Campus

‘Voor Caribische studenten is in twintig jaar weinig verbeterd’

De problemen van Caribische studenten zijn volgens Nitesh Bharosa, diversity officer bij TBM, nog altijd een blinde vlek. “We moeten ons nu afvragen wat we eraan kunnen doen.”

Diversity officer Nitesh Bharosa: “In Nederland is niet één aanspreekpunt of loket voor de gehele student journey.” (Foto: Marjolein van der Veldt)

Gebrekkige studievoorlichting, taalachterstanden en weinig ondersteuning. Diversity officer Nitesh Bharosa (Techniek, Bestuur & Management) herkent de problematiek van Nederlands-Caribische studenten: in 2001 kwam hij zelf als eerstejaars student van Suriname naar Nederland. Volgens hem ervaren Caribische studenten nu dezelfde drempels als hij twintig jaar geleden.

‘In Nederland heerst een hoge mate van zelfredzaamheid, dat zijn Caribische jongeren niet gewend’

U kwam in 2001 naar Delft, tegen welke problemen liep u toen aan?
“De cultuurshock, problemen met de taal en het maanden moeten wachten omdat alles per post gaat als je geen digitale identiteit hebt (nu DigiD). De huidige problematiek zorgt voor herkenning, maar het stemt me droevig omdat er in de afgelopen twintig jaar weinig lijkt te zijn verbeterd.”

Waar ligt dat aan?
“De groep Caribische studenten in Delft is relatief klein. Jaarlijks stromen er ongeveer tien tot vijftien bachelorstudenten in. Cumulatief gaat het op de TU om zo’n zestig Caribische studenten op een totaal van bijna 28 duizend studenten. Dat maakt hun problemen niet minder urgent, maar de groep Caribische studenten is simpelweg minder zichtbaar. Daarom ben ik blij dat er steeds meer aandacht voor hen komt. Een onderzoek van de TU-ombudsman toont bijvoorbeeld dat het uitvalpercentage onder Caribische studenten significant hoger is dan bij andere groepen. Dat is voor niemand een gewenste uitkomst. Bewustwording is een eerste stap, we moeten ons nu afvragen wat we eraan kunnen doen en welke rol organisaties daarin spelen.”

Hoe ziet u dat voor zich?
“We moeten kijken naar de verschillende onderdelen waar Caribische studenten voor en tijdens hun studietijd mee te maken krijgen. Denk aan praktische zaken zoals het maken van een goed geïnformeerde studiekeuze, het aanvragen van een DigiD of bankpas, een woning zoeken, verzekeringen aanvragen, de introductietijd, het vormen van een community of contact met studieadviseurs. Studeren an sich is voor alle studenten al een life event, maar voor studenten uit het buitenland is dit net iets ingewikkelder. In Nederland heerst bijvoorbeeld een hoge mate van zelfredzaamheid, dat zijn Caribische jongeren niet gewend. Hier zijn zoveel verschillende instanties die op hun eigen taak gefocust zijn. Er is niet één aanspreekpunt of loket voor de gehele student journey. Het doorverwijzen leidt dan gauw tot een gevoel van ‘ik word van het kastje naar de muur gestuurd’. En dat is geen fijn gevoel als je net in een nieuw land bent. Instanties zouden zich samen moeten inspannen om die drempels weg te nemen. Dat begint met studievoorlichting en gaat door tot je je diploma hebt behaald.”

Welke rol speelt de TU hierin?
“Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s voor de TU Delft. Dat gaat over alle drempels die studenten en medewerkers op basis van gender, afkomst, etniciteit, godsdienst of fysieke vermogens ervaren. Het rapport van de Ombudsman en een artikel in Delta hebben de worsteling van Caribische studenten op de kaart gezet, ook bij diversity officers. De TU moet nu in kaart brengen tegen welke problemen studenten aanlopen en welke oplossingen we zelf – en samen met andere instanties – kunnen ontwikkelen. Dat is een taak die wij als Diversity Office op ons nemen.”

Deze problemen zijn niet nieuw. Waarom is er nu wel tijd en aandacht voor?
“De tijdgeest is zoveel anders dan toen ik studeerde. We vinden het nu bijvoorbeeld onacceptabel dat mensen niet zichzelf kunnen zijn en niet mee kunnen doen. Het TU diversity office is wat mij betreft ook vrij laat van de grond gekomen. Vooral als je het vergelijkt met andere instellingen in Nederland en daarbuiten. Maar, beter laat dan nooit. De toewijding is daar, dat zag je tijdens de diversity week en hoe vice-rector Rob Mudde zich bijvoorbeeld uitspreekt over diversiteit. Het heeft alleen tijd en samenwerking nodig om dit allemaal op poten te zetten.”

(Foto: prive-collectie Nitesh Bharosa)
Bereikbaar

Om de problematiek van Caribische studenten goed in kaart te brengen wil Nitesh Bharosa contact zoeken met de studentenverenigingen ABC Compas en Subest Delft (vereniging voor de Surinaamse studentengemeenschap in Delft).

 

Bharosa is per mail bereikbaar voor studenten en medewerkers die hun kwesties of ideeën voor verbetering willen bespreken.

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.