Campus

‘Water als ordenend principe’

De waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Iedere inwoner van Delfland heeft er een oproep voor in de bus gekregen. Onder de kandidaten bevinden zich drie TU-medewerkers.

Tineke van der Ploeg, Joop Gravesteijn en Paul van Eijk zijn elkaars concurrenten. Ze dingen alledrie naar een plaats in het algemeen bestuur van het waterschap Delfland. De verkiezingen beginnen deze week en er moet door de kandidaten echt campagne gevoerd worden. Voor het eerst namelijk kiezen niet alleen de huiseigenaren, maar het hele volk. Van der Ploeg: ,,Van oudsher is het zo dat wie betaalt ook medezeggenschap heeft. Voor schoon water betaalt iedereen, daar moet dus ook iedereen over kunnen meebeslissen.”

Van 14 tot en met 26 april kan er gestemd worden. Ook telefonisch, om de drempel te verlagen. Op een hoge opkomst wordt niet gerekend, want, zeggen de drie: ,,Het waterschap is nog onzichtbaarder dan de provincie.” Dat daar verandering in moet komen, is voor alle betrokkenen evident. Het hoogheemraadschap van Delfland laat er dan ook geen gras over groeien. Een grote publiciteitscampagne moet het waterschap onder de aandacht van de bevolking brengen. Of dit gaat lukken is nog maar de vraag maar de TU-kandidaten zijn positief gestemd over de inspanningen die het waterschap zich getroost.

Ze vinden alledrie dat er veel moet veranderen, met name als het gaat om de leidende rol van het waterschap. Van der Ploeg: ,,Het waterschap heeft zich altijd volgend opgesteld maar daar komt nu verandering in. Water wordt steeds belangrijker. Het wordt dus zaak om met een gedegen waterplan te komen. Hier is voor het waterschap een pro-actieve taak weggelegd.”

Onder leiding van de dijkgraaf houdt een waterschap zich bezig met het vasthouden van water, afvalwaterzuivering, onderhoud van dijken en het schoonhouden van sloten en plassen. Het waterschap Delfland, dat Den Haag en een klein deel van Rotterdam omvat alsmede het Westland, is een van de meest verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.
Blauwwieren

Dit heeft allerlei waterstaatkundige implicaties. Van Eijk: ,,We wonen hier met z’n vier miljoenen en het worden er steeds meer. Door al de benodigde nieuwbouw en de toegenomen drinkwaterbehoefte is de waterhuishouding in onbalans geraakt.” Het resultaat is dat het grondwaterpeil zakt, de bodem inklinkt en de natuur verdroogt. De bodem verzakt terwijl de zeespiegel, ongeacht het broeikaseffect, jaarlijks stijgt. Voeg hier nog aan toe dat industrie en tuinbouw voor behoorlijke vervuiling zorgen, en het belang van het waterschap wordt overduidelijk.

Dr.ir. Tineke van der Ploeg is aquatisch biologe, maar werkt nu bij Technische Bestuurskunde. Ze promoveerde in de Verenigde Staten op onderzoek naar onder andere blauwwieren. Haar insteek is die van de bestuurskundige: ,,Het waterschap Delfland omvat 23 gemeenten. Die hebben natuurlijk allemaalhun eigen belangen. Het is de uitdaging om ondanks dat daadkrachtig en eensgezind te zijn. Een organisatie waarbij de gemeenten maar ook de provincie een duidelijke plek krijgen.”

Geen van de kandidaten behoort tot een duidelijke politieke stroming, hoewel Paul van Eijk deel uitmaakt van het lijstje ‘groene kandidaten’. Deze weten zich gesteund door zeven Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties. ,,Groen wordt vaak geassocieerd met links, maar dat is niet altijd terecht. Ik ben vooral geïnteresseerd in het milieu.” Van Eijk studeerde milieukunde en doet nu promotieonderzoek naar herstructurering van naoorlogse stadsdelen in een Dioc: De Ecologische Stad. Van Eijk: ,,Er moet een completer waterbeheer worden gevoerd. Het water moet als ordenend principe worden genomen.” Zo wil Van Eijk, middels een langetermijnbeleid, condities scheppen voor beter gebruik van regenwater. ,,Het is toch eigenlijk te gek dat we onze wc doorspoelen met drinkwater?”
Stokpaardjes

Ing. Joop Gravesteijn is het meest uitbundig op campagne. In een tasje draagt hij folders en krantenknipsels die hij grif uitdeelt en waar hij ook gaat of staat, altijd is zijn waterpasbaak nabij.

Gravestijn werkt als landmeter bij Geodesie, maar zijn interesse voor het waterschap heeft een andere origine: ,,Ik woon op het Rietveld, een gracht in Delft. We hebben al jaren veel wateroverlast. Bij de hoosbui van 13 september stonden de huizen blank.” Gravesteijn werd voorzitter van bewonersorganisatie Binnenstadnoord en kwam zodoende regelmatig in aanraking met de gemeente en het waterschap Delfland.

Dat contact was niet altijd even positief: ,,Delfland kijkt nauwelijks naar de bewoners van de stad, terwijl die toch de klanten zijn.” Dat is dan ook een van zijn stokpaardjes: ,,Het verbeteren van de communicatie met de bewoners.”

Of ze gekozen zullen worden kunnen ze moeilijk inschatten. Joop Gravesteijn haalde het de vorige keer net niet. Eigenlijk kwam dat wel goed uit: ,,Als actiegroep (Binnenstadnoord, red.) sta je sterker als je het op het nippertje niet haalt.” Maar of ze gekozen worden of niet, over één ding zijn ze het roerend met elkaar eens: ,,Er moet door iedereen gestemd worden. Het waterschap is te belangrijk om te laten liggen.”

