Onderwijs

Medezeggenschap dwingt extra geld voor onderwijs af

De medezeggenschap heeft sinds dit jaar instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de TU-begroting. Daarmee dwongen medewerkers en studenten meteen extra miljoenen voor onderwijs af.

Het instemmingsrecht is het gevolg van de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Die geeft de medezeggenschap de mogelijkheid een begroting af te keuren, waar ze de afgelopen jaren alleen advies kon geven. Afspraak is wel dat de medezeggenschap alleen met het college van bestuur spreekt over hoofdlijnen van de begroting.


Eén van die hoofdlijnen is aan de TU Delft de al eerder genoemde Wet studievoorschot. Die wet is hoofdzakelijk in het leven geroepen om het leenstelsel in te voeren. Voorwaarde was dat het daarmee uitgespaarde geld naar verbetering van het onderwijs zou gaan. De TU maakte in oktober plannen bekend om vanaf 2016 zes miljoen euro per jaar extra in het onderwijs te investeren. Meer docenten en werkplekken zouden er komen én extra geld voor de ontplooiing van docenten en voor studentenactiviteiten.


Erkenning

Het college van bestuur (cvb) hamert er bovendien bij vrijwel iedere vergadering over onderwijs op dat de TU daarnaast meer doet. Ze trekt miljoenen uit voor onderwijsgebouw Pulse, het Learning Lab voor docenten, een nieuwe digitale leeromgeving (in plaats van Blackboard), het LDE Centre for Education and Learning, het 3TU Centre for Engineering Education en de Extension School. College van bestuurslid Anka Mulder vraagt daarvoor geregeld erkenning van de medezeggenschap. Die krijgt zij dan. Tegelijkertijd willen de vertegenwoordigers van studenten en medewerkers, de ‘gemeenschappelijke vergadering’ (gv) van ondernemingsraad en studentenraad, meer.


In een brief die de gv vorige maand aan het cvb stuurde, is zij kritisch over de wijze waarop de plannen voor de extra investeringen tot stand zijn gekomen én over de hoogte van het bedrag: “De Gezamenlijke Vergadering wil voorstellen de initiële plannen ten uitvoer te brengen mits ook de komende jaren additioneel en substantieel vooruit geïnvesteerd wordt in de kwaliteitsverbetering van onderwijs. Als we hier overeenstemming over kunnen krijgen kan de GV leven met het feit dat de voorgestelde investeringen (2016) minder voldoen aan de kaders.”


Twee miljoen euro

Volgens de gv zijn de voorinvesteringen niet bedoeld ‘om de groeiende studentenaantallen te faciliteren’ of voor ‘onderhoud van curricula’. Ze zijn er ‘om het onderwijs te verbeteren voor de nieuwste lichting studenten’.


Tijdens een overlegvergadering op donderdag 10 december liet de gv weten niet akkoord te zullen gaan met deze hoofdlijn uit de begroting, mits haar wensen werden ingewilligd. En dat gebeurde. Anka Mulder zei dat het cvb vanaf 2017 jaarlijks acht miljoen euro wil reserveren, dus twee miljoen meer, ‘op voorwaarde dat we er financieel gezond voor staan’.


Eisen

Ze toonde zich verbaasd toen de gv ook daar vragen en eisen bij stelde. Zoals: wanneer is dan bekend of de TU er financieel gezond voor staat en wat ís financieel gezond eigenlijk? Of: zorg er dan wel voor dat tijdig duidelijk is aan welke criteria plannen voor het uitgeven van de extra miljoenen moeten voldoen.


Studentenraadsvoorzitter Lex Razoux Schultz reageerde bovendien terughoudend op de extra miljoenen: “Het is goed om te zien dat er beweging in zit”, zei hij droogjes. Ondernemingsraadvoorzitter Danko Roozemond liet vallen dat hij best een hoger bedrag had willen zien.


De gv had daarna een schorsing nodig om te overleggen over de handreiking van het cvb, weer tot verbazing van Mulder. “Je moet ons ook een beetje vertrouwen”, zei ze. “Dit is een harde commitment van ons om jullie wens te accommoderen.” Na de schorsing kreeg zij van de gv alsnog de waardering waarnaar zij op zoek was. De gv stemde in met de hoofdlijnen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.