Onderwijs

Waas stopt per direct

Marco Waas heeft vandaag zijn taken als decaan van 3mE neergelegd. Volgens het college van bestuur maakt de publiciteit het hem moeilijk de faculteit effectief te besturen.

Luc van Wanrooij is dit jaar begonnen met Bouwkunde en is gaan wonen op BT43, een gemengd Virgielhuis aan de Brabantse Turfmarkt. Het huis heet eigenlijk nog steeds BT33, naar het oude adres. Onder de vijftien bewoners zijn er drie huisjongsten. Zij moeten zorgen voor schone theedoeken, het buiten zetten van de vuilnis en oud papier, maar de regels zijn niet erg streng. De reclamezuil van de kaasboer is waarschijnlijk door een huisgenoot meegenomen en in zijn kamer gezet, maar Van Wanrooij heeft geen idee door wie.

Dat staat in een bericht dat het college van bestuur (cvb) maandag 23 januari aan het begin van de middag aan alle medewerkers van de TU gemaild heeft. Afgelopen vrijdag publiceerde NRC Handelsblad een artikel over Marco Waas, waarin het cvb toegeeft dat de decaan op een ontoelaatbare manier onkosten heeft gedeclareerd.


Het NRC meldde dat Waas 27 duizend euro bij de TU Delft declareerde voor een kantoor aan huis. Een deel van die kosten hield verband met ondernemingen van zijn vrouw, die op zijn huisadres zijn gevestigd. In het artikel stond dat Waas 15 duizend euro zou terugbetalen aan de TU.


Het college van bestuur schrijft dat het NRC-artikel niet onverwacht kwam, omdat de NRC eind 2011 de declaraties van Waas had opgevraagd. De voormalig decaan maakte begin januari bekend dat hij per 1 april zou stoppen als decaan. Hij gaf daarbij geen duidelijke reden op. Nu heeft Waas dus besloten om per direct terug te treden.


Het cvb benadrukt dat Waas zich heeft gehouden aan de afspraken die bij zijn aanstelling in 2004 met hem zijn gemaakt. Het college doet in het bericht geen afstand van Waas, maar spreekt juist zijn waardering uit voor het werk dat hij heeft verricht.


Louis de Quelerij, die per 1 december is teruggetreden als decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, zal Waas’ taken de komende tijd ad interim waarnemen, totdat er een nieuwe 3mE-decaan is gevonden.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.