinnerd aan de afspraken die er gelden voor het gescheiden inzamelen van afval”, legt Van Schaik uit. ,,Op het nieuwe blad brengen we twee projecten onder de aandacht: de milieumok om het plastic afval terug te dringen, en een pilot-project afvalpreventie bij TNO-TPD, met als oogmerk de reductie van papierverbruik. Dat concept willen we handhaven: steeds twee onderwerpen, en regelmatig een update van het totaaloverzicht vuilafvoer.”

Ten tijde van het eerste informatieblad ontvingen alle Arbo- en milieumedewerkers, contactpersonen en laboratoriumverantwoordelijken een handboek met instructiekaarten. Met het verschijnen van het nieuwe blad wordt ook het aantal instructiekaarten uitgebreid. Deze werkinstructies gaan niet alleen over de omgang met de verschillende afvalstoffen, maar informeren ook over de bestemming van het afval.

Goed afvalhout is bijvoorbeeld bestemd voor de spaanplaatindustrie, terwijl ‘B-hout’ wordt gebruikt als brandstof in een kolengestookte centrale. En oud frituurvet van Restauratieve Voorzieningen eindigt als veevoer. Maar ook op klein niveau doet CMC-DAAS aan recycling. ,,Oude computers worden ingezameld”, noemt Van Schaik. ,,Met de onderdelen daarvan worden weer werkende computers gemaakt. Die gaan gratis naar scholen in de regio Rotterdam.”

Met de voorlichting probeert CMC-Daas het idee van gescheideninzamelen en recyclen nog verder uit te dragen. Bang voor illegaal lozen is Van Schaik niet, nu de faculteiten zelf voor hun afval moeten opdraaien. Controles bevestigen dat idee. ,,De milieugedachte is op dit moment heel sterk”, meent de reststoffenmanager. ,,Die zit er inmiddels bij iedereen wel goed in.”

Het is al meer dan een half jaar geleden dat het eerste afvalinformatieblad op driehonderd plaatsen aan de TU opgehangen werd. Als het aan reststoffenmanager Van Schaik ligt wordt dat tempo in de nabije toekomst flink opgevoerd. ,,Toch zeker zo’n vier à vijf keer per jaar”, denkt Van Schaik met de TU-blauwe informatieposter te kunnen uitkomen. ,,Maar je moet wel wat te melden hebben. We gaan geen gezwets verkopen.”

Het Centraal Magazijn voor Chemicaliën (CMC) levert chemische stoffen aan faculteiten en diensten van de TU. Bij de uitgang staat de Dienst Afvoer Afval Stoffen (DAAS) klaar om gevaarlijke of milieu-onvriendelijke stoffen weer af te voeren. De twee diensten opereren sinds 1985 samen en zijn vanaf die tijd ook onder een dak gehuisvest.
Twee miljoen


1 Illustratie: Gripp

De totale jaarproductie aan bedrijfsafval van de TU bedraagt twee miljoen kilo, waaronder een kleine honderddertig ton gevaarlijk afval. Sinds drie jaar wordt die afvalproductie doorberekend aan de faculteiten, en vanaf dit jaar ook het overige afval. Ondanks het principe van ‘de vervuiler betaalt’ daalt de afvalproductie van de TU niet. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen neemt zelfs toe. Om medewerkers bewust te maken van de afvalhoeveelheden, werd in samenwerking met de Communicatie & Marketing Groep (CMG) een voorlichtend informatieblad gemaakt.

,,Op het eerste blad hebben we iedereen herinnerd aan de afspraken die er gelden voor het gescheiden inzamelen van afval”, legt Van Schaik uit. ,,Op het nieuwe blad brengen we twee projecten onder de aandacht: de milieumok om het plastic afval terug te dringen, en een pilot-project afvalpreventie bij TNO-TPD, met als oogmerk de reductie van papierverbruik. Dat concept willen we handhaven: steeds twee onderwerpen, en regelmatig een update van het totaaloverzicht vuilafvoer.”

Ten tijde van het eerste informatieblad ontvingen alle Arbo- en milieumedewerkers, contactpersonen en laboratoriumverantwoordelijken een handboek met instructiekaarten. Met het verschijnen van het nieuwe blad wordt ook het aantal instructiekaarten uitgebreid. Deze werkinstructies gaan niet alleen over de omgang met de verschillende afvalstoffen, maar informeren ook over de bestemming van het afval.

Goed afvalhout is bijvoorbeeld bestemd voor de spaanplaatindustrie, terwijl ‘B-hout’ wordt gebruikt als brandstof in een kolengestookte centrale. En oud frituurvet van Restauratieve Voorzieningen eindigt als veevoer. Maar ook op klein niveau doet CMC-DAAS aan recycling. ,,Oude computers worden ingezameld”, noemt Van Schaik. ,,Met de onderdelen daarvan worden weer werkende computers gemaakt. Die gaan gratis naar scholen in de regio Rotterdam.”

Met de voorlichting probeert CMC-Daas het idee van gescheideninzamelen en recyclen nog verder uit te dragen. Bang voor illegaal lozen is Van Schaik niet, nu de faculteiten zelf voor hun afval moeten opdraaien. Controles bevestigen dat idee. ,,De milieugedachte is op dit moment heel sterk”, meent de reststoffenmanager. ,,Die zit er inmiddels bij iedereen wel goed in.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.