Onderwijs

Wat zou jij doen met acht ton?

Voor verbetering van het onderwijs heeft de TU Delft nog acht ton over uit het jaar 2016. De studentenraad kwam met een wensenlijstje.

Hoe zat het ook al weer? De basisbeurs werd in september 2015 afgeschaft, maar studenten zouden er beter onderwijs voor terugkrijgen. Dat geld komt pas volgend jaar, als studenten hun lening gaan terugbetalen. Om de eerste lichting studenten zonder basisbeurs toch alvast te laten profiteren, moesten universiteiten en hogescholen wat extra geld uit hun spaarpot uitgeven. Die voorinvesteringen zouden ze later weer terugkrijgen.


Het meeste van de voorinvesteringen van de TU is gegaan naar het aannemen van nieuwe docenten, maar dat lukte vorig jaar niet bij alle faculteiten. Docenten waren soms simpelweg niet te vinden. De TU heeft zo uit 2016 nog acht ton over van de zes miljoen euro aan voorinvesteringen. De studentenraad (sr) kwam in een vergadering met het college van bestuur met wat ideeën voor de besteding van dat geld. Er zijn echter wel wat voorwaarden:


  • Het gaat om een eenmalige investering, dus niet om onderhoud
  • Het geld is voor verbetering van het onderwijs
  • Nog dit kalenderjaar moet het worden uitgegeven


De sr noemde zes punten:


  • Verbetering van studieplekken: ongeveer 120 duizend euro


De bibliotheek kan beter benut worden, vindt de sr. Er staan bijvoorbeeld driehoektafels, maar zijn die wel geschikt voor drie personen? Misschien moeten kleuren de drie plekken afbakenen en moeten er andere tafels staan tijdens tentamenweken. Ook zijn er zaaltjes voor twaalf mensen, waar studenten niet naar binnen durven als er al drie  anderen zitten. De sr overlegt met de bibliotheek over oplossingen. Het college vindt dat een goed idee.


  • Onderwijs in digitale vaardigheden: ongeveer 104 duizend euro


De sr wil dat er als hulpmiddel voor docenten een platform komt voor lesgeven in programmeren. Er kunnen bijvoorbeeld filmpjes op staan met basisvaardigheden voor rekenprogramma’s. Het college vindt dit belangrijk.


  • Openstellen van faculteiten: ongeveer 60 duizend euro


Tot aan de opening van onderwijsgebouw Pulse zou tijdens tentamentijd de faculteit Industrieel Ontwerpen in het weekend open moeten gaan. Dit sr-voorstel verbaasde het college omdat de afspraak was dat dit alleen gebeurt bij meer dan zestig procent bezetting van studieplekken in bibliotheek en Fellowship. De sr kijkt nu hoe en op welke momenten de TU die drukte meet. Als dat én de afspraak worden verbeterd, hoeft er geen geld naar openstelling.


  • Arbeidsmarkt moocs (massive open online courses, red.): ongeveer 100 duizend euro


Hoewel Career & Counselling al cv- en sollicitatiecursussen geeft, zou de sr ze ook graag online als moocs zien. Prima, aldus het college.


  • Verbeteren van vakevaluaties: ongeveer 60 duizend euro


Herzie langdurige evaluaties die irrelevante vragen bevatten en zet ze op een website, aldus de sr. De universiteit is daar mee bezig. De sr kijkt naar verschillende opties die meer of minder kunnen gaan kosten.


  • Credits voor moocs: ongeveer 60 duizend euro


Er zou meer promotie moeten komen voor het verdienen van studiepunten met moocs.


Lukt het dus maar moeilijk om de extra zes miljoen voor onderwijs op te maken, in 2017 kan zich dat probleem zomaar weer voordoen. Dan is er acht miljoen extra te besteden, met dank aan de medezeggenschap.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.