Campus

Waterschappen: valt er wat te kiezen?

Je hebt een stembiljet ontvangen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland. Wat nu? Delta biedt je een handleiding in vijf vooroordelen.

Erik Mostert: In anderhalf uur krijg je een goed overzicht van wat er te kiezen is. (Foto: Jos Wassink)

1. Kiezers hebben niets in te brengen
Niet alle plaatsen zijn verkiesbaar, dat klopt. Van de 30 zetels in het bestuur van het hoogheemraadschap zijn er 9 toebedeeld aan bedrijfsleven, boeren en natuurbeheer. Om de overige 21 zetels strijden 12 partijen. Twee derde van het bestuur is dus verkiesbaar.

2. Er valt niets te kiezen
“De uitvoering van de taken van een waterschap zoals waterveiligheid en waterkwaliteit zijn voor een groot deel technisch”, zegt prof.dr.ir. Nick van der Giesen (CiTG). “Maar daarbinnen moet je keuzes maken. En daar verschillen de meningen. Zeilers, roeiers, zwemmers en sportvissers zijn zich daar vaak meer van bewust dan anderen met een grotere afstand tot het water.”
Dr. Erik Mostert, universitair docent waterbeheer en waterrecht bij CiTG, noemt als voorbeeld de vrijstelling van de waterschapsbelasting voor mensen op het sociale minimum die vier jaar geleden gedeeltelijk werd afgeschaft. Sindsdien betaalt iedereen mee aan de afvalwaterzuivering. Maar ook andere onderwerpen leidden tot discussies: “Denk aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, of energieterugwinning bij zuiveringsinstallaties, of het passeerbaar maken van gemalen voor de vissen. Dat kost allemaal geld, dus de vraag is: hoeveel heb je daarvoor over. Dat zijn allemaal keuzes.”

3. Waterschap is saai
Nou, in Delft zeker niet. Jaren geleden zijn de TU Delft en het Hoogheemraadschap Delfland (het waterschap van Delft en omgeving) een onderzoeksamenwerking begonnen. Andere onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties zijn gevolgd. De samenwerking is uitgemond in een proeftuin voor overstromingen (Flood Proof Holland) en een demo van stedelijke wateropvang (Waterstraat) in de Green Village. Het waterschapsonderzoek is gebundeld onder de paraplu van VPDelta.

4. Dat gaat toch helemaal nergens over
In het geval van Delfland gaat het om het welzijn van 1,2 miljoen mensen en een begroting van 220 miljoen euro. Dat is niet niks.

5. Moet ik al die verkiezingsprogramma’s doornemen?
Nee, dat hoeft niet. Mostert organiseert, net als vier jaar geleden, een verkiezingsdebat. Hij vertelt: “Je betaalt er aan mee, dan mag je ook meepraten over de besteding. Tijdens het verkiezingsdebat kun je zien wie er hier kandidaat staan. In anderhalf uur krijg je een goed overzicht van wat er te kiezen is.”

  • Het waterschapsverkiezingsdebat vindt plaats op donderdag 14 maart tussen 16:15 en 18:00 in collegezaal C van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)
  • Geen tijd? Je kunt ook een online survey doen.

 

 

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.