Onderwijs

Voorlopig geen betaald parkeren op TU

Er komt voorlopig geen betaald parkeren op de TU-campus. Ook parkeergarages en slagbomen zijn voor nu van de baan. Universiteit en gemeente zoeken naar andere manieren om volle parkeerplaatsen tegen te gaan.


De universiteit diende al in 2009 een zogenoemd onttrekkingsverzoek in bij de gemeente, waarmee per 2011 betaald parkeren op de campus mogelijk moest worden. In juni 2010 trok de TU dat verzoek weer in, nadat de verantwoordelijk wethouder te kennen had gegeven eerst te willen onderzoeken wat het betaald parkeren zou betekenen voor omliggende wijken. Bewoners vreesden dat TU-ers zouden uitwijken naar hun wijken.Nu is het betaald parkeren dus voorlopig van de baan, net als de plannen voor parkeergarages en slagbomen. In 2010 meldde TU-vastgoed dat er extra parkeerplaatsen op de campus moesten komen om studentenhuisvesting mogelijk te maken. De wet vereist een bepaald aantal parkeerplaatsen per woning. Die extra plaatsen zouden alleen gevonden kunnen worden door garages te bouwen, maar daar moesten automobilisten dan wel aan gaan meebetalen.Nu blijkt dat de totale bouwproductie, waar studentenhuisvesting een onderdeel van is, lager uitvalt dan in 2010 was voorzien. De parkeerdruk vanuit medewerkers, studenten en bezoekers van de TU neemt daardoor ook minder toe.Daarmee is de universiteit niet uit de parkeerproblemen. De universiteit zegt voor eigen gebruik genoeg parkeerplaatsen te hebben. Probleem zijn de steeds grotere aantallen auto’s die externen vaak langdurig op de campus neerzetten. Daardoor kan de TU gereguleerd parkeren voor de toekomst niet uitsluiten.Eerst zoekt de universiteit echter samen met de gemeente naar minder vergaande maatregelen om ‘oneigenlijk parkeren’ tegen te gaan. Beide partijen denken bijvoorbeeld aan een ‘samenwerkingsconstructie om langparkeerders te kunnen benaderen voor medewerking’, schrijft een vastgoedwoordvoerster in een mail. “Vanwege de Wet op de Privacy is de TU Delft niet bevoegd om dit zelf te doen.”Vastgoed laat verder weten dat de campus volgens de filosofie van de TU een leefruimte moet zijn waarin mensen zich bij voorkeur te voet of per fiets verplaatsen. Auto’s moeten in clusters aan de rand van de campus geparkeerd worden. “De loopafstand van de auto tot het centrum van de campus neemt misschien iets toe ten opzichte van de huidige situatie, maar is volgens de TU Delft en de gemeente met de vastgestelde maximale loopafstand van 300 meter nog steeds acceptabel. Ter illustratie: dezelfde afstand geldt voor parkeerplaatsen in de binnenstad.”  

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.