Wetenschap

Watersnoodramp 70 jaar later: ‘Pessimisme is geen goed exportproduct’

De watersnoodramp van 70 jaar geleden was het startpunt voor de Deltawerken. Decennialang was dat Neerlands trots in de waterbouw. Hoe kijken we daar nu naar?

De afsluitbare Oosterscheldekering was bij de openstelling in 1986 een unieke combinatie van veiligheid en natuurbehoud. (Foto: © Rijkswaterstaat | Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat)

Hoogleraar waterbouw prof.dr.ir. Bas Jonkman (faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen) doet momenteel onderzoek aan de A&M University in Texas rondom een nieuw deltawerkplan daar. Delta belt hem in verband met de herdenking van de watersnoodramp van 1953.

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw waren de Deltawerken de nationale trots. Is dat nog steeds zo?
Jonkman: “Dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Veel mensen zijn er nog trots op, zeker de civiel ingenieurs en de waterbouwers. Wel is er meer aandacht gekomen voor de neveneffecten van de projecten op de natuur. Daar worden nu mitigatieprojecten voor getroffen zoals een doorlaat in de Brouwersdam en een visrivier door de Afsluitdijk. Dat is geen onderdeel van de Deltawerken maar het komt voort uit meer aandacht voor de ecologie.”

We hebben ons lang onaantastbaar gevoeld achter de Deltawerken, maar in het licht van de zeespiegelstijging neemt dat gevoel van zekerheid af.
“Ja, de perceptie wel. Het is natuurlijk goed om vooruit te kijken naar mogelijke zeespiegelstijging, maar het is niet zo dat we nu opeens onveilig zouden zijn. Ik vind dat er soms een heel pessimistisch beeld wordt geschetst. Alsof we ten onder zouden gaan aan de zeespiegelstijging. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Een voorbeeld dat ik vaak geef illustreert dat. In Zeeland zijn sinds de watersnoodramp van 1953 de dijken met vijf meter verhoogd. Dan zouden we over een paar eeuwen één of twee meter zeespiegelstijging niet aankunnen?”

Hoe kijkt u naar de zeespiegelstijging?
“Het is goed om stapsgewijs te gaan uitwerken wat een zeespiegelstijging van één of twee meter doet met de Deltawerken en wat we dan moeten aanpassen. Uit verkennende studies hebben we gezien dat de bestaande situatie goed is aan te passen en op te schalen, bijvoorbeeld door zandsuppleties langs de kust. De eerste knelpunten waar we echt iets anders moeten gaan doen zijn gek genoeg de Deltawerken. Met name de Oosterscheldekering en de Maeslandtkering. Ook daar is niet meteen iets aan de hand, daar gaan we de komende decennia wel meer van leren. We zijn nu al bezig met alternatieve plannen zoals de Hollandkering van Ties Rijcken ter hoogte van Hoek van Holland. Een futuristische boog met een platform er bovenop. Met zulk soort ideeën moeten we aan de gang. Dat hele pessimistische van oh jee, we gaan ten onder en we kunnen het niet meer’, daar herken ik me niet zo in. Pessimisme is ook geen goed exportproduct trouwens.”

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.