Onderwijs

Wat willen de pechstudenten?

Vandaag hebben twee ‘pechstudenten’ 124 duizend handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd. Ze krijgen geen basisbeurs en lopen ook de korting op het collegegeld mis.

Tijdens het studentenprotest van afgelopen zaterdag overhandigden Britte Veltman en Amelia Zuidema hun petitie alvast aan Tweede Kamerlid Frank Futselaar. (Foto: Foto: Sabina van Gils. (Foto: Sabina van Gils.)

Het duurde even, maar na de zomervakantie ging de petitie van de 20-jarige verpleegkundestudenten Britte Veltman en Amelia Zuidema helemaal viral. Met tienduizenden tegelijk zetten studenten hun handtekening.


Waar zijn deze studenten boos over?

Ze vallen tussen wal en schip: ze kwamen te laat voor de basisbeurs, die in 2015 is afgeschaft, en te vroeg voor het halve collegegeld in het eerste studiejaar. Die korting ging pas dit studiejaar in.


Wat willen ze dan?

Ze willen compensatie. Ze willen geld.


Bloeden

Hoe zat het ook alweer, kregen ze geen cadeaubon voor extra onderwijs?

Dat klopt. De eerste studenten zonder basisbeurs krijgen inderdaad een ‘voucher’ van tweeduizend euro. Vijf tot tien jaar na afstuderen mogen ze die inzetten voor extra scholing. Het is een doekje voor het bloeden.


Is dat niet genoeg?

De twee studenten verpleegkunde hebben er niets aan, zeggen ze. In hun vakgebied is het allang gebruikelijk om jezelf bij te scholen. Dat zou toch wel gebeuren en dat betaalt de werkgever. Dus zij hebben weinig aan zo’n voucher.


En, maken ze kans?

Jazeker. Ze hebben een plan van de studentenlobby overgenomen dat bij politici in goede aarde is gevallen. Ze willen graag dat studenten die vouchers nu al mogen gebruiken, bijvoorbeeld voor een masteropleiding. Hebben ze toch nog iets.


Eerder

Ligt dat politiek gevoelig?

Kennelijk niet. Enkele partijen dienden samen een motie in om die vouchers inderdaad eerder beschikbaar te stellen. De minister vond het geen goed idee, maar die motie kreeg desalniettemin een overweldigende meerderheid. Alleen de VVD was ertegen.


Is het dan in kannen en kruiken?

Nog niet, want in die motie staat nog iets. Het plan gaat alleen door als óók de opbrengsten van het nieuwe leenstelsel (waarin de basisbeurs is wegbezuinigd) eerder beschikbaar komen voor universiteiten en hogescholen. Die hadden daarvoor gepleit. De minister kijkt nog of dat mogelijk is, maar is daar niet op voorhand tegen.


Wanneer zou het dan ingaan?

Op zijn vroegst in september 2019 als ze bij het ministerie van OCW een beetje vaart maken, maar het zou zomaar een jaar later kunnen worden. Als het even tegenzit, vissen de allereerste pechstudenten opnieuw achter het net, als ze vlot studeren en hun masteropleiding al hebben afgerond.


Teller

Hoeveel handtekeningen hebben ze nu precies?

Zaterdag waren het er 124.455, maar er komen nog altijd steunbetuigingen bij. De teller staat op het moment van schrijven op 124.501 en intussen zijn er misschien weer een paar nieuwe handtekeningen bijgekomen.


HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.