Campus

WaterStraat: proeftuin voor waterafvoer

Vanmiddag, iets na drie uur, gaat het regenen op de Green Village. Deltacommissaris Wim Kuijken draait dan de kraan open boven de WaterStraat, een testlocatie voor waterafvoer. Studenten en ondernemers gaan hier oplossingen ontwikkelen voor wateroverlast.

De zomer is het seizoen voor stortbuien. Straten staan blank, riooldeksels komen omhoog, en tunnels veranderen in onbegaanbare waterbakken. Het veranderende klimaat en de toenemende verstening van steden dragen ertoe bij dat fikse buien steeds vaker tot overlast leiden. Ondernemers ontwikkelen oplossingen voor berging en zuivering van het water. Maar werken die wel echt wanneer het begint te hozen?


Op de GreenVillage, op de zuidelijke campus, is een proeftuin ingericht met een dozijn verschillende oplossingen voor een klimaatbestendige stad. Na de opening vanmiddag, door deltacommissaris Wim Kuijken en dijkgraaf Michiel van Haersma Buma (Hoogheemraadschap van Delfland), zullen ondernemers hun oplossingen demonstreren.


Er gaat ook onderzoek plaatsvinden aan de opstellingen, bevestigt programmadirecteur ir. Marjan Kreijns van VPdelta (valorisatieprogramma deltatechnologie en water). Zo zal de capaciteit en de verwerkingssnelheid van diverse oplossingen gemeten worden. Koppelingen met onderwijs of afstudeerprojecten zijn er nog niet, maar dat staat wel te gebeuren, zegt Kreijns. “De proeftuin is net aangelegd. We gaan nu verbanden leggen met de faculteiten.”


Met de groep van prof.dr.ir. Nick van de Giesen (water resources management bij de faculteit CiTG) bestaat al een samenwerking. Daarnaast gaat Kreijns contact leggen binnen Bouwkunde. “Je kunt wel allemaal leuke oplossingen bedenken, maar die moeten straks ingepast worden in de stad. Daar hebben we stedenbouwkundigen bij nodig.”


De WaterStraat is een initiatief van VPdelta, Hoogheemraadschap van Delfland en de Green Village.