Wetenschap

Watersnood

Nederland heeft niks geleerd van de watersnoodramp in 1953, zo blijkt uit de weekendkranten en het Radio 1-journaal. Onze kustverdediging, zo blijkt, wordt nog steeds verwaarloosd.

Of wil een aantal civiel-techneuten veiligheid gebruiken om Nederland op de schop te kunnen nemen?

Een vergissing of een onverwacht hoge stormvloed is genoeg om Zuid-Holland te laten vollopen, zo stelt oud-TU-civieler en VU-professor Pier Vellinga in zijn mediaoptredens. Hij waarschuwt het ministerie van verkeer en waterstaat dat de Nederlandse zeewering veiliger moet en pleit voor een forse ingreep in het dijkennet.

,,Er hoeft maar een terrorist een stuk dijk op te blazen en Rotterdam loopt onder. En het is nu veiliger om door de Westerscheldetunnel te rijden, dan om in de polder in bed te slapen”, reageert prof. Marcel Stive van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek aan de TU desgevraagd.

Stive adviseert Verkeer en Waterstaat samen met collega en civiel-technicus Han Vrijling, en wil dat zwakke plekken in de (Noord)zeewering eerder hersteld worden. ,,Het zou het veiligst zijn om dubbele bedijking te plaatsen langs de hele kust, of in ieder geval langs zwakke plekken. Maar dat is zo’n omvangrijk project, dat het in de honderd miljard euro zal lopen.”

De kans dat een dijk doorbreekt is nu geschat op een tienduizendste. De zeewering is het afgelopen jaar nog gecontroleerd op zwakke plekken en wordt door het waterschap en Rijkswaterstaat met zand opgespoten.

Is er dus geen sprake van paniek? ,,De veiligheidsnorm die nu geldt is zwaar verouderd en de dijken zijn zwakker dan gedacht”, zegt Stive. ,,Het is vreemd dat we voor kerncentrales een ramprisico nemen van eens in de miljoen jaar, terwijl we bij onze dijken genoegen nemen met een fractie daarvan. Er zouden duizenden mensen kunnen verdrinken.”

Delftse techneuten die pleiten voor zwaardere dijken. Denkt Den Haag niet dat Stive gewoon graag weer een ouderwets groot civieltechnisch project wil opzetten? ,,Dat is wat we nu altijd horen”, zegt Stive. ,,We hebben daarom expres iemand uit Amsterdam gekozen om voor ons het woord te voeren. Als wij in Delft zeggen dat de kustverdediging niet deugt denken politiek en media meteen dat we het land op de schop willen nemen. Wij hebben het nu gezegd. Als mensen niet willen luisteren kunnen ze ons achteraf geen verwijten meer maken.” (RZ)

Nederland heeft niks geleerd van de watersnoodramp in 1953, zo blijkt uit de weekendkranten en het Radio 1-journaal. Onze kustverdediging, zo blijkt, wordt nog steeds verwaarloosd. Of wil een aantal civiel-techneuten veiligheid gebruiken om Nederland op de schop te kunnen nemen?

Een vergissing of een onverwacht hoge stormvloed is genoeg om Zuid-Holland te laten vollopen, zo stelt oud-TU-civieler en VU-professor Pier Vellinga in zijn mediaoptredens. Hij waarschuwt het ministerie van verkeer en waterstaat dat de Nederlandse zeewering veiliger moet en pleit voor een forse ingreep in het dijkennet.

,,Er hoeft maar een terrorist een stuk dijk op te blazen en Rotterdam loopt onder. En het is nu veiliger om door de Westerscheldetunnel te rijden, dan om in de polder in bed te slapen”, reageert prof. Marcel Stive van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek aan de TU desgevraagd.

Stive adviseert Verkeer en Waterstaat samen met collega en civiel-technicus Han Vrijling, en wil dat zwakke plekken in de (Noord)zeewering eerder hersteld worden. ,,Het zou het veiligst zijn om dubbele bedijking te plaatsen langs de hele kust, of in ieder geval langs zwakke plekken. Maar dat is zo’n omvangrijk project, dat het in de honderd miljard euro zal lopen.”

De kans dat een dijk doorbreekt is nu geschat op een tienduizendste. De zeewering is het afgelopen jaar nog gecontroleerd op zwakke plekken en wordt door het waterschap en Rijkswaterstaat met zand opgespoten.

Is er dus geen sprake van paniek? ,,De veiligheidsnorm die nu geldt is zwaar verouderd en de dijken zijn zwakker dan gedacht”, zegt Stive. ,,Het is vreemd dat we voor kerncentrales een ramprisico nemen van eens in de miljoen jaar, terwijl we bij onze dijken genoegen nemen met een fractie daarvan. Er zouden duizenden mensen kunnen verdrinken.”

Delftse techneuten die pleiten voor zwaardere dijken. Denkt Den Haag niet dat Stive gewoon graag weer een ouderwets groot civieltechnisch project wil opzetten? ,,Dat is wat we nu altijd horen”, zegt Stive. ,,We hebben daarom expres iemand uit Amsterdam gekozen om voor ons het woord te voeren. Als wij in Delft zeggen dat de kustverdediging niet deugt denken politiek en media meteen dat we het land op de schop willen nemen. Wij hebben het nu gezegd. Als mensen niet willen luisteren kunnen ze ons achteraf geen verwijten meer maken.” (RZ)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.