Tineke van der Ploeg, Joop Gravesteijn en Paul van Eijk zijn elkaars concurrenten. Ze dingen alledrie naar een plaats in het algemeen bestuur van het waterschap Delfland. De verkiezingen beginnen deze week en er moet door de kandidaten echt campagne gevoerd worden. Voor het eerst namelijk kiezen niet alleen de huiseigenaren, maar het hele volk. Van der Ploeg: ,,Van oudsher is het zo dat wie betaalt ook medezeggenschap heeft. Voor schoon water betaalt iedereen, daar moet dus ook iedereen over kunnen meebeslissen.”

Van 14 tot en met 26 april kan er gestemd worden. Ook telefonisch, om de drempel te verlagen. Op een hoge opkomst wordt niet gerekend, want, zeggen de drie: ,,Het waterschap is nog onzichtbaarder dan de provincie.” Dat daar verandering in moet komen, is voor alle betrokkenen evident. Het hoogheemraadschap van Delfland laat er dan ook geen gras over groeien. Een grote publiciteitscampagne moet het waterschap onder de aandacht van de bevolking brengen. Of dit gaat lukken is nog maar de vraag maar de TU-kandidaten zijn positief gestemd over de inspanningen die het waterschap zich getroost.

Ze vinden alledrie dat er veel moet veranderen, met name als het gaat om de leidende rol van het waterschap. Van der Ploeg: ,,Het waterschap heeft zich altijd volgend opgesteld maar daar komt nu verandering in. Water wordt steeds belangrijker. Het wordt dus zaak om met een gedegen waterplan te komen. Hier is voor het waterschap een pro-actieve taak weggelegd.”

Onder leiding van de dijkgraaf houdt een waterschap zich bezig met het vasthouden van water, afvalwaterzuivering, onderhoud van dijken en het schoonhouden van sloten en plassen. Het waterschap Delfland, dat Den Haag en een klein deel van Rotterdam omvat alsmede het Westland, is een van de meest verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.
Blauwwieren

Dit heeft allerlei waterstaatkundige implicaties. Van Eijk: ,,We wonen hier met z’n vier miljoenen en het worden er steeds meer. Door al de benodigde nieuwbouw en de toegenomen drinkwaterbehoefte is de waterhuishouding in onbalans geraakt.” Het resultaat is dat het grondwaterpeil zakt, de bodem inklinkt en de natuur verdroogt. De bodem verzakt terwijl de zeespiegel, ongeacht het broeikaseffect, jaarlijks stijgt. Voeg hier nog aan toe dat industrie en tuinbouw voor behoorlijke vervuiling zorgen, en het belang van het waterschap wordt overduidelijk.

Dr.ir. Tineke van der Ploeg is aquatisch biologe, maar werkt nu bij Technische Bestuurskunde. Ze promoveerde in de Verenigde Staten op onderzoek naar onder andere blauwwieren. Haar insteek is die van de bestuurskundige: ,,Het waterschap Delfland omvat 23 gemeenten. Die hebben natuurlijk allemaalhun eigen belangen. Het is de uitdaging om ondanks dat daadkrachtig en eensgezind te zijn. Een organisatie waarbij de gemeenten maar ook de provincie een duidelijke plek krijgen.”

Geen van de kandidaten behoort tot een duidelijke politieke stroming, hoewel Paul van Eijk deel uitmaakt van het lijstje ‘groene kandidaten’. Deze weten zich gesteund door zeven Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties. ,,Groen wordt vaak geassocieerd met links, maar dat is niet altijd terecht. Ik ben vooral geïnteresseerd in het milieu.” Van Eijk studeerde milieukunde en doet nu promotieonderzoek naar herstructurering van naoorlogse stadsdelen in een Dioc: De Ecologische Stad. Van Eijk: ,,Er moet een completer waterbeheer worden gevoerd. Het water moet als ordenend principe worden genomen.” Zo wil Van Eijk, middels een langetermijnbeleid, condities scheppen voor beter gebruik van regenwater. ,,Het is toch eigenlijk te gek dat we onze wc doorspoelen met drinkwater?”
Stokpaardjes

Ing. Joop Gravesteijn is het meest uitbundig op campagne. In een tasje draagt hij folders en krantenknipsels die hij grif uitdeelt en waar hij ook gaat of staat, altijd is zijn waterpasbaak nabij.

Gravestijn werkt als landmeter bij Geodesie, maar zijn interesse voor het waterschap heeft een andere origine: ,,Ik woon op het Rietveld, een gracht in Delft. We hebben al jaren veel wateroverlast. Bij de hoosbui van 13 september stonden de huizen blank.” Gravesteijn werd voorzitter van bewonersorganisatie Binnenstadnoord en kwam zodoende regelmatig in aanraking met de gemeente en het waterschap Delfland.

Dat contact was niet altijd even positief: ,,Delfland kijkt nauwelijks naar de bewoners van de stad, terwijl die toch de klanten zijn.” Dat is dan ook een van zijn stokpaardjes: ,,Het verbeteren van de communicatie met de bewoners.”

Of ze gekozen zullen worden kunnen ze moeilijk inschatten. Joop Gravesteijn haalde het de vorige keer net niet. Eigenlijk kwam dat wel goed uit: ,,Als actiegroep (Binnenstadnoord, red.) sta je sterker als je het op het nippertje niet haalt.” Maar of ze gekozen worden of niet, over één ding zijn ze het roerend met elkaar eens: ,,Er moet door iedereen gestemd worden. Het waterschap is te belangrijk om te laten liggen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.